Nominovani za "Aurea" nagradu
"Desing" - Proizvodnja voćnih preparacija na bazi višnje

Beogradska kompanija “Desing“, koja se bavi proizvodnjom voćnih preparacija, pokrenula je krajem 2013. godine u svom pogonu u Knjaževcu industrijsku proizvodnju polukandirane višnje, po inovativnoj tehnologiji koja smanjuje koncentraciju šećera do 20%, istovremeno zadržavajući senzorna svojstva proizvoda.

Najčešći problem sa industrijom hrane u Srbiji je što se sirovina izvozi, dok je novom tehnologijom kompanija “Desing” omogućila da se ceo poces finalizuje u njihovom postrojenju u Knjaževcu i kao takav plasira na inostrana tržišta.

Uz razvoj same tehnologije, “Desing” je sa proizvođačima opreme iz Srbije razvio tehnološku opremu za proizvodnju ovih proizvoda, čime je uposlena domaća industrija. Osim što je na taj način pokrenuo domaću privredu, “Desing” svojom proizvodnjom pokreće i podstiče razvoj lokalne zajednice.

Osvajanjem tehnologije i saradnjom sa naučnim i stručnim institucijama, “Desing” je krajem 2013. godine u pogonu kompanije u Knjaževcu osnovao i svoj Inovacioni centar koji se sastoji iz pilot postrojenja, istraživačko-razvojnog centra i savremene laboratorije, u kome će se osim tehnoloških istraživanja i razvoja procesa proizvodnje vršiti i tranfer znanja i unapređenje veština i znanja zaposlenih.

Kroz razvoj proizvoda višeg kvaliteta i sa senzornog i sa nutritivnog aspekta, kompanija je zadovoljila interese svojih kupaca. Novom tehnologijom se osim višnje, mogu tretirati i kupina i borovnica, a takvi proizvodi svoju primenu nalaze u industriji sladoleda, u konditorskoj industriji i sektoru HoReCa.

Analiza tržišta koju je uradila kompanija “Desing” pokazala je da je samo za industriju u Srbiji potrebno 800t višnje godišnje. U prvom ciklusu proizvodnje “Desing” je proizveo oko 3t polukandirane višnje za domaću kompaniju “Frikom”, a za 2014. godinu planirana je proizvodnja od oko 25 tona.

Kompanija “Desing” posluje od 1992. godine, i jedan je od tri odobrena dobavljača za “McDonald’s” u Evropi. Osim toga kupci proizvoda iz pogona “Desinga” u Knjaževcu su i “NESTLE Ice Cream”, “Puratos”, “BakeMark”, “Knjaz Miloš”, “Pionir”, “Swisslion”, “Medela”, “Bambi”, “Frikom”, “Costa Coffee”, “Roggenart”, “Ice Cream Factory”.

INOVATIVNOST

Uvažavajući dokaze o nutritivnim vrednostima višnje i potrebama prehrambene industrije kompanija “Desing”, započela je sredinom 2012. godine svoj inovativni ciklus razvoja voćnih preparacija na bazi višnje.

Zahtevi multinacionalnih kompanija, za koje “Desing” prozvodi, su takvi da se ide u pravcu helath nutrition. Naime, kako Svetska zdravstvena organizacija pretpostavlja da treba smanjivati unos šećera a sa druge strane zadržati komponente voća za koje je zdravstveno dokazano da su dobre, “Desing” je i saradnji sa stručnjacima Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, osmislio inovativnu tehnologiju za razvoj polukandiranih voćnih proizvoda gde je koncentracija šećera daleko manja, a senzorna svojstva voća ostaju ista.

