Nominovani za "Aurea" nagradu
"Lađar transport" - Fabrika ugljenih briketa Ub

ugljeni briket ladjar transportBeogradska kompanija “Lađar Transport” otvorila je u decembru 2015. godine u Ubu fabriku ugljenih briketa koja predviđa osvajanje novih tehnologija u proizvodnji ovog energenta. Ugljeni briketi proizvode se od ugljene prašine lignita iz RB “Kolubara”, uz dodatak još tri elementa koji su isključivo organskog porekla i sadrže maksimalno 0,79% sagorivog sumpora, dok je u Evropi dozvoljeno 1%. Po tome i ostalim tehničkim karakteristikama – procentu vlage, kaloričnoj moći i geometriji briketa koja dozvoljava 100% sagorevanja, fabrika je jedinstvena u Evropi.

Istovremeno, upotrebom ugljenih briketa kao zamene za čvrsta goriva (ugalj, drvnu masu i druga fosilna goriva) rešavaju se veliki ekološki problemi – štite se šumski resursi, smanjuje globalno zagrevanje i štiti ozonski omotač, a ugljena prašina, koja se koristi kao osnovna sirovina, do sada je lagerovana u filter taložnicima u RB “Kolubara”. Nova tehnologija rezultat je osmogodišnjeg rada Ranka Šćekića, mašinskog inženjera koji je danas direktor fabrike, a investicija u fabriku na Ubu zajednički je projekat sa kompanijom “Lađar transport”. Pogon je otvoren u postojećim objektima firme “Termoelektro Beograd” u stečaju u Industrijskoj zoni u opštini Ub, koji su kompletno renovirani i rekonstruisani, a dograđena je i nova proizvodna hala veličine 800 m2.

U izgradnju Fabrike za proizvodnju ugljenih briketa uloženo je oko 1,5 mil EUR, isključivo iz sopstvenih sredstava suvlasnika fabrike, bez pomoći i podsticajnih sredstava Republike Srbije. Proizvodnja je automatizovana, nema zagađenja radne i životne sredine, a savremena oprema uvezena je iz Kine.

Probna proizvodnja krenula je u decembru 2015. godine. Do sada je proizvedeno 3.000 tona ugljenih briketa, dok je kapacitet fabrike 150.000 tona godišnje. Oni će u punoj količini biti plasirani na inostrano tržište gde su deficitaran proizvod. Nemačka kompanija “Krupp” zainteresovana je za povećanje proizvodnje na 300.000 ugljenih briketa godišnje, a veliki potencijal je i tursko tržište nakon uvođenja ruskih sankcija.

U Fabrici za proizvodnju ugljenih briketa do kraja marta biće direktno zaposleno 90 radnika sa Nacionalne službe za zapošljavanje u opštini Ub i oko 30 radnika koji će biti vezani za rad fabrike indirektno (špediteri, prevoznici i drugi).

INOVATIVNOST

covek drzi drvene kocke u ruci sa slikam upaljenih sijalicaProjekat fabrike u Ubu predviđa osvajanje novih tehnologija u proizvodnji ugljenih briketa, jedinstvenih u Evropi, koji služe kao zamena za sagorevanje čvrstih goriva. Osnovna sirovina – ugljena sita, koja je nus proizvod u RB “Kolubara”, uz dodatak tri aditiva organskog porekla, recepturom i patentom Ranka Šćekića, direktora fabrike na kome je radio osam godina, pretvara se u ekološki sagorivi briket.

