Nominovani za "Aurea" nagradu
"Milinković Company" - proizvodnja hala od prefabrikovanih ferocementnih elemenata

Preduzeće “Milinković Company” iz Boljevaca tokom 2008. godine započelo je realizaciju projekta – Fabrika za izradu prefabrikovanih ferocementnih elemenata – izgradnja motažnih građevinskih objekata od prefabrikovanih ferocementnih elemenata.

“Milinković Company” je razradio ideju, tehnologiju gradnje, tehnologiju proizvodnje, tehnologiju transporta i alate neophodne za gradnju objekata od prefabrikovanih ferocementnih elemenata.

Inovativnost u realizaciji ovog projekta ogleda se novoj filozofiji izgradnje objekata visokogradnje, korišćenjem ferocementa, koja se prvi put primenjuje u svetu. Rešenje je da se prvo zatvori prostor, nezavisnom izgradnjom spoljne polucilindrične ljuske, a da se korisniku ostavi mogućnost da sam određuje unutrašnje pregradne zidove.

Fabrika za izradu prefabrikovanih ferocementnih elemenata u Boljevcu je prvi takav objekat izgrađen u Srbiji.

Hala od prefabrikovanih ferocementnih elemenata može imati funkciju proizvodnog, poslovnog, stambenog, sportskog ili bilo kojeg drugog namenskog prostora.

Primenom nove tehnologije ferocementa i konstruktivnih rešenja, značajno je poboljšan način, kvalitet i brzina izgradnje ovakvih objekata. Postignute su značajne uštede u potrošnji energije tokom izgradnje i korišćenja objekata, a akcenat je stavljen na zaštitu prirodne sredine i očuvanje naših ekoloških resursa.

Za izgradnju objekata i prefabrikaciju elemenata u tehnologiji ferocementa, koriste se isključivo domaći resursi, sirovine i znanje. Otvorene su mogućnosti ka daljem razvijanju i usavršavanju procesa proizvodnje ferocementnih elemenata i izgradnje objekata u ovoj tehnologiji.

INOVATIVNOST

Inovativnost u realizaciji ovog projekta ogleda se u novoj filozofiji izgradnje objekata visokogradnje, korišćenjem ferocementa, koja se prvi put primenjuje u svetu. Rešenje je da se prvo zatvori prostor, nezavisnom izgradnjom spoljne polucilindrične ljuske, a da se korisniku ostavi mogućnost da sam određuje unutrašnje pregradne zidove. Fabrika za izradu prefabrikovanih ferocementnih elemenata je prvi takav objekat izgrađen u Srbiji.

To je jedina tehnologija na svetu koja omogućava da se objekti visokogradnje grade korišćenjem samo jednog prefabrikovanog elementa. Do sada su se prefabrikovali nosivi elementi, razni stubovi , grede, koji se transportuju na gradilišta, tamo se montiraju i onda se formira ispuna. Novim sistemom polucilindrični oblik objekta formira se nizom armirano-betonskih lukova koji povezuju prefabrikovane ferocementne elemente i čine krov i fasadne zidove objekta. Prefabrikovani ferocementni elementi svojom sendvič konstrukcijom predstavljaju ispunu i termičku izolaciju a svojim gabaritima pogoduju standardnim transportnim sredstvima i omogućuju izradu objekata raznih prečnika.

to rešenje ima niz prednosti u odnosu na klasičnu gradnju, posebno kad su u pitanju funkcionalnost i statike, trajnost i otpornost na spoljašnje uticaje. Usavršena tehnologija izrade objekta omogućava brzu i ekonomičnu izgradnju, malu potrošnju osnovnog i pomoćnog građevinskog materijala, kompaktan transport uz minimalne zahteve za mehanizacijom i građevinskom operativom.

Primenom nove tehnologije ferocementa i konstruktivnih rešenja, značajno je poboljšan način, kvalitet i brzina izgradnje ovakvih objekata. Postignute su značajne uštede u potrošnji energije tokom izgradnje i korišćenja objekata, a akcenat je stavljen na zaštitu prirodne sredine i očuvanje naših ekoloških resursa. Za izgradnju objekata i prefabrikaciju elemenata u tehnologiji ferocementa, koriste se isključivo domaći resursi, sirovine i znanje. Otvorene su mogućnosti ka daljem razvijanju i usavršavanju procesa proizvodnje ferocementnih elemenata i izgradnje objekata u ovoj tehnologiji.