Proizvodnja je zasnovana na procesu inovativne osmoze, koja otpočinje smrznutim voćem. Prvi pravac u razvoju nove tehnologije bio je osvajanje tehnologije korišćenja glukozno-fruktoznih sirupa u cilju infuzije šećera u voćne preparacije na bazi višnje. Korišćenjem glukozno-fruktoznih sirupa kao zamenom za šećer izbegnuti su problemi kristalizacija dekstroze čime je kvalitet proizvoda podignut na viši nivo. Drugi pravac bio je razvoj tehnologije proizvodnje polukandirane višnje. Osnovni motiv razvoja ovog proizvoda je smanjenje koncentracije šećera sa preko 70% (kod kandiranog voća), na oko 50%. Kao rezultat razvoja ovakvog proizvoda, ova tehnologija je omogućila da se postignu bolja senzorna svojstva proizvoda. Za razliku od procesa kandiranja voća gde se često koriste veštačke boje, u ovoj tehnologiji ne postoji potreba za bojama, jer se sama boja zadržava u voću. Poslednja faza u proizvodnji jeste konzerviranje primenom tehnologije kriogenog zamrzavanja. Ovom metodom fizičkog konzervisanja voća na niskim temperaturama, čuvaju se senzorna i nutritivna svojstva, pri čemu se ukida potreba za hemijskim konzervansima. Voće ostaje isto, glazura je takva da ima manje količine šećera i ista senzorna svojstva.

Polukandirana višnja tokom proizvodnje prolazi kroz ova tri procesa ali se i svaki od njih može posebno primeniti i na druge kulture poput borovnice, kupine. Po prvi put ovakva proizvodnja primenjena je u Srbiji, a ovi proizvodi su našli svoju primenu u industriji sladoleda, u konditorskoj industriji i sektoru HoReCa.

Industrisjka proizvodnja polukandirane višnje i šumskog voća po novoj tehnologiji krenula je krajem 2013. godine. Uz razvoj same tehnologije, “Desing” je sa proizvođačima opreme iz Srbije razvio tehnološku opremu koja se koristi u pogonu za proizvodnju ovih proizvoda, a kompanija je osnovala i svoj Inovacioni centar.

DRUŠTVENA KORISNOST

Knjaževački kraj, gde se nalazi pogon kompnije “Desing”, poznat je po proizvodnji višnje, pogotovo oblačinske, zbog čega su se u kompaniji i odlučili da novu tehnologiju razviju upravo na preparacijama ovog voća. Na taj način kompanija je povezala sirovinski sektor i proizvodnju, a otvaranjem Inovacionog centra postignuta je sinergija i sa naukom i daljim razvojem tehnologije.

Novoosnovani Inovacioni centar kompanije okuplja nadležnosti, stručnost i vredne informacije kako bi iskustvo i ideje transformisali u nova potrošačka rešenja. Centar se sastoji iz pilot postrojenja, istraživačko-razvojnog centra i savremene laboratorije, a zaposleni u pognu će u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom u njemu raditi na razvoju proizvoda na bazi zahteva tržišta i anlizi trendova razvoja proizvoda u svetu. Na ovaj način pomaže se i unapređuje razvoj mladih obrazovnih kadrova. Inovacioni centar biće regsitrovan kao ogranak preduzeća, i omogućiće učešće u novim evropskim projektima.

U ovom trenutku “Desing” učestvuje u realizaciji projekta “Innovative Fruit Preparations In The Pilot Aseptic Plan” i zajedno sa Poljoprivrednim fakultetom u okviru istraživačkih projekata EU Framework programe 7 (FP7) kao partner u projektu “AQUAVALENS – Protecting the health of Europeans by improving methods for the detection of pathogens in drinking water and water used in food preparation”.

Nova tehnologija kompanije “Desing” u potpunosti je domaći know how. Uz razvoj same tehnologije, “Desing” je sa proizvođačima opreme iz Srbije razvio tehnološku opremu koja se koristi u pogonu za proizvodnju ovih proizvoda, čime je uposlena domaća industrija.

Stalnim ulaganjem u proizvodni pogon u Knjaževcu i zapošljavanjem mladih “Desing” je podstakao i razvoj lokalne zajednice. U pogonu trenutno radi 16 zaposlenih, od toga 5 sa visokom školskom spremom. Kompanija je pomogla i razvoj poljoprivrednog sektora Knjaževca otkupljujući velike količine višnje.

