Nominovani za "Aurea" nagradu
"Kuerk" - Izrada proizvoda od reciklirane gume

Kompanija “Kuerk” iz Beočina, koja se bavi izradom proizvoda od reciklirane otpadne gume, implementirala je tokom 2013. godine, inovativan tehnološki proces komprimovanja gumenog granulata, pri čemu je najvažnija prednost u odnosu na slične konvencionalne procese, smanjenje utroška energenata, odnosno električne energije za približno 80%.

Konvencionalni tehnološki procesi, podrazumevaju komprimovanje gumenog granulata, na temperaturama od oko 160C, dok se u kompaniji “Kuerk”, zahvaljujući inovativnom katalitičkom procesu, isti postupak odvija na višestruko nižim temperaturama, što za posledicu ima, značajno smanjenje utroška energenata.

Pošto je za ovaj vid proizvodnog procesa, kod nas veoma teško pronaći adekvatnu proizvodnu opremu, to se u kompaniji “Kuerk”, pitanje opreme rešava, ili prilagođevanjem, neke opreme približne namene, ili konstrukcijim i izradom, potpuno nove opreme sa svim karakteristikama prilagođenim tehnološkom proizvodnom procesu, što znači, da je u kompaniji “Kuerk” u primeni domaći know how.

“Kuerk” u svom proizvodnom asortimanu ima više od 15 grupa proizvoda. Zahvaljujući inovativnim rešenjima kako po pitanju procesa, tako i po pitanju opreme, kompanija je u mogućnosti da na tržište istupi sa nižim cenama, a početni izvozni rezultati su ostvareni na tržištu zemalja regiona, Azerbejdžana i Severne Amerike.

INOVATIVNOST

Tehnološki proces koji se primenjuje u kompaniji “Kuerk”, obezbeđuje smanjenje utroška energenata, do približno 80%, u odnosu na standardne do sada primenjivane tehnološke procese, koji se koriste pri izradi proizvoda od reciklirane gume.

Standardni proizvodni procesi podrazumevaju odvijanje tehnološkog procesa na temperaturama od oko 160C, što znači da su i oprema i alati izrađeni od livenog gvožđa. Takvi alati su preteški, pregrejani, komplikovani za manipulaciju i predstavljaju potencijalnu opasnost za radnike u procesu proizvodnje.

Inovativna tehnologija kompanije “Kuerk”, omogućila je da se primenom katalitičkog procesa, smeša gumenog granulata i ostalih ingredijenata, umešava na temperaturi okoline a komprimuje na temperaturama od oko 30C, što znači da je proces energetski efikasan, alati su izrađeni od materijala pogdnih za parametre procesa.

Ovaj proces je bezbedan za radnike, manipulacija u toku procesa je olakšana i ne zahteva potrošnju rashladnih fluida.Katalitička sredstva koja se dodaju u količini manjoj od 0,1%, (ponekad se koriste i u prehrambenoj industriji), nemaju štetnog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu, što potvrđuje atest akreditovane laboratorije Tehnološkog fakulteta.

Mašine, oprema, alati koji se koriste u kompaniji “Kuerk”, su izrađeni od materijala koji se mogu reciklirati, a reciklaži su podložni i finalni proizvodi kompanije, te se tako ni u toku tehnološkog procesa, ni u toku životnog veka finalnih proizvoda ne generiše nikakav otpad, niti postoje efekti štetni po životnu sredinu.

Mnogi od proizvoda kompanije su nastali kao zadovoljenje potreba i rešenje problema koje je na neki način iskazano. Tako su nastali: štitnici za ćoškove, sedišta za ljuljaške, odbojnici za klackalice, zaštita metalnih delova na dečijim igralištima is l.

Tokom 2013. godine u kompaniji je proizvedeno blizu 70T, finalnih proizvoda.

DRUŠTVENA KORISNOST

Unapređenim proizvodnim aktivnostima kompanija “Kuerk”, višestruko doprinosi boljitku naše zajednice, jer u velikoj meri za svoju proizvodnju koristi otpadne materijale, čime čuva životno okruženje, štedi primarne materijale i svojim inovativnim tehnološkim procesom svodi potrošnju električne energije na minimum.

Kao repromaterijal u procesu proizvodnje kompanija koristi recikliranu otpadnu gumu u minimalno 90%, utrošenih sirovina. Celokupna proizvodna oprema koja se koristi u procesu proizvodnje je izrađena od materijala koji se mogu reciklirati, a reciklaži se mogu podvrgnuti i svi finalni proizvodi kompanije. Proizvodni proces je organizovan tako da preko sirovine, samog procesa proizvodnje i finalnog proizvoda ne generiše nikakav otpad.

U okviru razvoja i usavršavanja proizvodnog procesa, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, uradio je nedavno karbonski otisak za proizvode kompanije “Kuerk”, koji je pokazao da je ukupan uticaj – od proizvodnje sirovina, proizvodnog procesa i životnog veka finalnog proizvoda, na klimatske promene svih gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, minimalan (na nivou jedne crte).

Inovativna tehnologija i njoj prilagođena oprema kompanije “Kuerk”, su u potpunosti domaći know how, a projekat predstavlja pozitivan primer ostalim proizvođačima u kom se pravcu treba razvijati, razvija javnu svest o važnosti reciklaže i njenoj industrijskoj primeni.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

Uvođenjem nove tehnologije, koja omogućeva uštede energenata i do 80%, kompanija “Kuerk” je sebi obezbedila konkurentsku poziciju na tržištu nižom cenom, te su tako neki proizvodi jeftiniji i do 70% u odnosu na konkurenciju.

U svom proizvodnom asortimanu kopanija ima više od dvadeset različitih artikala u preko hiljadu varijacija; boja dimenzija i završne obrade. Neke od osnovnih grupa su: podloge za sportske terene, podloge i oprema za dečija igrališta, saobraćajni mobilijar (parking i ogradni stubovi, odbojnici,…), bokobrani za plovila u marinama na splavovima i ostala zaštita za plovila, agroddiskovi za zelene javne površine , štitnike za ćeškove u javnim garažama, skladištima i dr.

Kompanija je jedan od lidera u izradi proizvoda od raciklirane gume na tržištu Srbije, sa nekim od unikatnih proizvoda na Balkanu (poput sedišta za ljuljaške, agrodiskovi). Kupci su lokalne samouprave, javna komunalna preduzeća, private i javne garaže, škole, vrtići, organizacije invalidnih lica, udruženja dela populacije sa posebnim potrebama i sl.

Tokom 2013. godine proizvedeno je blizu 70t, finalnih proizvoda od reciklirane otpadne gume, od čega je oko 8%, otišlo u izvoz.

Osim u zemlje regiona, kompanija je izvezla bokobrane u Azerbejdžan, a uskoro bi trebala da krene četvrta isporuka iz saobraćajnog programa za Severnu Ameriku.

Postavite komentar