Nominovani za "Aurea" nagradu
"Delta Agrar" - zasad jabuka na 100 hektara u Čelarevu

Kompanija “Delta agrar”, deo “Delta Holdinga”, uložila je tokom prethodne godine 5 mil EUR u tehnologiju i zasad 100 hektara jabuka u Čelarevu. Voćnjak ima 400.000 sadnica šest sorti jabuka, a tehnologija je kombinacija dokazane tehnologije italijanske regije, koja je svetski lider u proizvodnji tog voća, i “domaće pameti” u ovoj oblasti.

Jabučnjak je moderan sistem i podrazumeva protivgradnu zaštitu, sistem za odbranu od mraza, meteorološku stanicu, te sistem za navodnjavanje i prihranu. Prošle godine je posađeno 30 hektara, a ove godine 70 hektara sorti gala, breburn, zlatni delišes, crveni delišes, grin smit, dok će se na tri hektara proizvoditi organska jabuka..

INOVATIVNOST

Projekat je osmišljen da iz korena promeni tehnologiju i način proizvodnje jabuke kod nas, a sa nekim svojim elementima može se staviti u grupu najmodernijih voćnjaka u svetu. Da bi se to ostvarilo bilo je potrebno implementirati mnoge sofisticirane elemente koji, sklopljeni u celinu, daju jabuci potencijal koji ostvaruje.

Te elemente čine sistem za navodnjavanje i prihranu koji sa analizom zemljišta i vlage u njemu dozira jabuci pravovremeno neophodnu količinu vode i hraniva u normama koje su adekvatne za fenofazu u kojoj se nalazi jabuka i čiji se podaci mogu pratiti preko GPRS sistema.

Sistem za zaštitu od mraza čuva jabuku od prolećnih mrazeva kada je jabuka u punom cvetu i ima mogućnost da je sačuva do temperature od -5 stepeni. Samo jedno uključivanje ovog sistema opravdava ulaganje u njega.

Sistem mreže za zaštitu od grada koji čuva jabuku od nepogoda i od sunčevih ožegotina koje se na njoj formiraju (utiču na kvalitet) i ima I uticaj na specifičnu obojenost ploda.

Najmodernija mehanizacija u zaštiti od bolesti u svom sklopu ima mogućnost za praćenje vremenskih uslova (vlage vazduha, temperature, padavina), a na osnovu dobijenih podataka preventivno se deluje na potencijalne bolesti.

Svim segmentima tehnologije upravljaju osposobljeni i obrazovani agronomi.

Specijalne ULO (Ultra Low Oxigen) hladnjače, zahvaljujući niskoj koncentraciji kiseonika, obezbeđuju dodatnu svežinu voća i povrća tokom cele godine.

Krajnji cilj ove proizvodnje su visoki prinosi sa velikim procentom jabuke prve klase, jer se samo takva jabuka može adekvatno skladištiti u hladnjačama tokom cele godine i tada joj vrednost raste i više od 100%.

Takva jabuka se može plasirati na tržište tokom cele godine u svežem stanju.

DRUŠTVENA KORISNOST

Voćnjak “Delta Agrara” je podignut u Čelarevu na 30 km od Novog Sada i tokom cele vegetacione sezone zapošljava lokalnu radnu snagu na neophodnim poslovima i na taj način otvara radna mesta u ruralnoj sredini kakva je ova, dok je tehnologija koja je usvojena najmodernija u poljoprivrednoj proizvodnji.

FINANSIJSKI POTENCIJAL


Rast proizvodnje i prodaje daje realne pretpostavke da ce jabučnjak postići komercijalni uspeh i da će vremenom raditi sa punim proizvodnim kapacitetom.

Posle pet godina, kada se voćnjak bude nalazio u punoj eksploataciji, očekuje se maksimalna proizvodnja jabuka od sedam tona po hektaru, što je dvostruko više od klasične proizvodnje – svako drvo bi trebalo da rađa od 17 do 20 kilograma jabuka.

Ovaj voćnjak je projektovan da ostvari prinose jabuke od 60-70 t/ha, dok su prinosi najboljih svetskih proizvođača 40 t/ha Belgija, 40 t/ha Holandija 38t/ha Italija, dok je u Srbiji prosečan prinos 15 t/ha.

Voćnjak ima 6 različitih sorti jabuke na 100 ha i gustinom sadnje od 4000 sadnica po ha što čini 400.000 sadnica ukupno. Voćnjak ima 330 redova dužine od po 1km, tako da je ukupna dužina redova sa jabukama iznosi 330 km.

Kad se govori o prinosu mora se naznačiti da on direktno zavisi od klase jabuke. Postoje tri klase, a razika u ceni između I i III klase je i do 10 puta po kilogramu, tako da je prema ovome dobar voćnjak onaj koji ima ne samo visoke prinose već i visok procenat jabuke I klase. Zastupljenost u procentima prve klase kod gore navedenih proizvođača je oko 60%, dok je u voćnjaku “Delta Agrara” taj procenat znatno viši i iznosi 80%.

Postavite komentar