Nominovani za "Aurea" nagradu
"Meter&Control" - IDIS interoperabilna brojila električne energije

Beogradski proizvođač sistema za daljinsko očitavanje i upravljanje potrošnjom električne energije, kompanija “Meter&Control” dobila je u 2014. godini IDIS sertifikat za pametna brojila ST401 i SM401 čime se beogradska kompanija svrstala u grupu od pet svetskih proizvođača koji ga poseduju, a čija delatnost pokriva kompletno svetsko tržište.

Rezultat implementacije ovog sertifikata je razvoj IDIS interoperabilnih pametinih brojila ST401 i SM401 čije su funkcionalnosti i komunikacioni protokoli potpuno standardizovani, tako da brojila različitih proizvođača mogu da rade u istom sistemu. Ovo daje osnovu za masovnu primenu, povećava konkurenciju i osigurava investicije u pametne sisteme za merenje, daljinsko čitanje i upravljanje potrošnjom.

Domaći proizvođači pametnih brojila električne energije, kakav je i kompanija “Meter&Control”, mogu biti nosioci njihove masovne primene najpre u Srbiji, a takva referenca bi omogućila i izvoz domaće tehnologije u Evropu i svet. Na razvoju ovog tipa brojila u kompaniji “Meter&Control” radio je stručni tim od 30 inženjera a u tehnologiju su investirali 3 mil EUR.

Nova generacija brojila ST401 i SM401, namenjena za upotrebu u svim kategorijama potrošnje (domaćinstva, komercijalni i industrijski korisnici), proizvedena su po najsavremenijim svetskim standardima, a njihova upotreba stvara benefite kako za elektrodistributivna preduzeća, tako i za kupce odnosno krajnjeg korisnika. Osim merenja, IDIS interoperabilna brojila, zahvaljujući sklopci koja je integrisana u brojilo, omogućavaju i upravljanje potrošnjom električne energije, zbog čega ona postaje ravnomernija, te je elektroprivreda u mogućnosti da ima ravnomerniju proizvodnju, što donosi ogromne uštede, a krajni korisnici dobijaju račun za struju na bazi stvarne potrošnje i mogućnost aktivnog učešća u kontroli svoje potrošnje (“humano iskuljučenje”).

Dobijanjem IDIS sertifikata, kompletan sistem daljinskog očitavanja i upravljanja potrošnjom električne energije koji nudi “Meter&Control” kompatibilan je sa digitalnim brojilima drugih svetskih proizvođača što obezbeđuje konkurentnost kompanije na globalnom tržištu. Kompanija je krajem 2014. godine ugovorila veliki posao u Distriktu Brčko gde je do sada isporučeno gotovo 6.000 ovih brojila, potpisan je okvirni sporazum za isporuku brojila u Slovačkoj, a veliko interesovanje za brojilima beogradske kompanije vlada i u drugim zemljama EU.

INOVATIVNOST

Pametni sistemi merenja (Smart Metering) i daljinskog očitavanja i upravljanja predstavljaju jedne od ključnih elemenata pametne mreže. Oni omogućavaju uvid u svaki deo mreže, a naročito na mestima razmene energije. Merenje energije i registrovanje bitnih događaja na mernom mestu prenos tih podataka i njihova dalja obrada, kao i upravljanje prema potrošaču su osnov za ispunjenje ciljeva pametne mreže.

U takvom jednom sistemu, pametno brojilo električne energije predstavlja osnovni element od koga potiču bitne informacije za kontrolu i upravljanje celim sistemom, ali isto tako i krajnji element preko koga se može upravljati potrošnjom kod potrošača.

Jedan od osnovnih problema za masovnu implementaciju ovakvih sistema su različita brojila koja nisu međusobno kompatibilna. Trenutna situacija je takva da brojila različitih proizvođača uglavnom imaju specifičnosti koje ih ograničavaju na rad samo u sopstvenom sistemu tj. u sistemu datog proizvođača. Međutim, sve češće se na globalnom tržištu, prilikom tendera za nabavku i instalaciju pametnih sistema za merenje i upravljanje potrošnjom električne energije, zahteva da brojila različitih proizvođača budu interoperabilna i zajedno rade u istom sistemu. Ovo podrazumeva zajednički set funkcionalnosti i identične komunikacione protokole.

