Organizator nagrade “Aurea”

Portal “eKapija” je vodeći poslovni portal u Srbiji koji pruža informacije o aktuelnim privrednim i ekonomskim dešavanjima u regionu jugistočne Evrope. Osim pregleda najnovijih vesti i izveštaja iz zemlje i regiona, “eKapija” obezbeđuje i ekonomske analize, izveštaje sa berze, najave novih investicija, pregled najnovijih tendera i pobednika tendera, kao i sveobuhvatnu bazu privrednih i pravnih subjekata, koja trenutno sadrži više od 140.000 dokumenata.

Informacije su dostupne korisnicima “eKapija” na portalu www.ekapija.com  kao i putem elektronskih biltena koji čitaocima stižu na e-mail adresu. Dnevni poslovni bilten “eKapija” je prilagođen specifičnim zahtevima svakog korisnika i sadrži informacije koje su izdvojene kao bitne za njegovo poslovanje. Koncipiran kao B2B servis, portal “eKapija” predstavlja efikasnu platformu za razmenu informacija među privrednim subjektima.

Portal “eKapija” je trojezičan, tako da je osim na srpskom, dostupan i na engleskom i nemačkom jeziku. Osim Srbije, portal “eKapija“ www.ekapija.com, postoji i u Bosni i Hercegovini www.ekapija.com/website/bih/, a u planu je nastavak regionalnog širenja, prvenstveno na tržišta Hrvatske i Makedonije.

Poslovni portal “eKapija” nagradu “Aurea” organizuje u okviru svog opredeljenja ka društveno korisnom poslovanju i bez ikakvog finansijskog interesa.

Partner na dodeli nagrada “Aurea 2017”

KPMG je globalna mreža profesionalnih firmi koje pružaju usluge revizije, poreskog i finansijskog savetovanja. KPMG je prisutan u 152 zemlje sa preko 189.000 zaposlenih u firmama članicama KPMG mreže širom sveta.

Društvo za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd je osnovano još 1996. godine i danas sa više od 280 zaposlenih je jedna od najvećih kompanija za pružanje konsultantskih usluga na našem tržištu. Poseduju značajno iskustvo u pružanju punog obima usluga poslovnog savetovanja domaćim privrednim društvima, vladinim organizacijama, stranim investitorima, bankama i finansijskim institucijama i drugim firmama koje posluju u Srbiji.

2001. godine osnovano je i društvo KPMG d.o.o. Podgorica sa sedištem u Crnoj Gori čime su usluge postale dostupne i klijentima koji posluju na tom tržištu. Portfolio usluga dodatno je obogaćen 2010. godine osnivanjem KPMG A.A.S. d.o.o. koji klijentima nudi računovodstvene usluge, uključujući usluge obračuna zarada, kao i savetodavne usluge u oblasti računovodstva.

Primenom najviših svetskih standarda u struci, i vrhunskim profesionalizmom svojih zaposlenih, KPMG predano gradi reputaciju pouzdanog poslovnog partnera. Usluge su najvišeg kvaliteta zahvaljujući međunarodnom iskustvu, kao i odličnom poznavanju lokalnog zakonodavstva u oblasti revizije, poresko-pravnog savetovanja i opštih poslovnih pitanja. Zahvaljujući idealnom balansu domaćeg i međunarodnog iskustva i znanja, u prilici su da klijentima pomognu kako bi svoje poslovanje prilagodili uslovima promenljivog ekonomskog okruženja, učine ga efikasnijim, održivim i profitabilnijim i da uspešno savladaju izazove na koje nailaze.