Nominovani za "Aurea" nagradu
"Euroheat" - Proizvodnja pločasto-dobošastih izmenjivača toplote

Kragujevačka kompanija “Euroheat” pokrenula je u septembru 2015. godine proizvodnju poboljšanog tipa pločasto-dobošastih izmenjivača toplote tipa P-500 i P-1000 (Plate and shell heat exchanger), koji predstavljaju hibrid pločastih i dobošastih izmenjivača, sjedinjujući najbolje osobine jednih i drugih.

Za razliku od dosadašnjih, ovi izmenjivači toplote nemaju zaptivke, već su unutrašnje ploče međusobno zavarene što im omogućava rad u velikom temperaturnom rasponu i pod visokim radnim pritiscima. Stepen korisnosti kod pločasto-dobošastog tipa izmenjivača je vrlo visok i kreće se do 98%, a jedna od najvećih prednosti je lako i brzo čišćenje.

Početni program razvoja pločasto-dobošastih izmenjivača toplote finansirao je Fond za inovacionu delatnost sredstvima Evropske unije u saradnji sa Svetskom bankom, a u okviru Projekta podrške inovacijama u Srbiji. Kompanija je predala i zahtev za patent.

Sva tehnička unapređenja postignuta su uz smanjenje troškova proizvodnje, odnosno cene proizvoda, što uz popravljene tehničke karakteristike dodatno povećava kompetitivnost na tržištu.

Ovakav tip izmenjivača našao je svoje mesto u gotovo svim oblastima gde postoji potreba za razmenom toplote između dva fluida – sistemima daljinskog grejanja (vrlo često kao primarni izmenjivači sa kapacitetima od po nekoliko desetina megavata), u rashladnoj tehnici kao isparivači i kondenzatori, u industriji za grejanje i hlađenje hidrauličkog ulja.

Kompanija “Euroheat” je već izvezla u Rusiju seriju od prvih 10 izmenjivača toplote model P-500, a dva izmenjivača model P-1000 prodata su Toplani “Majdanpek” i jedan Toplani “Bor”.

INOVATIVNOST

covek drzi drvene kocke u ruci sa slikam upaljenih sijalicaKompanija “Euroheat” se odlučila za razvoj poboljšanog tipa pločasto-dobošastog izmenjivača toplote (Plate and shell heat exchanger) smatrajući ga boljim i jeftinijim od sličnih na tržištu. Ovaj tip izmenjivača predstavlja idealan spoj pločastih i dobošasto-cevnih izmenjivača toplote, kombinujući najbolje karakteristike obe vrste izmenjivača – stepen efikasnosti i male gabarite pločastih izmenjivača, sa sigurnošću i otpornošću na visoke temperature i pritiske dobošasto-cevnih izmenjivača toplote.

Unutrašnje ploče kod inoviranih toplotnih izmenjivača međusobno su zavarene mašinama koje su u “Euroheat”-u sami konstruisali, tako da ne postoje zaptivke, što ovom tipu izmenjivača omogućava rad u temperaturnom rasponu od -200 do 500ºC kao i rad na vrlo visokim radnim pritiscima (do 100 bar, pa i više ). Osim toga, kod starih izmenjivača zaptivke su imale životni vek od 5-6 godina, nakon čega je bila neophodna njihova zamena, a čišćenje je bilo komplikovano. Jedna od najvećih prednosti pločasto-dobošastih izmenjivača toplote je lako i brzo čišćenje jedne strane izmenjivača (običnom vodom pod pritiskom), zbog čega se ovaj tip izmenjivača vrlo često koristi kod velikih kotlovskih postrojenja, gde služi kao primarni izmenjivač toplote tj. kao zaštita kotla od nečistoća koje bi mogle da stignu iz toplovodne mreže.

Pločasto-dobošasti izmenjivači toplote se najčešće koriste u termoelektranama i gradskim toplanama, gde su do sada u upotrebi najčešće bili cevni izmenjivači koji zauzimaju ogroman prostor. Izmenjivači koje je konstruisao “Euroheat”, iako veliki, manjih su dimenzija, zauzimaju manji prostor, a stepen efikasnosti je mnogo veći nego kod cevnog i iznosi 98,4%.

Sva tehnička unapređenja postignuta su uz smanjenje troškova proizvodnje odnosno cene proizvoda, što uz popravljene tehničke karakteristike dodatno povećava kompetitivnost na tržištu.

Glavne prednosti u odnosu na slične proizvode-tehnička poboljšanja

– rad sa agresivnim fluidima – proširen skup agresivnih radnih fluida
– rad u proširenom opsegu radnih temperatura (-200 C do 500 C)
– poboljšan transfer toplote između radnih fluida – povećan koeficijent iskorišćene energije
– rad na velikim pritiscima – povećan opseg radnog pritiska u odnosu na konkurentske proizvode
– jednostavna konstrukcija – jednostavnija proizvodnja,montaža i održavanje i rukovanje
– mogu biti projektovani za velike kapacitete transfera energije (100.000 kW)
– kompaktan oblik – jednostavan za transport i montažu
– odsustvo zaptivnih elemenata – pojeftinjuje proizvodnju
– mogućnost korišćenja u skoro svim oblastima industrije

DRUŠTVENA KORISNOST

Proizvodnja pločasto-dobošastih izmenjivača toplote apsolutno ne zagađuje životnu sredinu, a u firmi se primenjuje ISO 14001 kao garancija da se kompanija u potpunosti domaćinski odnosi prema prirodi. Razvoj pločasto-dobošastih izmenjivača toplote zahtevao je povećanje stručne radne snage, pa su u protekloj godini samo u decembru primljena 4 nova radnika (ukupno imaju 16 zaposlenih).