Prema rezultatima ispitivanja u Rudarskom institutu u Boru, ugljeni briketi zadovoljavaju ekološke i evropske standarde za sagorevanje čvrstih goriva jer je u Evropi dozvoljeno sagorevanje sa 1,00% S (sagorivog sumpora), dok briket koji proizvodi fabrika u Ubu ima samo 0,79% S (sagorivog sumpora). Takođe briket ima samo do 10,00% H2O (vlage), koja kod uglja obično iznosi i do 40,00% H2O. Geometrija (oblik) briketa je elipsasta tako da za vreme sagorevanja ima stalni dotok vazduha sa svih strana, te se postiže veliki procenat sagorevanja, a samim tim i mali procenat pepela nakon sagorevanja bez ostatka šljake. Ugljeni briket koji se proizvodi u Ubu ima gornju kaloričnu moć bez vlage od 4.200 do 5.900 kcal/kg, tako da ima i široku lepezu primene, od individualnih kotlarnica do upotrebe u industriji. Briket je pogodan i za sagorevanje u železarama gde bi se mešao sa KOKS-om, a u odnosu na sagorevanje ovog energenta ima nekoliko prednosti:

– brže i lakše se pali (na nižim temperaturama) u odnosu na koks koji je najčešće gorivo u železarama
– pospešuje paljenje i sagorevanje koksa
– ima daleko manji procenat sagorivog sumpora (samo 0,79% S, a KOKS i više od 5,00% S)
– sagoreva na temperaturama u železari 100% bez ostatka šljake (što je u velikom procentu prisutno kada sagoreva koks)

Slični ugljeni briketi se proizvode u Kini, Rusiji, Bugarskoj i Rumuniji, ali drugačijeg geometrijskog oblika i sa većim procentom sumpora (preko 2,50 do 3,80% S) i vlage. Fabrika u Bugarskoj tako proizvodi 900.000 tona godišnje, ali se zbog neispunjavanja evropskih standarda nalazi pred zatvaranjem (briketi imaju 2,5% sagorivog sumpora, a Evropa od ove godine dozvoljava do 1%).

DRUŠTVENA KORISNOST

Ugljena prašina od koje se proizvode ugljeni briketi lagerovana je od pre trideset godina u filter taložnicima u RB “Kolubara” i kao takva stvarala je velike ekološke probleme. Do sada su izgrađena dva velika bazena za njeno skladištenje, a počeo je da se gradi i treći (vrednost izgradnje je nekoliko miliona evra). Leti je raznosi vetar i udišu je građani, ulazi u prostorije kuća i stanova, dolazi do samozapaljenja i mora da se prska vodom. Kada je kiša i sneg, voda prolazi kroz ugljenu prašinu, cedi se i zagađuje potok pored filter taložnika koji se kasnije uliva u reku Kolubaru i zagađuje reku, a osim toga i zemljište koje postaje neplodno.

Preradom najsavremenijom tehnologijom na mašinama koje su automatizovane, ova “ekološka bomba” se u fabrici u Ubu pretvara u ekološko čvrsto gorivo (ECO).

Ugljeni briket tako može da služi kao zamena u sagorevanju čvrstih goriva (raznih tipova uglja, drvne mase i fosilnih goriva). Sagorevanjem ugljenog briketa smanjuje se potrošnja i eksploatacija šumskih resursa (drveta i drvne mase), a samim tim štiti se ozonski omotač. Uz to, vrši se i zaštita čovekove okoline jer ima mali procenat sagorivog sumpora prilikom sagorevanja.

Izgradnja Fabrike za proizvodnju ugljenih briketa, čija je vrednost projekta u prvoj fazi 1,5 mil EUR, predstavlja značajan priliv sredstva za opštinu Ub, a samim tim i za državu Srbiju, jer je veći deo investicije (preko 70% uloženih sredstava) plasiran na domaće tržište (lokalne firme, projekti, izgradnja infrastrukture, prateći objekti, razne vrste usluga i drugo), samo su mašine za proizvodnju koje se ne koriste u Srbiji uvezene iz Kine.

Objekat firme “Termoelektro”, gde je otvorena fabrika, uzet je u stečaju, a izgrađen je i još jedan objekat koji je povezan sa postojećim. Najveći problem prilikom adaptacije fabrike bio je srediti zapušteni kompleks – sa zemljišta je izvezeno 157 kamiona šuta, a kompletno su urađene vodovodne, elektro instalacije i kanalizacija.

