Nominovani za "Aurea" nagradu
"Eko-mlek" - Moderna energetski efikasna mlekara

Kruševačka mlekara “Eko-mlek” započela je tokom 2011. godine izgradnju novog proizvodnog pogona vrednog 4 mil EUR, koji će imati za 80% veću uštedu energije u odnosu na stari. Tolika energetska efikasnost će se ostvariti kroz uštedu u toku procesa proizvodnje i kroz rekuperaciju energije koja je nastala u prethodnim procesima. Objekat će energiju dobijati iz sopstvenog postrojenja za proizvodnju biogasa koji će nastajati iz biološkog otpada, nastalog u procesu prerade mleka (surutke). Jedan deo surutke koristiće se za ishranu svinja na farmi koja će takođe biti izgrađena nedaleko od objekta mlekare.

Ideja je potekla od menadžmenta mlekare kako bi se nadogradili proizvodni procesi poboljšanjima koja nisu mogla biti implementirana u starom proizvodnom pogonu zbog fizičkih ograničenja. Projekat zgrade novog pogona uradio je Zavod za urbanizam i izgradnju grada Kruševca po projektnim zadacima menadžmenta mlekare do kojih se došlo kroz iskustvo i probleme višegodišnjeg rada.

Izgradnjom novih pogoda “Eko-mlek” će udvostručiti svoje proizvodne kapacitete što će doprineti i povećanju komercijalne uspešnosti kompanije, a uštedom energije od oko 80% u odnosu na stari objekat u mlekari očekuju da će se investicija isplatiti kroz 10 godina.

Procesom dobijanja biogasa mlekara će rešiti pitanje proizvodnog otpada čime će biti u mogućnosti da eliminiše štetan uticaj na okolinu i proizvodni proces izvede potpuno bezbedno po svim ekološkim standardima.

Uz otvaranje novih radnih mesta završetkom projekta i povećanjem preradnih kapaciteta doći će do jačanja i razvoja poljoprivrednih gazdinstava koja isporučuju mleko mlekari.

Proizvodnja bi u novom pogodnu trebalo da počne polovinom 2012. godine.

INOVATIVNOST

Mlekarska industrija oduvek ima veliki problem po pitanju proizvodnog otpada i ekologije. U proizvodnji sira od 10 l mleka dobije se 1kg sira i 9l surutke koja je potencijalni izvor ekoloških problema. Već 5 god u mlekari “Eko-mlek” pokušavaju da nađu rešenje za taj problem.

Prvi korak bio je da se na 200m od nove mlekare izgrade 2 farme svinja kapaciteta 800 komada koje će se hraniti surutkom a u okviru farme biće izgrađena i smešiona stočne hrane.

Izgradnjom novog proizvodnog objekta mlekare surutka će biti i energetski iskorišćena jer će objekat energiju dobijati iz sopstvenog postrojenja za proizvodnju biogasa koji će nastajati iz biološkog otpada, nastalog u procesu prerade mleka (surutke). Time će se uštedeti 80% energije u odnosu na stari objekat. Energetska efikasnost se postiže time što se surutka koristi za rekuperaciju. Naime, ostatak surutke iz proizvodnje i otpad iz farmi će se vraćati na preradu pa će se dobijena smesa koristiti za proizvodnju biogasa.

Objekat će zauzimati površinu 4.500 m2. Ispod pogona za proizvodnju nalaziće se garaže i energana a ispod toga postrojenje za biogas i postrojenje za tretman otpadnih voda. Oprema za proizvodnju će biti isporučena iz Italije, Švajcarske i Nemačke, a u novi objekat firma “Eko-mlek” preseliće celu proizvodnju.

DRUŠTVENA KORISNOST

Novi proizvodni objekat mlekare “Eko mlek” imaće uštedu energije od 80% u odnosu na stari. Prethodni objekat bio je zidan dok će novi biti panelnog tipa i za zagrevanje i rashladu će koristiti vrlo malo energije. Biogas postrojenje će dati određenu energiju koja će se koristiti u obliku termo energije preko gorionika za zagrevanje celog procesa u proizvodnji.

Da li će postrojenje proizvoditi električnu energiju zavisi od toga da li će biti dovoljno biogasa i viška za povratak u mrežu. U svakom slučaju energija će moći da se vrati u proces proizvodnje, a procesom dobijanja biogasa mlekara će rešiti pitanje proizvodnog otpada čime će biti u mogućnosti da eliminiše štetan uticaj na okolinu i proizvodni proces izvede potpuno bezbedno po svim ekološkim standardima.

U novi objekat “Eko-mlek” će preseliti celokupnu proizvodnju i osoblje, a doći će i do otvaranja novih radnih mesta. U svakom slučaju, završetkom projekta i povećanjem preradnih kapaciteta doći će do jačanja i razvoja poljoprivrednih gazdinstava koja isporučuju mleko mlekari. Zasada “Eko-mlek” sarađuje sa 900 do 1.000 poljoprivrednih gazdinstava koja isporučuju mleko za mlekaru, primaju redovne isplate i mogu da planiraju svoju proizvodnju i ostanu u tom kraju.

Novi proizvodni pogon namenski je lociran u okolini Kruševca, u dolini Ribarske reke koji je i najgušći stočarski kraj u Evropi sa 10.000 stanovnika. “Eko-mlek” želi da postane siguran partner dobavljačima i svoju stabilnost i solventnost prenese i na njih.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

Izgradnjom novog pogona, koji bi sa radom trebalo da počne polovinom 2012, kapacitet mlekare biće uvećan sa 50.000 na 100.000l mleka dnevno, a ukoliko tržište bude zahtevalo postoji mogućnost uvođenja još jedne radne smene.

“Eko-mlek” svojim sirom snadbeva veliki broj restorana i picerija u Srbiji, a ima ga i u maloprodaji mada slabije. Već sada imaju izvoznu dozvolu u zemlje CEFTA ali ne i u EU i Rusiju. Novi objekat pravi se po svim evropskim i svetskim standardima, tako da će u svakom trenutku moći da privuče sve izvozne dozvole.

Svi sirevi “Eko-mleka” napravljeni su isključivo od mleka, sirila i soli bez dodataka aditiva, konzervansa, mleka u prahu, biljnih masoća ili bilo kakvih veštačkih dodataka.

Postavite komentar