Nominovani za "Aurea" nagradu
ProCredit bank - Samouslužne zone 24/7

ProCredit banka je u martu 2015. godine započela uvođenje takozvanih Samouslužnih bankarskih zona 24/7 u okviru svojih ekspozitura, opremljenih najsavremenijim uređajima preko kojih je klijentima banke omogućeno da obavljaju više od 90% bankarskih transakcija potpuno samostalno, u vreme koje njima odgovara.

ProCredit banka je prva na tržištu Srbije uvela ovaj moderan koncept samouslužnog bankarstva, a za korišćenje svih terminala dovoljna je samo platna kartica ProCredit banke.

Uvođenjem Samouslužnih zona klijentima je omogućeno da sami biraju kada žele da dođu u banku i obave transakcije (24h dnevno, 7 dana u nedelji), što predstavlja značajnu uštedu vremena i pogodnosti, naročito za pravna lica. Osim toga, pravnim licima je pored vremenskog, obezbeđen i cenovni benefit, jer su provizije za transakcije uplate gotovine za 50% niže od standardnih, a kada je isplata u okviru samouslužnih zona u pitanju, provizija ne postoji.

Do sada, iznos investicije u implementaciju Samouslužnih zona 24/7 iznosi više od 3.500.000 EUR.

INOVATIVNOST

covek drzi drvene kocke u ruci sa slikam upaljenih sijalicaProCredit banka je prva na tržištu Srbije uvela moderan koncept samouslužnog bankarstva na svim svojim lokacijama, što podrazumeva kompletnu, efikasnu i dostupnu uslugu svim klijentima. Do sada su banke nudile tek neku od usluga (poput usluge cash in-cash out), ali ne i ovako objedinjene.

Inovacije se ogledaju u sledećem:

1. Pristup bankarskim uslugama 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, uključujući gotovinske transakcije – do sada su gotovinske transakcije mogle da se obavljaju samo na šalteru banke (ne računajući podizanje gotovine na bankomatima).
2. Uplata dinara i evra na tekući i štedni račun na bankomatima – do sada je na bankomatima bila moguća samo isplata dinara. Ovom inovacijom klijentima je postala dostupna i uplata novca, i to ne samo dinara, već i evra. Takođe, preko bankomata je moguće podići ili uplatiti novac i na račun štednje.
3. Predaja pazara za pravna lica omogućena je non-stop – klijenti ne moraju da dođu u banku tokom radnog vremena i remete svoje poslovanje, već mogu nakon svog radnog dana, kad god njima odgovara, da predaju pazar na bankomatu ili depozitnom sefu.
4. Plaćanja računa i menjački poslovi mogu da se obavljaju non-stop, bez odlaska na šalter, preko terminala za transakcije.
5. Generisanje i preuzimanje raznih potvrda banke – do sada su se potvrde izdavale samo kod službenika banke, a od sada je u zonama moguće da klijent samostalno generiše i odštampa potvrdu banke.
6. Stalan uvid u plan otplate kredita, iznos rate i plan isplate depozita uz mogućnost slanja na mail ili štampanja – omogućava klijentima stalan uvid u sve bankarske usluge koje koriste

Zone 24/7 su posebni delovi ekspozitura banke, a od uređaja u njima su postavljeni: bankomat za uplatu i isplatu dinara i evra; depozitni sef za predaju većih količina novca i kovanica; terminal za naloge za prenos za predaju naloga za prenos; terminal za transakcije, za plaćanja, kupoprodaju deviza, uzimanja potvrda banke, prenos između računa; infoterminal za generisanje izvoda sa računa i uvid u stanje računa, kredita i štednje i u okviru njega skener za skeniranje naloga za prenos. Ovi uređaji postavljeni su dovoljno daleko jedni od drugih i time je omogućena privatnost u korišćenju zone.