Otvaranjem Fabrike za proizvodnju ugljenih briketa u opštini Ub zaposleno je 42 radnika. U martu će se taj broj povećati jer je po sistematizaciji predviđeno da u proizvodnji bude zaposleno 90 radnika, a indirektno još 30 radnika koji će biti vezani za rad fabrike (transportne firme, špedicija, dobavljači i druge), čime ce se smanjiti nezaposlenost u opštini Ub.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

naredjani novcici na tri gomileProbna proizvodnja u fabrici ugljenih briketa u Ubu počela je u decembru 2015, dok bi punim kapacitetom pogon trebalo da počne da radi u martu. Do sada je proizvedeno oko 3.000 tona, dok je planirana godišnja proizvodnja ugljenih briketa 150.000 tona ili 25 tona na dan.

Plasman ekoloških briketa je obezbeđen na inostranom tržištu, a zbog velikog proizvodnog kapaciteta ciljna grupa je, pre svega, industrijska proizvodnja. U toku su završni pregovori sa nemačkom kompanijom “Krupp”, koja je zainteresovana za povećanje proizvodnje na 300.000 tona ugljenih briketa godišnje i, ukoliko budu uspešni, plan je da se u toku 2016. godine investira u izgradnju još jednog pogona (paralelno sa sadašnjim) za montažu druge linije za proizvodnju još oko 150.000 tona ugljenih briketa.

Investicije su opravdane imajući u vidu da je ugljeni briket:

– jedinstven na evropskom tržištu
– nestašica je na evropskom tržištu ovog kvaliteta i tehničkih karakteristika ugljenih briketa
– nestašica je čvrstih goriva I klase (ugljeva) u Evropi (koje zamenjuje ugljeni briket)
– postoji velika količina osnovne sirovine (ugljene prašine) koja je lagerovana u taložnicima

Osim toga, ovim bi se zaposlilo još 90 radnika sa Nacionalne sluzbe za zapošljavanje u opštini Ub i ostvario dodatni devizni priliv Republike Srbije.

Briket je konkurentan i u Turskoj, gde je pre uvođenja ruskih sankcija više od 90% uglja dolazilo iz Rusije, pa je sada tržište otvoreno i za nove igrače. Osim toga, ugljeni briket sa Uba je najkonkurentniji u Evropi po kvalitetu (tehničkim karakterisrtikama), obliku (geometriji) i ceni. Ruski ugalj “Tombas”, koji je Turska uvozila, ima daleko veći procenat sumpora i vlage, pa kupovinom jedne tone ruskog uglja, koji ima više od 3% vlage, kupac 25% plati vodu. Uz to, najniža cena ruskog “Tombas” uglja je 200 EUR, dok je cena ugljenih briketa sa Uba 120 EUR/tona.

Zainteresovanih ima i iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, a u planu je i ulazak u trgovinske lance.

Isporuka ugljenih BRIKET-a može biti:
– u rinfuzu (rasuto stanje)
– u džambo vrećama
– u perforiranim papirnim džakovima, pakovanje od 5/15/25 kg

Kompanija “Lađar Transport” doo (skraćeno ime LTB doo) osnovana je 2004. godine, kao preduzeće za transport, trgovinu i usluge, koje se bavi prevozom unutrašnjim plovnim putevima – rekama Savom, Dunavom, Tisom, kao i kanalima…

Komentari (2)

Miroslav Paunović

Pošaljite mi cenu vaših briket. Imam kotao na čvrsto gorivo u Lazarevca. Kako ga mogu kupiti kod vas na Ubu i da li do stavljate u Lazarevac. Unapred hvala na odgovoru.

Poštovani, hvala na iskazanom interesu. Molimo vas da sve podatke o cenama kao i o samom proizvodu potražite direktno od proizvođača a kontakt pogledajte na linku: http://bestbriquette.rs/kontakt. Srdačan pozdrav, Aurea tim.

Postavite komentar