Nominovani za "Aurea" nagradu
"Alwag" - Fabrika za reciklažu PET ambalaže

Novosadska kompanija “Alwag” otvorila je u septembru 2013. godine u Novoj Gajdobri fabriku za reciklažu PET ambalaže, baziranu na proizvodnji RPET flekica dobijenih sistemom toplog pranja. Ambalaža se u postupku prerade najpre usitnjava, a onda na visokim temperaturama pere i tako se dobija poluproizvod visoke čistoće koji se prodaje kupcima u prehrambenoj, farmaceutskoj, tekstilnoj industriji, za proizvodnju asfalta, izolacione folije i cevi raznih profila i namena.

Reč je o prvoj fabrici ovog tipa u Srbiji, koja omogućava da se prljave boce, koje su decenijama tavorile po deponijama, “vraćaju” u upotrebu, čak i u industriju hrane i pića.

U Srbiji se godišnje baci 60.000 tona PET ambalaže, a u reciklaži završi svega 12 -15%. Uzimajući u obzir da je vreme raspada PET ambalaže nekoliko stotina godina, značaj projekta kompanije “Alwag” je utoliko veći. Kapacitet prerade PET ambalaže u “Alwag”-u iznosi 13.500 tona godišnje, a kapacitet proizvodnje RPET flekica su 12.000 tona godišnje.

U fabrici je implementirana inovativna nemačka tehnologija, a osim postrojenja izgrađeni su i dodatni objekti kao što su: prilazni putevi, elektro stanica, kotlarnica, kompresorska stanica, gasna stanica i sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Vrednost investicije je 7 mil EUR.

Otvaranjem fabrike direktno je zaposleno oko 40 ljudi, a indirektno fabrika upošljava više od 200 kooperanata koji sakupljaju sirovinu.

Od početka prizvodnje u septembru 2013. proizvedeno je 1200 tona RPET flekica, od čega je oko 90% otišlo u izvoz na tržišta Austrije i Italije.

INOVATIVNOST

Nova fabrika za reciklažu PET ambalaže i proizvodnja RPET flekica zasnovane su na inovativnoj opremi renomiranog nemačkog proizvođača “B+B Anlagenbau GmbH” koji se već 30 godina bavi reciklažnom opremom po sistemu ključ u ruke. Reciklaža PET ambalaže sprovodi se u tri faze. Prvu karakteriše proizvodnja RPET flekica koje predstavljaju osnovni poluproizvod za dalje faze prerade. Druga faza odnosi se na dobijanje RPET granulata, a treću fazu karakteriše dobijanje RPET epruveta i RPET folije koja se dalje koristi u raznim industrijama.

U “Alwag”-u se trenutno, zbog ograničenih količina sirovine, radi prva faza proizvodnje RPET flekica, zasnovana na sistemu tzv. toplog pranja.

Ambalaža se sa deponija do pogona u Novoj Gajdobri doprema presovana u vidu bala, a proces proizvodnje RPET flekica odvija se u dve faze – prva je mlevenje, u kom se zajedno melju tri različite vrste materijala: boca, etiketa i čep, a koji se delom odvajaju u prvoj, a delom u drugoj fazi prerade. Nakon mlevenja usitnjeni materijal se lageruje u velikim silosima težine od oko 20t, i dalje ide u proces pranja, odnosno drugu fazu prerade. Usitnjeni elementi prolaze kroz parni kotao koji proizvodi 800 kg vodene pare na sat i voda se uz dodavanje određenih deterdženata zagreva na 85 stepeni. Pet ambalaža od koje su boce napravljene pada dole, dok se čepovi i etikete odvajaju na površinu vode.

RPET flekice su veličine od 3 do 12 milimetara. Nakon pranja se suše, filtriraju po bojama i u završnoj fazi prolaze kroz senzore na metal i dodatne primese koje bi se mogle naći u materijalu, čime se dobija apsolutno čist proizvod.

Ovako dobijene RPET flekice prodaju se kupcima u prehrambenoj industriji, farmaceutskoj industriji, tekstilnoj industriji, za proizvodnju asfalta, izolacione folije i cevi raznih profila i namena.

U “Alwagu” dnevno može da se preradi 50 t amblažnog otpada, ili oko 1.500.000 boca, što je oko 13.500 tona godišnje, a kapacitet proizvodnje RPET flekica iznosi 12.000 tona godišnje.

DRUŠTVENA KORISNOST

Projekat kompanije “Alwag” pokušava da reši problem zagađenja životne sredine reciklažom RPET ambalaže. U Srbiji se godišnje baci 60.000 tona PET ambalaže a u reciklaži završi svega 12 -15%. Uzimajući u obzir da je vreme raspada PET ambalaže nekoliko stotina godina, značaj ove investicije je utoliko veći.

Sortiranje i odlaganje ambalažnog otpada koji se potom reciklira najviše zavisi od odgovornih građana – sakupljača i malobrojnih kompanija koje se bave prikupljanjem otpada. Građani Srbije još nisu stekli naviku za pravilno odlaganje otpada kojim se smanjuju divlje deponije. U Srbiji na divljim deponijama završi više od 80% otpada – u 2012. reciklirano je svega 20% ambalažnog otpada, dok se u razvijenim zemljama reciklira i do 80%.