Klijentima pravnim licima pored vremenskog obezbeđen je i cenovni benefit, odnosno provizije za transakcije uplate gotovine su za 50% niže od standardnih, a kada je isplata u okviru samouslužnih zona u pitanju, provizija ne postoji.

Korišćenje Samouslužnih zona je potpuno bezbedno – obezbeđen je 24h video nadzor, kao i u ekspoziturama, a u njima postoje i zvučne kamere koje opominju da će, ako se neko duže zadržava u Zonama, doći obezbeđenje da ga udalji iz objekta.

DRUŠTVENA KORISNOST

Uvođenjem zona stanovnicima Srbije omogućeno je da koriste bankarske usluge na moderan i savremen način, uz veliku uštedu vremena, koje je danas vrlo značajan resurs koji svima nedostaje.

Transakciono bankarstvo je prebačeno na uređaje i dostupnost 24/7, što omogućava klijentima uštedu vremena i novca uz veći komfor i sigurnost, dok se istovremeno službenici u ekspoziturama posvećuju pravom savetovanju klijenata i customer care-u (banka godišnje ulaže više od 1 mil EUR u edukaciju zaposlenih).

Najvažnije funkcionalnosti koje klijenti fizička i pravna lica mogu koristiti su:

– Uplata i isplata dinara i evra sa tekućeg ili štednog računa
– Plaćanje komunalnih i drugih računa
– Uplata rate kredita i kreditnih kartica
– Uplata naknada banke
– Dodavanje ili podizanje novca sa računa oročene štednje
– Štampa izvoda

Korišćenjem zona biznis klijentima dostupno je praktično rešenje za usluge koje redovno koriste u bankama, koje im omogućava da se više posvete svom biznisu, a ne da čekaju po redovima banaka.

Najvažnije funkcionalosti za pravna lica su:

– Uplata pazara na bankomatima ili depozinom sefu
– Podizanje gotovine sa poslovnog računa
– Predaja naloga za prenos
– Štampa izvoda
– Plaćanje naknada banci (kupovina menice, naknada za pribavljanje izveštaja kreditnog biroa, naknada za registrovanje ili brisanje registrovanih menica)
– Dobijanje korisnih informacija o uslovima i ponudi banke

Korišćenjem uređaja u zoni ujedno se smanjuje potrošnja papira na šalteru, što utiče na smanjenje zagađenja okoline. ProCredit banka u svom poslovanju primenjuje visoke ekološke standarde i stalno teži i sprovodi aktivnosti koje imaju za cilj očuvanje životne sredine. Uvođenje zona je samo jedan od niza projekata u cilju povećanja energetske efikasnosti i očuvanja sredine.

Takođe, usluge u Zoni su posebno značajne za poljoprivredne proizvođače, koji predstavljaju veliki deo klijenata banke, jer tokom rada u poljoprivredi ne moraju da prekidaju svoje radove, već mogu doći u banku u večernjim satima ili rano ujutru, pa samim tim ne remete redovan tok svoje proizvodnje.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

naredjani novcici na tri gomileProCredit banka je jedinstvena na tržištu sa svojim konceptom samouslužnog bankarstva koji podrazumeva da se više od 90% transakcija obavlja u okviru zona. Samouslužne zone 24/7 omogućavaju osnovne bankarske transakcije koje klijenti mogu da obave brzo i bez čekanja u redu, i to pod povoljnijim uslovima, dok su im savetnici tokom radnog vremena ekspoziture na raspolaganju za sve savetodavne usluge. Usluga je već naišla da odličan odziv klijenata banke, pa je od starta 60% njih prešlo na usluge Zone.

U ovom trenutku Samouslužnom zonom 24/7 opremljena je 41 od ukupno 43 ekspoziture, a do kraja marta 2016. predviđeno je da zone budu dostupne u svim ekspoziturama banke.

Banka je, na nivou grupe, u implementaciju Zona 24/7 uložila više od 3.500.000 EUR.

Postavite komentar