Nominovani za "Aurea" nagradu
"Grow Rasad" - najsavremeniji rasadnik povrća u Srbiji


Kompanija “Grow Rasad” otvorila je u februaru 2009. godine u sremskoj opštini Irig staklenike površine 13.000 m2, opremljene najmodernijom tehnologijom uzgoja biljnog rasada. U novoigrađenom pogonu, jedinstvenom te vrste u našoj zemlji, osim konvencionalnog moguć je i uzgoj organskih biljaka. Posao je dobilo 30 radnika, a biće angažovano i 15 sezonaca i oko 60 kooperanata. Investicija je vredna 252,5 miliona dinara, a projekat je pomoglo Izvršno veće Vojvodine sa 35 miliona dinara. Staklenici “Grow Rasada” rezultat su zajedničkog ulaganja holandske kompanije “Grow” koja ima deset preduzeća na četiri kontinenta i novosadskog preduzeća “Planten”. Staklenik je tokom 2009. aplicirao za standard “GlobalGap”, a kvalitet je potvrdila sertifikaciona kuća “TUV Reinailand Germani”. Plan izvoza ovog proizvođača predviđa da 80% proizvodnje bude prodato na području zemalja potpisnica CEFTA sporazuma.

INOVATIVNOST

Zbog značajne potrebe za kvalitetnom proizvodnjom rasada u našoj zemlji (oko 800.000.000 komada povrća), kompanija “Grow Rasad” pokrenula je savremenu proizvodnju rasada povrća u Irigu, u neposrednoj blizini nacionalnog parka Fruška Gora. Staklenik je podignut na ukupnoj površini od 13.000 m2, od čega je proizvodni deo na 10.000 m2.

Staklenik je opremljen najsavremenijom tehnologijom za proizvodnju rasada, što podrazumeva kompjutersku kontrolu svih mikroklimatskih uslova proizvodnje. Sistem za doziranje pesticida smešten je u 9 robotizovanih i pokretnih kišnih krila kojima se upravlja putem daljinskog sistema. Posebnu specifičnost ovog objekta predstavlja činjenica da se kompletna proizvodnja izvodi na betoniranoj podlozi. To znači da biljke nemaju nikakav kontakt sa zemljištem unutar objekta. Sve to obezbeđuje specifičan sistem, tzv. “ebb & flood”, koji se kontroliše putem posebnog računara. Celokupna količina vode koja se koristi za navodnjavanje se preko sistema cevi vraća nazad u rezervoar, prelazi preko grubih i finih filtera i ponovo se koristi za navodnjavanje. To znači da staklenik ne stvara nikakav višak vode koji se ispušta u spoljašnju sredinu i time je ekološki potpuno održiv.

Kompanija “Grow Rasad” je krajem 2009. i početkom 2010. godine počela proizvodnju još jednog specifičnog proizvoda, jedinstvenog na srpskom tržištu. Reč je o proizvodnji salate sa korenom, koja se gaji u uslovima hidroponije i direktno se pakuje za potrebe domaćinstva. Na taj način je omogućeno njeno duže čuvanje, od 10 i više dana. Ovakav proizvod je idealan za supermarkete i megamarkete, jer se količina bačene salate smanjuje na minimum, a domaćice pred pripremu imaju salatu idealne svežine i kvaliteta.

Osim što je jedinstven na našem tržištu, ovaj proizvod je novost i na tržištima okolnih zemalja, jer one ne poseduju sisteme za gajenje kojima bi se salata mogla proizvesti. Najveći deo proizvodnje je namenjen izvozu.

DRUŠTVENA KORISNOST

Staklenik u Irigu i njegov način poslovanja nije zamišljen tako da se razvija samostalno. On je lociran u sredini gde posluju mnogi mali proizvođači koji kupuju rasad za svoje potrebe, ali i za potrebe proizvodnje za lokalnu zelenu pijacu. Kompanija “Grow Rasad”, osim svojih radnika, animira i mnogobrojne proizvođače iz okruženja. Takođe, kompanija sarađuje sa svim lokalnim firmama i državnim institucijama, kao i fruškogorskim manastirima, kojima preko Izvršnog veća Vojvodine redovno dostavlja potrebne količine rasada.

“Grow Rasad” se zalaže za korišćenje obnovljivih izvora energije. Staklenici u Irigu ne ispuštaju štetne materije u životnu sredinu, već ih recikliraju i ponovo koriste za potrebe ishrane i navodnjavanja biljaka. U toku je izgradnja velikog bazena od 9.000 m3 u koji će se sakupljati kišnica, idealna za navodnjavanje povrtarskih useva. Ova voda se u Srbiji manje koristi, jer nema mogućnosti za njeno skladištenje. Kako je samom projekcijom staklenika uređeno oticanje kišnice, veoma je lako pristuputu njenom sakupljanju i korišćenju u istemu za navodnjavanje

FINANSIJSKI POTENCIJAL

Projekat savremene proizvodnje povrća jedinstven je te vrste u Srbiji, a investicija u objekte u Irigu je izuzetno velika, posebno što je to relativno nov proizvod na našem tržištu. Međutim, prva godina je iskorišćena i za određeni markentiški nastup, pri čemu su se proizvođači kroz niz predavanja upoznavali sa značajem kvalitetnog rasada u proizvodnji povrća. Velike količine rasada su davane kao uzorak da bi se upoznali sa njegovim kvalitetom i karakteristikama.

Pravi rezultati se pokazuju u ovoj godini, iz razloga što se proizvođači obraćaju sa zahtevima i upitima za kvalitetan rasad, ali ono što hrabri je što u “Grow Rasadu” osećaju i prepoznaju partnera sa kojim zajedno mogu ostvariti poslovni uspeh.

eKapija portal izbor za investiciju godine organizuje drugi put za redom, dok je dodelu nagrade “Aurea 2010” podržalo Wiener Städtische osiguranje.

Postavite komentar