Nominovani za "Aurea" nagradu
"Hemofarm" - Pogon za prečišćavanje otpadnih voda

 Kompanija “Hemofarm” otvorila je u oktobru 2015. godine pogon za prečišćavanje otpadnih voda u svojoj fabrici u Šapcu, koji je na tehnološki kvalitetan način rešio problem voda koje su ispuštane u reku Savu.

Usvojeno tehnološko rešenje svelo je dozvoljene granice otpadnih voda u zakonski dozvoljene limite, čime je omogućeno dobijanje vode koja se može ispuštati u gradsko postrojenje za tretman komunalnih voda. Primenjen je hemijski i biološki tretman, a zbog specifičnosti farmaceutske industrije postrojenje je fleksibilno i omogućava preradu voda različitog nivoa zagađenja.

Osim što je ovaj pogon neophodan “Hemofarmu” kao farmceutskom lideru, on je i odraz nastojanja kompanije da ulaže u lokalnu zajednicu i zaštitu životne sredine.

Vrednost investicije je više od 1 mil EUR, a prava društvena i ekološka vrednost prečišćivača je nemerljiva, gledajući dugoročne efekte zaštite zdravlja ljudi, okoline i bezbednosti proizvodnje.

INOVATIVNOST

covek drzi drvene kocke u ruci sa slikam upaljenih sijalicaKompanija “Hemofarm” pristupila je izgradnji postrojenja za tretman otpadnih voda kako bi otpadne vode iz svoje fabrike u Šapcu svela u zakonske limite i omogućila njihovo ispuštanje u gradsku kanalizacionu mrežu.

Pre izgradnje postrojenja “Hemofarm” je otpadne vode iz svojih proizvodnih celina neprečišćene ispuštao u reku Savu, čime paramteri i dozvole nisu bili u granicama propisanih zakonom. Izgradnjom najsavremenijeg pogona, tehnološko rešenje svelo je dozvoljene granice otpadnih voda u zakonski dozvoljene limite, čime je omogućeno dobijanje prečišćene vode koja se može ispuštati u gradsko postrojenje za tretman komunalnih voda. U međuvremenu kompanija je od grada Šapca, koji završava svoje postrojenje za otpadne vode, dobila dozvolu da prečišćene otpadne vode iz fabrike ispusti u dozvoljenim granicama u gradsku mrežu.

Novo postrojenje za tretman otpadnih voda kompanije “Hemofarm” jedinstveno je u regionu. Za razliku od, recimo bojila, mesara ili klanica, koje imaju jedan ili dva proizvoda na osnovu kojih se radi prečišćavanje, farmaceutska industrija je specifična po širokoj paleti proizvoda. Kompanija “Hemofarm” u Šapcu proizvodi više od 1.000 supstanci. Svaka od njih morala je da se prouči i da se odrede parametri potrebni da bi se tehnološka voda iz njihovih procesa proizvodnje mogla prečistiti i svesti u zakonski dozvoljene granice, pa tek na osnovu toga ući u proces prečišćavanja i ispuštanja vode u gradsku mrežu. To je za kompaniju predstavljalo poseban izazov. Rezultat je fleksibilno tehnološko rešenje koje omogućava hemijski i biološki tretman voda, preradu vode različitog nivoa zagađenja i bezbedno rukovanje.

Pogon je potpuno u skladu sa proaktivnim pristupom “Hemofarma” prema okruženju i poštovanju stogih načela održivog razvoja, po čemu je ova kompanija i poznata kao jedna od retkih koja ima najvišu A+ ocenu za održivo poslovanje.

DRUŠTVENA KORISNOST

Savremeni pogon za prečišćavanje otpadnih voda ne samo što je neophodan kompaniji “Hemofarm” kao farmceutskom lideru u pogledu svojih aktivnosti, već je i odraz visokog poverenja lokalne zajednice u poslovanje kompanije. Kompanije koje ulažu u investicije poput ove pokazuju ozbiljnost i nameru da budućnost dele sa lokalnom zajednicom.

Prava društvena i ekološka vrednost prečišćivača je nemerljiva, gledajući dugoročne efekte zaštite zdravlja ljudi, okoline i bezbednosti proizvodnje.

Pre izgradnje postrojenja “Hemofarm” je otpadne vode neprečišćene ispuštao u reku Savu, a sada se prečišćena voda ispušta u gradsku kanalizacionu mrežu grada Šapca. Dalje, grad Šabac završava svoje postrojenje, gde će se sve vode koje su ispuštene u gradsku mrežu dalje dodatno prečišćavati do dozvoljenih granica za ispuštanje u reku Savu.

Tokom 2015. godine u fabrici kompanije “Hemofarm” u Šapcu ispušteno je ukupno 44.000 kubika tehnološke vode. Novo postrojenje pušteno je u probni rad maja 2015. godine, a od oktobra, kada je zvanično počelo da radi, u njemu je prerađeno oko 20.000 kubika vode.

Ono je i direktan i brz odgovor na sve veći uticaj klimatskih promena i velikih poplava koje su 2014. godine pogodile Srbiju, među njima najviše i Šabac. Zahvaljujući munjevitoj organizaciji lokalne samouprave i velikih kompanija, među prvima “Hemofarma”, uspešno je procenjen rizik i dalje upravljanje krizom tokom bujanja Save.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

naredjani novcici na tri gomileUkupna vrednost investicije kompanije “Hemofarm” u novo postrojenje je 1,2 mil EUR.

Izgradnjom ovog postrojenja kompanija je svela dozvoljene granice otpadnih voda u zakonski dozvoljene limite, čime su izbegnuti rizici za zaustavljanje rada preduzeća.

U tom smislu, bilo koji način da se unapredi proces proizvodnje i okrenutost ka društvenoj odgovornosti je veliki finansijki motiv.

Postavite komentar