IDIS interoperabilna brojila ST401 i SM401 kompanije “Meter&Control” imaju funkcionalnosti i komunikacione protokole koji su potpuno standardizovani, tako da brojila različitih proizvođača mogu da rade u istom sistemu. Ovo daje osnovu za masovnu primenu, povećava konkurenciju i osigurava investicije u pametne sisteme za merenje, daljinsko čitanje i upravljanje potrošnjom.

U ovom trenutku, na svetskom nivou, brojila sa IDIS sertifikatom poseduju još samo četiri vodeća svetska proizvođača, po jedan iz Švajcarske, USA, Nemačke i Slovenije (“Landis & Gir”, “Itron”, “Elster” i “Iskra”), pa se dobijanjem ovog sertifikata kompanija “Meter&Control” svrstala u grupu od pet svetskih proizvođača koji ga poseduju a čija delatnost pokriva kompletno svetsko tržište.

IDIS trofazno brojilo ST401 i monofazno SM401 daju mogućnost uvida u potrošnju električne energije korišćenjem modernih tehnologija, ali i mogućnost upravljanja potrošnjom, što je veoma značajna funkcija koja se realizuje pomoću sklopke koja je ugrađena u brojilo.

U zemljama gde elektrodistribucija ima problem sa neredovnim platišama, ova funkcija se koristi za daljinsko isključenje, što se pokazalo kao veoma efikasno. Po uplati duga, i uključenje se vrši daljinski. Na taj način elektrodistribucija nema direktni kontakt sa dužnikom, čime se izbegavaju neprijatne situacije o kojima se često možemo informisati iz medija. Sa druge strane, u razvijenim zemljama gde nema problema sa naplatom računa, ova funkcija se koristi i za upravljanje opterećenja na mreži, naročito u kritičnim situacijama, kako bi se izbegle ozbiljnije restrikcije. Ukoliko dođe do preopterećenja mreže, elektrodistribucija ne mora da obavlja isključenja, već može korišćenjem funkcionalnosti za limitaciju snage da preraspodeljuje električnu energiju ka svim potrošačima, prema odgovarajućim potrebama.

Ovakva funkcionalnost omogućava korišćenje “zelene energije” i uvođenje različitih tarifinih paketa u zavisnosti od realnih potreba potrošača, tako da potrošači mogu da izaberu povoljniji paket i generalno smanje potrošnju, odnosno iznos računa.

Sistem podržava i jednostavnu i brzu promenu tarifnih paketa i tzv. “humana isključenja” pomoću kojeg se ograničava potrošnja na određeni broj kilovata, tako da potrošač može da ostvari svoje životne potrebe korišćenjem odobrene količine struje. Ovo se uobičajeno može koristiti kod kupaca kod kojih postoji dug za električnu energiju, a da se kupac ne isključuje potpuno sa mreže. Potrošačima je ovim onemogućeno da ulaze u veliku potrošnju i dobijaju visoke račune, koje nisu u mogućnosti da izmire a snabdevačima pruža priliku da vrše isporuku struje bez prekida ka potrošaču. Ako potrošač želi da se aktivnije uključi u kontrolu svoje potrošnje, njemu je na raspolaganju internet portal koji nudi elektrodistribucija, kojem može da pristupi preko svog kućnog računara ili smart telefona i dobije sve podatke o svojoj potrošnji. Sem podataka, može dobiti i savete kako da smanji potrošnju, a najznačajniji benefit za korisnike je račun na bazi stvarne potrošnje, tako da se broj reklamacija računa svodi na minimum.

Sa novim sistemom može se upravljati nestancima u snabdevanju strujom, ili potrošnjom. U slučaju nestanka električne energije u jednom kvartu ili ulici, sistem to automatski detektuje i uključuje struju preraspodeljujući napajanje iz drugih pravaca, tako da je potrošači dobijaju u vrlo kratkom roku i sve se to reguliše iz jednog centra.

