Nominovani za "Aurea" nagradu
"Alltech-Fermin" - postrojenje za pretvaranje biološkog otpada u biogas

Kompanija “Alltech-Fermin”, lider u regionu za proizvodnju kvasca i ostalih proizvoda na bazi kvasca, pustila je u decembru 2009. godine u rad postrojenje za pričišćavanje otpadnih voda te fabrike, u koje je investirano više od 9 mil EUR. Ono po čemu je specifično postrojenje u Senti je da se na jednom mestu iz biogasa kombinovano proizvodi toplotna i električna energija za industrijski objekat.

INOVATIVNOST

Inovativnost postrojenja kompanije “Alltech-Fermin” ogleda se u tome što se umesto klasične tehnologije nitrifikacije i denitrifikacije primenjuje anaerobni i aerobni tretman otpadne vode, koji pretvara biološki otpad u biogas, a potom ga koristiti za proizvodnju električne energije. Proizvodnjom, prečišćavanjem, sušenjem i sagorevanjem biogasa u ovom pogonu štedi se potrošnja gasa do 37% i struje do 34%. Uz struju i gas, topla voda koja nastaje tokom rada postrojenja za kombinovanu proizvodnju se upotrebljava za grejanje raznih procesa u pogonu.

Reč je o primeni inovativne, ekonomski i energetski efikasne tehnologije “Demon”. Postrojenje je projektovano za prečišćavanje teško opterećene otpadne vode (458.000 ES) nastale tokom procesa proizvodnje pekarskog kvasca do parametara definisanih od strane nadležnih organa.

Postrojenje obuhvata tri osnovna tretmana otpadne vode:

– Anaerobni postupak prečišćavanja – optimalno podešavanje parametara otpadne vode i fermentacija u visoko efikasnim “EGSB” anaerobnim reaktorima

– Aerobni postupak prečišćavanja -ekonomično odstranjivanje amonijaka iz otpadne vode – reakcija u “demon” bazenima; biološki tretman prečišćavanja otpadne vode – “SBR” bazeni kao biološka barijera za ispuštanje ugljenika i azota u cilju postizanja zadatih parametara ispuštene vode

– Hemijsko-fizički tretman otpadne vode – odstranjivanje viška fosfora i finih suspendovanih materija pre ispuštanja prečišćene vode u vodotok;

Isporučilac tehničko tehnološkog rešenja je nemačka firma “Hager+Elsaesser” iz Štutgarta.

DRUŠTVENA KORISNOST

Konverzijom biološkog otpada podmiruju se potrebe za energentima prečistača otpadnih voda čuvajući pri tom prirodne resurse, sprečavajući zagađenje čovekove okoline i emisiju metana u atmosferu, maksimalno preferijajući Kjoto protokol.

Uvođenje modernog postrojenja za tretman teško opterećenih industrijskih otpadnih voda će smanjiti zagađenje vodnih resursa reke Tise i smanjiti količinu ispuštenog mulja. Projekat će dovesti do smanjenja emisije, metana, neprijatnih mirisa, vektora zaraza, bakterija i vodiće ka boljim sanitarnim uslovima u lokalnom kvalitetu života. Iskorišćenje biogasa proizvedenog tokom anaerobnog tretmana otpadnih voda kao izvora energije u kogenerativnim postrojenjima smanjiće zavisnost od fosilnih goriva i dovesti do povećanja primene izvora obnovljive energije. Projekat će dati vredan primer za industriju koja je zainteresovana za slična postrojenja za tretman otpadnih voda. Na ovaj način će se povećati javna svest o upravljanju otpadnim vodama i generisanju obnovljive energije. Projekat će primenom najsavremenije tehnologije tretmana otpadne vode doprineti transferu tehnologije i preko obuke lokalne radne snage transferu odgovarajućih znanja i veština. Projekat će otvoriti nova radna mesta.

Postrojenje kompanije “Alltech Fermin” koje je projektovala je kompanija “Hager + Elsässer”, kombinuje anaerobni i aerobni postupak prečišćavanja otpadnih voda.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

Proizvedeni biogas se sagoreva u gasnim kogeneracionim postrojenjima (kapacitet el. snaga 2 x 703 kW). Radom kogeneracionog postrojenja proizvodi se električna energija i stvara se toplota koja je delimično potrebna za održavanje mezofilnog procesa digestije, dok će oba vida energije biti dostupna povezanoj proizvodnji u fabrici “Alltech Fermin” što će pozitivno uticati na finansijski bilans osnovne proizvodnje pekarskog kvasca (stepen energetske efikasnosti kogeneracionih postrojenja prelazi 90%). Takođe, novim postorojenjem ispunjeni su tehnički uslovi za sticanje statusa Povlašćenog proizvođača električne energije i iskorišćenja podsticajnih mera u skladu sa Uredbom o merama podsticaja za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije i kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije.

eKapija portal izbor za investiciju godine organizuje drugi put za redom, dok je dodelu nagrade “Aurea 2010” podržalo Wiener Städtische osiguranje.

Postavite komentar