2016 July

#

20 Jul: Weiss Light – Prva srpska fabrika LED sijalica

Beogradski Weiss Light prva je srpska fabrika LED sijalica i jedina kompanija u regionu koja proizvodi LED sijalice za široku upotrebu. U pogonu u Ugrinovcima obavlja se ceo proces nastanka sijalice – od pravljenja alata, preko skice, sklapanja, do ambalažiranja i reciklaže, pa su Weiss Light sijalice 100% srpski proizvod. Godišnje se proizvede milion sijalica najrazličitijih vrsta i namena.