Nominovani za "Aurea" nagradu
"Agrogrnja" - Silo-port Beočin

Kompanija “Agrogrnja” iz Bačkog Petrovca započela je u januaru 2015. godine u Beočinu izgradnju silosa sa rečnom lukom kapaciteta 30.000 kubika (cca 24.000 tona), sa kompletnom opremom koja podrazumeva prijem, skladištenje, pretovar i sušenje zrnastih poljoprivrednih kultura.

Silo-port je izgrađen na placu od 2 hektara koji je “Agrogrnja” kupila u biznis parku kompanije “Lafarge BFC”, gde po završetku prve faze, odnosno početka rada silosa i luke, planira izgradnju još 70.000 kubika skladišnog prostora, nakon čega će ovo biti najveći silo-port na rečnom toku Rajna-Majna-Dunav.

Rečni transport nije novina ali je, iako spada u najjeftinije i ekološki najprihvatljivije vidove transporta, poslednjih godina veoma zapostavljen. Južni tok Dunava se smatra najvećom saobraćajnicom Evrope i Balkana, ali ovde ima malo silo-portova, te je i iskoristivost ovog vida transporta žitarica i uljarica na minimalnom nivou. Zato će izgradnja ovog silo-porta imati veliki značaj za transport robe.

Istovremeno, izgradnja modernog silo-porta koji primenjuje najnoviju tehnologiju skladištenja žitarica i uljarica umnogome skraćuje i unapređuje procese skladištenja, smanjuje troškove energije i doprinosi oživljavanju poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Bačke i Srema, a i šire.

Kompaniji “Agrogrnja” novi silo-port će omogućiti direktan izvoz merkantilnih roba na inostrana tržišta, tako da neće morati da koristi druge luke ili pretovarna mesta u Srbiji. Uslužni pretovar u brodove, kao i uslužno skladištenje roba u silo-portu, takođe će značajno doprineti prihodima koje će kompanija “Agrogrnja” ostvariti u narednom periodu.

Vrednost investicije silo-porta u Beočinu iznosi 5 mil EUR.

INOVATIVNOST

covek drzi drvene kocke u ruci sa slikam upaljenih sijalica Prema statistici, na južnom toku Dunava poslednjih nekoliko decenija nije izgrađen nijedan silo-port, te je značaj investicije “Agrogrnja” utoliko veći.

U silo-portu u Beočinu skladištiće se ratarske zrnaste kulture: kukuruz, pšenica, soja, ječam, uljana repica, suncokret, koje će se putem brodova izvoziti u luku Konstanca, a onda prekookeanskim brodovima i dalje.

Izgradnja silo-porta podrazumevala je i implementaciju najsavremenije opreme koja obuhvata prijem, skladištenje i sušenje zrnastih proizvoda. Ovakav silo-port, koji primenjuje najnoviju tehnologiju skladištenja žitarica i uljarica, umnogome skraćuje i unapređuje procese skladištenja, i povećava efikasnost i kapacitet utovara. Na primer, jednu baržu zapremine 1.000 tona ovaj silo-port moći će da utovari u proseku za oko 2 sata, dok su u nekim drugim silo-portovima za isti proces potrebni i dani.

Silos će posedovati i sušaru za poljoprivredne proizvode koja će raditi na gas, što će značajno smanjiti troškove energije. Razvoj novih tehnologija doprineo je i tome da današnji silosi predstavljaju moderna postrojenja, sa automatizovanim procesima skladištenja, sušenja, transporta i pretovara, a ljudski rad je sveden na minimum.

Daljim širenjem kapaciteta, odnosno izgradnjom dodatnih 70.000 kubika skladišnog prostora u fazi II, ova investicija biće po skladišnom obimu jedna od najvećih na Južnom toku Dunava, a silo-port u Beočinu najveći na rečnom toku Rajna-Majna-Dunav, od Roterdama do Konstance, sa izuzetkom ova dva grada.

DRUŠTVENA KORISNOST

 Južni tok Dunava se smatra najvećom saobraćajnicom Evrope i Balkana, ali, s druge strane, ima malo silo-portova, te je i iskoristivost ovog vida transporta žitarica na minimalnom nivou. Osim toga, ovaj vid transporta je jedan od najjeftinijih načina kako dopremiti robu od proizvođača do kupca, jer se brodovima velikih kapaciteta po jednoj jedinici prevozi velika količina robe. Korišćenje reke, Dunava, za transport robe do Crnog mora značajno skraćuje put, vreme i troškove, ali je uprkos tome ovaj vid transporta u našoj zemlji poslednjih godina veoma zapostavljen.

Izgradnja silo-porta kompanije “Agrogrnja” u Beočinu doprineće tako povećanju iskoristivosti ovog vida transporta koji je i ekološki najprihvatljiviji, pa investicija predstavlja i svojevrsnu brigu o zaštiti životne sredine. Osim što je vodeni, najviše ekološki tip transporta, ovaj proces je kompleksan i ne odnosi se samo na silo-port u Beočinu već prati celokupnu poljoprivrednu proizvodnju, od setve do žetve.

