Nominovani za "Aurea" nagradu
"L.A.B.B. Group" - povratna ambalaža sa RFID tehnologijom

Firma “L.A.B.B.Group” prva je u Srbiji pokrenula proizvodnju čipovanih plastičnih gajbi i prva u svetu implementirala RFID (“Radio frequency identification”) tehnologiju u povratnu ambalažu. U jedinstveni pogon u Šidu, koji je otvoren u novembru 2009. godine, investirano je više od 300 miliona dinara, a Izvršno veće Vojvodine izdvojilo je 30 miliona dinara.

INOVATIVNOST

Svaka plastična gajba firme “L.A.B.B. Group” ima ugrađena po dva čipa sa strane u koja se pomoću ručnog čitača ubacuje kompletna deklaracija o proizvodu, dok se primenom RFID tehnologije olakšava pozicioniranje, praćenje i brže očitavanje svih podataka o proizvodu. Gajbe se svakodnevno iznajmljuju različitim proizvođačima koji robu u njima dostavljaju otkupljivačima, a napravljene su od materijala koji se lako reciklira posle prestanka korišćenja. Otkupljivači robu prepakuju, a prazne gajbe se dovoze u perionicu gde se detaljno čiste i peru. U perionici se gajbe razdužuju iz sistema i posle čišćenja i pranja predaju u magacin gde se ponovo uvode u elekronski sistem za praćenje.

Inovativnost projekta “L.A.B.B. Group” ogleda se u novom poslovnom sistemu koji objedinjuje rad četiri sektora:

1. Proizvodnja plasičnih gajbi sa ugrađenim RFID tagovima, namenjenih iznajmljivanju.

2. Transport gajbi do korisnika i kupljenje gajbi posle prestanka korišćenja.

3. Pranje i dezinfekcija gajbi biorazgradivim deterdžentima koji ne zagađuju životnu sredinu.

4. Sektor komercijale i marketinga koji se bavi pronalaženjem korisnika, sklapanjem ugovora kao i komunikacijama sa istima kako bi se u svakom momentu udovoljilo njihovim zahtevima.

RFID tehnologija je nova informaciona tehnologija koja ima niz prednosti u odnosu na do sada najčešće korišćen BAR KOD kao nosača neophodnih podataka tj. deklaracije proizvoda koji je predmet transporta i prodaje.

Prednosti RFID tehnologije u odnosu na BAR KOD:

– Tačnost čitanja je 100%

– Besprekorno funkcioniše u različitim nepovoljnim uslovima (nečistoća, vlaga, niske i visoke temperature)

– Isključuje se potreba da proizvod bude u vidnom polju čitača

– RFID tagovi mogu biti ugrađeni u produkte, ambalažu i sl. i imaju sposobnost prodiranja u nemetalne materijale

– U samo jednom čitanju istovremeno se može pročitati više različitih tagova, čime se postiže značajna vremenska ušteda.

Prednosti “L.A.B.B. Group” gajbi u odnosu na kartonsku i drvenu amabalažu:

– korišćenjem povratne ambalaže “L.A.B.B Group” ostvaruje se ušteda 50% u odnosu na cenu drvene i kartonske ambalaže

– omogućena je maksimalna iskorišćenost prostora prilikom transporta i skladištenja što nije slučaj sa drvenom i kartonskom

– bolja je očuvanost kvaliteta proizvoda, perforacije na ambalaži omogućavaju bolju cirkulaciju vazduha pri skladištenju i transportu,

– može se koristiti od njive do maloprodajnog objekta, bez dodatnog prepakivanja proizvoda,

– stvaraju se preduslovi za implementaciju svih standarda propisanih od strane EU,

– povratna ambalaža omogućava visoku ekonomičnost, smanjenjem troškova transporta tako što transport 4 kamiona robe u našoj ambalaži zahteva samo jedan kamion prilikom vraćanja prazne ambalaže (odnos pune i prazne ambalaže je 1:4),

– ukoliko korisnik ošteti ambalažu, ne snosi nikakav trošak, samo je u obavezi da vrati delove iste, koji se potom uključuju u proces reciklaže.

DRUŠTVENA KORISNOST

Značajan doprinos društvu i ekonomiji naše zemlje “L.A.B.B. Group” dala je time što je u procesu proizvodnje čipovanih gajbi direktno zaposlila 40 ljudi (planirano je 75), dok će kroz kooperativne poslove biti angažpvano više od 500 radnika.

Kompanija potencira plastičnu ambalažu koja je pokazala niz prednosti u odnosu na drvenu- kako na polju ekonomičnosti poslovanja tako i u oblasti zaštite životne sredine. Važno je naglasiti da se gajbice prave od materijala koji se lako reciklira posle prestanka korišćenja. Takođe, kompanija “L.A.B.B. Group” doprinesi zaštiti životne sredine tako što otkupljuje plastične predmete od polipropilena i polietilena koje prerađuje, a potom koristiti u daljoj proizvodnji. Taj projekat je pokrebnut u maju, a reč je o otkupu uglavnom plastičnih stolova i stolica i drugih predmeta od “pune” plastike koji se plaćaju 10 dinara po kilogramu.

Proračun utroška drveta za izradu gajbica:

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, za 2008. godinu rod jabuke je bio 235.601.000 kg. Transport jabuke do kupca vrši se u drvenoj ambalaži.

Za navedeni rod neophodno je bilo 15.706.733 kom. drvenih gajbi. Od 1 m3 topole moguće je izraditi 700 gajbi, što znači da je neophodno bilo iseći 22.435 m3 topole uz napomenu da je iskorišćenost 1 m3 60%.

Kada se navedenim podacima doda potreba za sečom šuma kako bi se izradile gajbe i kartonske kutije za ostale voćne i povrtarske vrste dolazi se do cifre koja značajno ugrožava ekologiju naše zemlje. Navedena ambalaža se posle upotrebe baca.

Korišćenjem visokokvalitetne povratne ambalaže “L.A.B.B Grupe” izbegava se navedeno uz uštedu 50% kao i brine o zaštiti životne sredine- direktno (povratna ambalaža nikad se ne pojavljuje kao neiskoristiv otpad) i indirektno (sprečava se seča šuma).

FINANSIJSKI POTENCIJAL

Komercijalni uspeh “L.A.B.B Group” garantuje velika zainteresovanost poljoprivrenih proizvođača, prerađivača, otkupljivača i trgovačkih lanaca, jer svakom je cilj da poveća produktivnost svog poslovanja. Poslovni sistem “L.A.B.B Group” omogućava uštedu svakom u lancu korisnika uz niz prednosti koje kompanija nudi.

Prema dosadašnjim pokazateljima, firma ulazi u fazu povećanja proizvodnih kapaciteta kako bi odgovorila zahtevima korisnika. Kako je investicija završena prošle godine i u toku su pregovori sa budućim partnerima, teško je govoriti o konkretnim brojkama i finansijskim pokazateljima. Važno je naglasiti da kompanija “L.A.B.B Group” nema konkurenciju u Srbiji, dok se u svetskim razmerama komparativna prednost te kompanije ogleda se u sledećem: prvi su implementirali RFID tehnologiju i imaju neuporedivo nižu cenu usluge uz zaokružen sistem poslovanja (od proizvodnje, transporta, logostike i praćenja kao i kompletnog servisiranja tj. održavanja ambalaže).

eKapija portal izbor za investiciju godine organizuje drugi put za redom, dok je dodelu nagrade “Aurea 2010” podržalo Wiener Städtische osiguranje.

Postavite komentar