Celokupna proizvodnja pločasto-dobošastih izmenjivača toplote odvija se u pogonima kompanije “Euroheat” u Kragujevcu. Od sirovine nabavljaju prohrom lim, a glavni problem je što u Srbiji ne postoji presa koja može kvalitetno da ga oblikuje, već su za velike izmenjivače to do sada radili u Italiji. Kompanija je u pregovorima sa kineskim partnerima radi nabavke hidraulične prese, potpuno automatizovane od 4.000 tona, kakva, prema saznanjima kragujevačke kompanije, ne postoji u Srbiji. Njeno puštanje u rad zahtevaće angažovanje dodatnog broja radnika, pa u “Euroheat”-u najavljuju nova zapošljavanja u 2016. godini.

Otvaranjem Fabrike za proizvodnju ugljenih briketa u opštini Ub zaposleno je 42 radnika. U martu će se taj broj povećati jer je po sistematizaciji predviđeno da u proizvodnji bude zaposleno 90 radnika, a indirektno još 30 radnika koji će biti vezani za rad fabrike (transportne firme, špedicija, dobavljači i druge), čime ce se smanjiti nezaposlenost u opštini Ub.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

naredjani novcici na tri gomileIzmenjivači toplote su veoma široka grupa proizvoda sa širokom primenom u različitim granama industrije i usluga (sistemi za grejanje i hlađenje, petrohemija, farmacija, industrija nafte i gasa, prehrambena industrija i mnoge druge). Samim tim, proizvodi ove vrste su veoma traženi na tržištu.

Iako se kompanija bavi prvenstveno proizvodnjom pločastih izmenjivača toplote, po porudžbini proizvode i podstanice i kalorimetre. U veoma kratkom periodu novi pločasto-dobošasti izmenjivači ostvarili su solidnu prodaju, pa u kompaniji očekuju da u 2016. godini ovi modeli izmenjivača preuzmu primat u proizvodnji.

U Rusiju su u januaru izvezli prvih 10 pločasto-dobošastih izmenjivača toplote model P-500. Ruski partneri su boravili u fabrici i pritom su proveravali ispunjenost ruskih standarda u procesu proizvodnje. Firma poseduje i primenjuje ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, poseduje EAC (standard za Rusko tržište zamena GOST-R), a izmenjivači su ispitani i po PED direktivi 97/23/EC.

Dva izmenjivača model P-1000 prodata su Toplani “Majdanpek”, a jedan Toplani “Bor”. U Boru je počeo da radi i dobro se pokazao. I u Boru i u Majdanpeku služe kao primarni izmenjivači (između kotla i toplovodne mreže). Izmenjivači su montirani i u Kliničkom centru u Kragujevcu, kao i u mlekari “Meggle”.

Osim kompanije “Euroheat” ovakvi izmenjivači toplote proizvode se samo još u jednoj kompaniji u Norveškoj, ali su izmenjivači kragujevačke kompanije, iako istog kvaliteta, daleko jeftiniji. Pločasto-dobošasti izmenjivači su naime, iako skuplji od standardnih izmenjivača, u odnosu na cenu na inostranom tržištu jeftiniji za oko 40%. Uvozne komponente (prohrom lim i čelične ploče) iste su kao i u inostranstvu, ali je razlika u ceni energenata, radne snage i što su u kompaniji “Euroheat” sami inovirali mašine za varenje koje omogućavaju da brzo i jeftino urade posao.

Ostale komparativne prednosti u odnosu na konkurenciju

– racionalan i jeftin proces proizvodnje – smanjen potreban broj radnika i mašina angažovanih u proizvodnji
– smanjenje potrošnje energenata i racionalnije korišćenje repromaterijala – pojeftinjenje proizvodnje na planu osnovnih materijalnih resursa
– kompanija je jedini proizvođač ovog tipa izmenjivača u južnoj Evropi – nedostatak konkurencije na regionalnim tržištu
– kompanija je već pozicionirana na tržištima zapadne Evrope, Ruske federacije i Zapadnog Balkana – marketinška zastupljenost i prepoznatljivost brenda na krucijalnim tržištima za kompaniju
– kompanija poseduje prodajnu i servisnu mrežu u zemljama bivšeg SSSR-a, odnosno bivše Jugoslavije – razvijene komercijalne aktivnosti na tržištima gde treba plasirati novi proizvod
– sporazum Republike Srbije i Ruske federacije o carinskim olakšicama dodatno snižava ionako konkurentnu cenu proizvoda i praktično automatski eliminiše konkurenciju
– postojeći proizvodi kompanije su usaglašeni sa zahtevima EU za sigurnost (CE-znak) i ispunjavaju zahteve EAC standarda (Ruska federacija) – dobar rejting proizvoda kompanije po pitanju ispunjenja osnovnih preduslova za pojavljivanje na tržištu
– poseduje sertifikovane sisteme menadžmenta ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

Ukoliko je proizvodnja pločasto-dobošastih izmenjivača toplote Vaš favorit za investiciju godine, glasanje možete obaviti na zvaničnom sajtu nagrade “Aurea”.

Zainteresovanih ima i iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, a u planu je i ulazak u trgovinske lance.

Isporuka ugljenih BRIKET-a može biti:
– u rinfuzu (rasuto stanje)
– u džambo vrećama
– u perforiranim papirnim džakovima, pakovanje od 5/15/25 kg

Kompanija “Lađar Transport” doo (skraćeno ime LTB doo) osnovana je 2004. godine, kao preduzeće za transport, trgovinu i usluge, koje se bavi prevozom unutrašnjim plovnim putevima – rekama Savom, Dunavom, Tisom, kao i kanalima…

Postavite komentar