Nominovani za "Aurea" nagradu
"Metalac" – tretman tehnoloških otpadnih voda

Kompanija “Metalac” iz Gornjeg Milanovca pustila je u rad, krajem avgusta 2008. godine, moderni sistem za prečišćavanje otpadnih voda koji u potpunosti ispunjava standarde Evropske unije.

Realizacijom ovog projekta, “Metalac” se svrstava među retke fabrike posuđa kojima je pošlo za rukom da reše problem prečišćavanja emajlnih voda.

Fabrika emjaliranog posuđa godišnje proizvede oko 5 miliona jedinica. Tretiranje otpadnih emajlnih voda po standardima EU je bio višegodišnji cilj kompanije “Metalac”. Sveukupno, rad na izgradnji i zaokruženju sistema za prečišćavanje otpadnih voda odvijao se fazno i trajao 15 godina. Za završetak ovog procesa u 2008. godini je uloženo 500.000 EUR.

INOVATIVNOST

Postrojenje za tretman otpadnih voda u emajlirnici i hemijskoj pripremi u “Metalac Posuđu” urađeno je po projektu mađarske kompanije “FESZO-TRADE KFT” iz Budimpešte. Odgovorni projektant bila je dr Žoltnea Lambertus.

Deo projekta tretmana otpadnih voda hemijske pripreme je standardan i primenjen u više slučajeva. Zbog specifičnosti emajlnih otpadnih voda koje se relatvno brzo talože i zbog povišenog sadržaja teških metala, u drugom delu projekta urađen je niz originalnih rešenja. Tokom projektovanja korišćena su dugogodišnja iskustva “Metalca” na ručnom tretmanu otpadnih voda. U odnosu na viđena postrojenja u okruženju učinjen je važan korak u obezbeđenju kontinualnog rada i izdvajanju teških metala. Izmereni ostatak je na granici osetljivosti instrumenta.

Projekat je u potpunosti izveden prema Rešenju o izdavanju vodoprivrednih uslova Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije br. 325-05- 1227/2006-07 od 2006-09-07, Pravilniku za upuštanje otpadnih voda u gradski kanalizacioni sistem Gornjeg Milanovca, kao i projektnom zahtevu investitora da se ispune svi zahtevi propisa EU ukoliko su stroži od ranije navedenih akata

DRUŠTVENA KORISNOST

“Metalac” je projektom za tretmantehnoloških otpadnih voda investirao u budućnost, u zdravo odrastanje dece, ali je istovremeno tokom 15 godina prepolovio potrošnju vode i usavršio procese recirkulacije, koji će i nadalje doprineti štednji i zaštiti neobnovljivih resursa.

Projekat je unapredio životno okruženje koje se ogleda u :

– smanjenju emajlnog otpada ponovnom upotrebom,

– smanjenju opasnog otpada za cca 30% u odnosu na ukupan otpad,

– smanjenjenju /eliminisanju problema periodičnog negativnog uticaja ispuštene tehnološke otpadne vode na rad gradskog prečistača G.Milanovac,

– smanjenju potrošnje tehničke vode za cca 30-40%,

– ponovnom koriščenje tretirane vode kao tehničke vode.

“Metalac” je dao novi doprinos očuvanju sredine u kojoj živimo i načinio još jedan korak u ispunjenju standarda koji važe u Evropskoj uniji za proizvođače- bez obzira na delatnost kojom se bave.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

Projekat tretmana otpadnih voda u emajlirnici i hemijskoj pripremi u “Metalac Posuđu”, nije po prirodi komercijalni projekat, ali rezultira merljivim benefitima.

Projekat predstavlja modernizaciju i kompletiranje ukupnog procesa proizvodnje i iskaz društvene odgovornosti kompanije “Metalac”. Računajući sve aspekte koji su razmotreni tokom projektovanja i izvođenja i benefite koje je kompanija dobila iz projekta ( smanjenje emajlnog otpada, smanjenje opasnog otpada, smanjenje potrošnje vode, korišćenje recirkulacone vode,..), projekat je postigao veći efekat od predviđenog.

U delu prečišćenih emajlnih voda cena prečišćenog kubnog metra vode je dvostruko niža od cene gradske vode. Kada nije moguće korišćenje rečne tehničke vode (sušni periodi) komercijalni uspeh je očigledan. Rastom cene vode u budućnosti može se očekivati i postizanje komercijalnog uspeha na celokupnom projektu.

Postavite komentar