Osim toga prodajom svojih proizvoda velikim multinacionalnim kompanijama, “Desing” je promovisao Knjaževac i proizvode na bazi oblačinske višnje. Najčešći problem sa industrijom hrane u Srbiji je što se sirovina uglavnom izvozi. Novom tehnologijom kompanija “Desing” je omogućila da se ceo poces finalizuje u njihovom postrojenju u Knjaževcu i kao takav plasira na tržište.

Inovacije na bazi voćnih preparacija od višnje predstavljaju ekološki prihvatljive tehnologije koje poseduju optimalan odnos korišćenja prirodnih resursa (energije i vode) i kvaliteta i bezbednosti proizvoda.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

Industrsijska proizvodnja polukandirane višnje krenula je krajem 2013. godine. U prvom ciklusu proizvodnje “Desing” je proizveo oko 3t polukandirane višnje za domaću kompaniju “Frikom”, a za 2014. godinu planirana je proizvodnja od oko 25 tona. Proizvodi od višnje razvijeni u prvom ciklusu inovacionog procesa infuzije šećera u voće, plasirani su na srpsko i evropsko tržište u pekarskoj industriji u količini od 110 tona u toku 2013. godine. U 2014-toj su ugovorene količine za proizvodnju za evropsko tržište u iznosu od 210 tona za jednog belgijskog proizvođača. Daljim razvojem Inovacionog centra, marketinga i prodajnim aktivnostima kompanija planira ukupan godišnji promet od 750.000 EUR na bazi proizvodnje proizvoda od višnje u 2015. godini.

Finansijski potencijal inovativnog projekta Inovacije voćnih preparacija na bazi višnje zasniva se na sledećim parametrima:

Kompetitivne prednosti:

– Srbija je po proizvodnji višnje na šestom mestu u svetu. Udeo u svetskoj proizvodnji je 7%, sa prosečnim godišnjim prinosima 83.269 kg. Knjaževac proizvodi oko 10.000 tona višnje godišnje.
– Po izvozu višnje, Srbija se nalazi na drugom mestu u svetu. Plodovi se uglavnom izvoze u smrznutom stanju u Nemačku, Austriju, Holandiju i Portugal.
– Oblačinska višnja domaća sorta višnje koja je svetski poznata i korišćena u prehrambenoj industriji. Otporna je na mraz i sušu. Ima od 14-17% suve materije, visoko učešće antocijanina i pogodna je za široku primenu u industriji.

Analiza tržišta:

– Proizvodi od višnje se mogu koristiti u pekarskoj industriji, industriji sladoleda, mlečnoj industriji, konditorskoj industriji i HoReCa sektoru
– Godišnji potencijal tržišta Srbije za proizvode od višnje je:
o U pekarskoj industriji 300 tona
o U industriji sladoleda 100 tona
o U mlečnoj industriji 190 tona
o U konditorskoj industriji i HoReCa sektoru 200 tona

Potencijal kompanije “Desing”:

– “Desing” je domaći proizvođač voćnih preparacija koje se koriste kao sirovine u pekarskoj, mlečnoj, konditorskoj, industriji sladoleda i HoReCa sektoru. Već 20 godina istražuje, proizvodi i prodaje svoje proizvode na domaćem i tržištu regiona i Evropske unije. Poseduje sopstvenu laboratoriju za razvoj proizvoda i proizvodnju koja je organizovana u pogonu u Knjaževcu na 1500m².
– Na srpskom tržištu u pekarskoj industriji “Desing” zauzima 45% tržišta voćnih i krem punjenja, a u industriji sladoleda su jedini dobavljač pasti i sirupa. “Desing” je jedan od tri odobrena dobavljača za “McDonald’s” u Evropi. Posluju sa “Frikomom”, NESTLE-om, CSM-om, “Puratos”-om koji su glavne multinacionalne kompanije prisutne na srpskom i evropskom tržištu.

Postavite komentar