Benefiti koje elektrodistribucija ima od korišćenja pametnih brojila i sistema za automatsko daljinsko očitavanje i upravljanje potrošnjom su takođe višestruki: smanjenje tehničkih gubitaka, smanjenje neovlašćene potrošnje odnosno krađe električne energije, automatizacija očitavanja, uključenja i isključenja što znači smanjenje troškova radne snage, detekcije nestanka napajanja, povećanje operativne efikasnosti preduzeća, upozorenja na ometanje merenja, bolje inpute za planiranje proizvodnje električne energije, kvalitetnije planiranje isključenja kod remonata elektroenergetskih objekata. Zbog upravljanja potrošnjom ona postaje ravnomernija, te je elektroprivreda u mogućnosti da ima i ravnomerniju proizvodnju, što donosi ogromne uštede.

Kompanija “Meter&Control” uskoro će implementirati i MID sertifikat u MNI sertifikacionoj kući, koji će važiti za ceo svet. MID je direktiva koja precizno i jasno definiše veliki broj parametara koji odlikuju savremena elektronska brojila, kako u smislu hardvera, tako i u smislu funkcionalnosti.

DRUŠTVENA KORISNOST

“Elektroprivreda Srbije” raspisala je tender za uvođenje takozvanih “pametnih brojila”, a izbor domaćih proizvođača za nosioce realizacije “smart metering”-a u Srbiji šansa je za oživljavanje domaće elektronske industrije. Domaći proizvođači brojila, uključujući i “Meter&Control” su organizovani i aktivni kroz Grupaciju proizvođača opreme za merenje električne energije u PKS-u, i do sada su sa kooperantima uložili više od 15 mil EUR u razvoj proizvoda, opremanje savremenih proizvodnih linija za proizvodnju komponenti brojila, laboratorije za testiranje, ispitivanje i overavanje brojila. Grupacija ima 600 zaposlenih, 20 mil EUR prometa. Procenjuje se da je vrednost implementacije “smart metering”-a u Srbiji u krajnjem iznosu 500 mil EUR i da bi implementacija ovakvog projekta trajala oko 7 godina. Ukoliko realizacija ovog projekta u Srbiji bude poverena srpskim preduzećima, biće uloženo novih 15 mil EUR i biće zaposleno direktno i indirektno više od 1.500 ljudi. Takođe, u tom slučaju, procena je da bi minimum dve trećine vrednosti posla ostalo u Srbiji kroz repromaterijal proizveden u Srbiji, zarade i razne poreze i doprinose, što odgovara efektima direktne strane investicije vrednosti 350 mil EUR.

U tehnologu proizvodnje pametnih brojila “Meter&Control” je investirao 3 mil EUR. Kompanija ima kompletno zaokružen proces rada – od ideje do gotovog proizvoda. Proizvod je srpski know how, mehaniku su osmislili sami, a delove poput plastike, metala, štampanih ploča nabavljaju od domaćih kooperanata čime se dodatno upošljava i podstiče razvoj domaće industrije.

Kompanija zapošljava 60 radnika, a na razvoju ovog tipa brojila radio je stručni tim od 30 inženjera.

Dobijanjem IDIS sertifikata, “Meter&Control” pametna brojila se u svetu promovišu kao visokotehnološki srpski proizvod, što rezultira i kreiranjem ogromnog izvoznog potencijala.

Zbog mogućnosti kontrole upravljanja potrošnjom IDIS interoperabilna brojila električne energije ST401 i SM401, omogućavanju njenu ravnomerniju potrošnju, te je elektroprivreda u mogućnosti da ima i ravnomerniju proizvodnju, što donosi ogromne uštede. Benefite osećaju i krajnji korisnici, a najznačajniji je račun na bazi stvarne potrošnje, tako da se broj reklamacija računa svodi na minimum, kao i mogućnost aktivnog učešća u kontroli svoje potrošnje.