Osnovna obaveza kompanije “Agrogrnja” je da, kao moderna i savremena organizacija, pomaže ljudima u svojoj okolini i bude nosilac razvoja u opštinama u kojima posluje. Prvenstveno, poljoprivredna proizvodnja i poljoprivrednici dobijaju ozbiljnu i stabilnu kompaniju gde mogu da skladište, čuvaju, prodaju svoje proizvode. Osim toga, tim stručnjaka kompanije redovno na terenu obilazi proizvođače i stručnim savetima oko agrotehnike i pravilne upotrebe zaštitnih sredstava i đubriva utiče na smanjenje i nagomilavanje štetnih materija u zemljištu i proizvodima, a moderna i savremena tehnologija istovara, čuvanja, sušenja, transporta poljoprivrednih proizvoda smanjuje emisiju CO2 gasova.

Izgradnjom silo-porta u Beočinu poljoprivrednici su dobili moderan objekat za skladištenje i čuvanje poljoprivrednih proizvoda koji će biti pokretač za oživljavanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Beočina, Srema, a i šire. Biće jednako koristan za male poljoprivredne proizvođače, ali i velike kompanije, i istovremeno će podstaći izvoz ratarskih zrnastih kultura.

Iako je implementacijom savremene tehnologije, koja podrazumeva automatizaciju procesa skladištenja, sušenja, transporta i pretovara, ljudski rad sveden na minimum, izgradnjom silo-porta biće angažovano 5 novih radnika.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

naredjani novcici na tri gomile Silo-port na Dunavu biće najsavremeniji u Srbiji sa najmanjim troškovima, a omogućiće trgovinu poljoprivrednim proizvodnima na međunarodnom nivou čime će “Agrogrnja” postati jedna od najkonkurentnijih kompanija u agrobiznisu.

Silosi su izgrađeni i u njima se već može skladištiti roba, dok će pristan biti završen narednih meseci, a najkasnije do juna, kada će i početi izvoz zrnastih kultura. Pšenica je prva kultura koju planiraju da izvoze.

Kompanija “Agrogrnja” trenutno prometuje cca 100.000 tona merkantilnih roba godišnje. Sa izgradnjom silo-porta, čija je ukupna vrednost cca 5 mil EUR, kompanija “Agrogrnja” postaje jedna od malobrojnih koja može posredstvom svojih kapaciteta direktno vršiti izvoz merkantilnih roba (trenutno su ovo u mogućnosti da urade samo velike kompanije u Srbiji), bez potrebe da koristi druge luke ili pretovarna mesta u Srbiji. Na ovaj način, kompanija svoj core business (trgovina merkantilnim robama), podiže na jedan viši nivo i postaje ozbiljan učesnik na tržištu agrara u Srbiji.

Dodatno, uslužni pretovar u brodove, kao i uslužno skladištenje roba u silo-portu, značajno će doprineti prihodima koje će kompanija “Agrogrnja” ostvariti u narednom periodu, nakon kompletnog završetka investicije.

U kompaniji očekuju da će se investicija isplatiti u roku od 7 godina.

“Agrogrnja” d.o.o osnovana je 1996. godine u Pivnicama – regiji sa najplodnijom zemljom jugoistočne Evrope. Od male porodične firme za proizvodnju stočne hrane pod nazivom “Pivnički koncentrati” tokom ovih godina prerasli su u respektabilno preduzeće koje u svojim aktivnostima primenjuje svetske standarde.

Godine 2010. postali su ovlašćeni Javni skladištari kod Kompenzacionog fonda Republike Srbije i njihov silos u Adi je prvi silos u Srbiji koji je dobio dozvolu za rad Javnog skladišta. Takođe, od 2012. godine su i ovlašćeni skladištari kod Republičke direkcije za robne rezerve i spadaju u red uzornih skladištara.

DRUGE INFORMACIJE O PROJEKTU

– Izgrađeni silosi imaju ukupno 12 ćelija, 1 ćelija silosa je 2.432 m3 x 12 kom = 30.000 m3 (tačnije 29.184 + 570 m3 tampon ćelija).
– Pobijeno je ukupno 448 komada šipova.
– U šipovima ukupno ugrađeno 109.150 kg armature i 1.182 m3 betona.
– U temeljima je ukupno ugrađeno 360.823,26 kg armature i 3.939 m3 betona, što je u sumi sa betonom šipova – 5.121 m3, odnosno armaturom šipova 469 tona.
– U čeličnoj konstrukciji nadstrešnice usipnog koša i mašinskoj kućici ukupno ugrađeno 124.536,20 kg čelika.

Postavite komentar