Fabrika za reciklažu PET ambalaže u Novoj Gajdobri je greenfield investicija. Većinski vlasnik “Alwag”-a je porodična kompanija “Aling Conel”, sa 90% udela, dok je 10% u rukama austrijskog partnera.

Proizvodni kompleks nalazi se u industrijskoj zoni Nova Gajdobra, mestu nadomak Novog Sada. Otvaranjem fabrike direktno je zaposleno oko 40 ljudi. Osim inženjera, tehnologa, ekologa, reciklažna industrija upošljava i sakupljače sekundarnih sirovina (više od 200) koji često potiču iz marginalizovanih društvenih grupa. Tim ljudima ovaj vid posla obezbeđuje socijalnu zaštitu, materijalnu sigurnost i uključuje ih u legalne tokove. Projekat ima potencijala za dalji rast broja posredno zaposlenih sakupljača koji će na ovaj način moći da obezbede sopstvenu egzistenciju i materijalnu sigurnost za svoju porodicu.

Fabrika bi mogla da zaposli dodatnih 100 radnika kada bi imala dovoljno sirovine i kada bi se time stekli uslovi da se uđe u drugu fazu investicije (proizvodnja RPET granulata) i tržištu tako ponudi još kvalitetiji proizvod. Međutim, način sakupljanja otpada u Srbiji još uvek je zasnovan na javnim komunalnim preduzećama, gde roba završava na deponijama, pa je ambalaža prljavija što umanjuje i stepen njenog iskorišćenja u preradi (35-40% ambalaže ostaje neiskorišćeno u preradi).

Osim izgradnje hale i u implementaciju postrojenja, uloženo je i u prilazne puteve, infrastrukturu, trafostanicu i prečistač otpadnih voda, vrednosti gotovo 800.000 EUR. Voda nakon pranja ide specijalnim tokovima do prečistača i tako prečišćena ponovo se vraća u proizvodnju.

Reciklaža je najmlađa industrijska grana u našoj zemlji i jedina koja beleži rast u ekonomskoj krizi. Statistički podaci pokazuju da Srbija, zato što ne reciklira u dovoljnoj meri, godišnje gubi oko 50 mil EUR. Otvaranjem fabrike za reciklažu RPET ambalaže “Alwag”, ostvaruje se mogućnost da se ovaj gubitak smanji tokom narednog perioda.

Ovaj projekat, kao greenfield investicija u ovoj oblasti, doprinosi kreiranju pozitivnog imidža zemlje u kojoj domaće privatne kompanije žele da ulažu u ovu mladu industrijsku granu i time doprinesu očuvanju okoline. Lokalna javna preduzeća i privatne kompanije koje se bave prikupljanjem i sortiranjem ambalažnog otpada mogu godišnje da zarade minimum 3,5 mil EUR, što kreira pozitivnu poslovnu klimu za dalji razvoj ove mlade industrije.

Osim toga, upravljanje otpadom u Srbiji je prioritetno pitanje zaštite okoline i jedno od najzahtevnijih područja u usklađivanju sa EU regulativom. Jedna trećina ukupnog zakonodavstva EU odnosi se na životnu sredinu, a Srbija je u obavezi da do kraja 2015. godine Evropskoj komisiji predstavi pregovaračku poziciju i počne pregovore o Poglavlju 27 koje se odnosi na zaštitu životne sredine.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

Sistemom toplog pranja u “Alwag” fabrici za PET reciklažu dobijaju se RPET flekice visoke čištoće koje se kao poluproizvod prodaju kupcima u prehrambenoj industriji, farmaceutskoj, tekstilnoj industriji, za proizvodnju asfalta, izolacione folije i cevi raznih profila i namena.

Investicija u Novoj Gajdobri iznosi 7 mil EUR, a proizvodnja “Alwaga” fokusirana je na izvoz koji je okosnica razvitka jedne države. Kupci pet flekica su velike kompanije u Evropi koje se bave drugom fazom prerade RPET ambalaže, dakle proizvodnjom granulata i vlakana, a potražnja i na evropskom i na svetskom tržištu je velika.

Od septembra 2013, kada je krenula proizvodnja u “Alwagu”, proizvedeno je 1.200 tona RPET flekica, od čega je oko 90% otišlo u izvoz na tržišta Austrije i Italije. Implementacijom najsavremenije opreme za najviši nivo prerade dobija se visokokvalitetni reciklat, što dovodi i do višestrukog povećanja prodaje, kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

Cene RPET flekica zavise od boje. Tansparent (providna ambalaža) je najskuplji i iznosi oko 850-900 EUR po toni. Kada bi se stekli uslovi za drugu fazu investicije, proizvodnju granulata, prihodi kompanije bili bi još viši, jer se cene ovog proizvoda kreću od oko 1200 EUR po toni. Iako bi nova investicija zahtevala ulaganja od 2,5 mil EUR, opravdanosti za nju ima, ali je neophodno obezbediti sirovinu.

Fabrika za reciklažu PET ambalaže u Novoj Gajdobri, zbog nedostatka sirovine ne radi punim kapacitetom. U Srbiji se godišnje baci 60.000 tona PET ambalaže a kada bi sva bila prikupljena, Srbiji bi bile potrebne 4 ovakve fabrike.

U planu kompanije “Alwag” za 2014. godinu je proizvodnja oko 5.000 t RPET flekica što je oko polovina kapaciteta fabrike.

Postavite komentar