Korišćenjem pametnih brojila električne energije ST401 i SM401, sa naprednim funkcionalnostima, uz pomoć i centralnog softvera doprinosi se racionalnoj potrošnji električne energije, smanjenju emisije CO2, boljem iskorišćenju zelene energije i smanjenju gubitka energije.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

Kompanija “Meter&Control” sa sedištem u Zemunu osnovana je 2008. godine. Zahvaljujući timu koji čini više od 60 zaposlenih ostvaruje kompletan proces rada od ideje do plasmana.

Dobijanjem IDIS sertifikata kompanija “Meter&Control” svrstala se u grupu od svega 5 kompanija u svetu koje poseduju ovaj sertifikat i time otvorila sebi put na evropsko i svetsko tržište. Kompletan sistem daljinskog očitavanja i upravljanja potrošnjom električne energije koji nudi “Meter&Control” kompatibilan je sa digitalnim brojilima drugih svetskih proizvođača. Ovo omogućava korisnicima da ih implementiraju u svoje sisteme bez ikakvih dodatnih troškova implementacije, kao i da imaju veću konkurenciju prilikom nabavke jer nisu ograničeni samo na jednog proizvođača.

Potpuna interoperabilnost brojila ST401 i SM401 kompanije “Meter&Control” sa svetskim proizvođačima obezbeđuje konkurentnost kompanije na globalnom tržištu, što pokazuje veliku verovatnoću da će se ostvariti komercijalni uspeh u budućnosti.

Osim toga, IDIS specifikacija se stalno razvija i prati kako aktuelne zahteve korisnika, tako i savremene tehnologije, što daje mogućnost “Meter&Control”-u da uz permanentan i kvalitetan rad i razvoj novih uređaja, ostane u vrhu svetskih kompanija iz ove oblasti, čime se jasno diferencira od velikog broja proizvođača brojila koji nisu u mogućnosti da dostignu nove standarde i prate tehnološku trku.

Kompanija je u novembru 2014. godine premijerno na uglednom sajmu “European Utility Week” koji se održava u Amsterdamu, evropskoj stručnoj javnosti predstavila IDIS interoperabilna brojila električne energije ST401 i SM401 proizvedena u Srbiji. “European Utility Week” okuplja više od 10.000 evropskih stručnjaka i lidera u proizvodnji pametnih rešenja za proizvođače i potrošače u oblasti energetike i elektrodistributivne delatnosti.

Nakon nastupa na sajmu i samo nekoliko meseci nakon dobijanja IDIS sertifikata, potpisan je ugovor o isporuci ovih uređaja u Distrikt Brčko vredan milion EUR, koji obuhvata isporuku pametnih brojila, koncentratora, hardvera i softvera u Centru upravljanja, a do sada je instalirano gotovo 6.000 uređaja. Nedavno su potpisali i okvirni sporazum o isporuci ovih pametnih brojila u Slovačku, a kompaniju je kontaktiralo i nekoliko elektrodistribucija iz EU (npr. EANDIS, Belgija) sa zahtevima za ponudu. Izvozni potencijal je ogroman budući i da se cela Evropa priprema za zamenu brojila, a kompaniji je naročito interesantno rusko i tržište bivših nesvrstanih zemalja.

Na nekoliko tendera u Evropi i Bliskom istoku zahtev za brojila je upravo bilo posedovanje IDIS sertifikata. Očekuje se u skorijoj budućnosti da ovaj uslov postane praksa.

Pametna brojila starije generacije ST100 i ST300 kompanija “Meter&Control” već isporučije za “Elektroprivredu Srbije”, pa EPS ima skoro 200.000 brojila ove kompanije. Sa novim IDIS interoperabilnim brojilima električne energije ST401 i SM401 konkurisali su na tender za proizvođače pametnih brojila, koji je raspisala “Elektroprivreda Srbije”. Procenjuje se da je vrednost implementacije “smart metering”-a u Srbiji u krajnjem iznosu 500 mil EUR. Implementacija ovakvog projekta bi trajala oko 7 godina. Ukoliko realizacija ovog projekta u Srbiji bude poverena srpskim preduzećima, biće uloženo novih 15 mil EUR.

Postavite komentar