Široka primena ferocementa omogućava i veliki razvoj tehnologije gradnje objekata od ferocementa, upotrebe i oplemenjavanja životnog prostora.

DRUŠTVENA KORISNOST

Projekat izgradnje fabrike ferocementnih elemanta omogućava opšti razvitak, s obzirom da su sirovine na bazi kojih se zasniva proizvodnja, široko dostupne na teritoriji naše države, što dovodi do razvijanja manjih sredina i otvaranja novih radnih mesta. Investicija izgradnje ovakvih fabrika brzo se vraća plasiranjem na tržište ferocementnih elemenata kojim se grade, osim proizvodnih hala, objekti široke namene kao što su školske sportske hale, zatim poslovni, stambeni i industrijski objekti i dr.

Sama tehnologija ferocementa svrstava se u neinvazivne, ekološki podobne tehnologije za izgradnju objekata, zbog korišćenja male količine sirovine i materijala koji ne zagađuju okolinu.

Planirani razvoj širenja primene ferocementa u izgradnji, povezan je sa sociološkim aspektima sredine u kojoj se vrši gradnja, unapređivanjem društvenog standarda okoline.

Jeftinom i brzom gradnjom, uz očuvanje prirodne okoline i resursa, tehnologija ferocementa obećava i komercijalni uspeh koji je posledica ovakvog načina rada.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

Na osnovu dosadašnjeg iskustva i velike zainteresovanosti za projekat, očekuje se njegov veliki komercijalni uspeh, kao i ostvarivanje prihoda i za investitora i za korisnika objekta.

Brza i jeftina izgradnja objekata, lak transport elemenata, otpornost objekata na atmosferske i seizmičke uticaje i pozitivan ekološki uticaj na okolinu samo su deo prednosti građenja objekata od prefabikovanih ferocementnih elemenata. Organizacija izgradnje ferocementnih elemenata je serijski proces, koji omogućava brzu i jednostavnu izgradnju i veliku profitabilnost.

Troškovi procesa proizvodnje ferocementnih elemenata smanjuju cenu celokupnog objekta za 25%, a jednostavnost izrade omogućava da se i radna snaga sa nižim kvalifikacijama lako i brzo obuči za učestvovanje u procesu proizvodnje sa visokom efikasnošću. Time se postiže velika konkurentnost na tržištu, a samim tim i razvitak preduzeća i njegovo učestvovanje u opštem napretku Srbije.

Kompanija “Milinković” je jedina koja se bavi tehnologijom ferocementa na teritoriji Srbije, što joj daje prednost u odnosu na ostale iz iste branše, a poseban benefit je dugogodišenje iskustvo rada u ferocementu kao osnovnom materijalu za izgradnju objekata.

Ministarstvo sporta donelo je Strategiju razvoja sporta koji egzaktno navodi da se neće trošiti novac na izgradnju sportskih hala koje puno koštaju I dugo se grade, već se graditi veliki broj malih sala. Tu kompanija “Milinković” vidi svoju prednost. Primera radi, sportska sala izgrađena konvencionalnom tehnologijom i materijalima, površine 3.000 m2, košta oko 10 mil EUR, a za taj novac “Milinković” može da napravi 20 hala. Osim višestruko jeftinije gradnje, prednost ovih objekata je i ušteda energije i do 50%.

DRUGE INTERESANTNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Investicija “Milinković Company” kreće se u okvirnom iznosu od 1.5 mil EUR, koliko je bilo potrebno za kompletan proces proizvodnje ferocementnih elemenata i izgradnju hale za prefabrikaciju elemenata.

Objekat je počeo sa radom još pre završetka izgradnje jer je tehnologija prefabrikacije koja uključuje izlivanje ferocementnih elemenata u kalupima bila neprekidna, odnosno elementi koji su bili izlivani odmah su skladišteni na samom gradilištu i u određenom trenutku ugrađeni u sam objekat.

Prednost ove tehnologije je u tome što se u procesu izgradnje objekata koristi samo jedan tip elementa, (jednistveno u svetu), što omogućava jednostavnu prefabikaciju – paralelizaciju poslova, koji svojim sastavom (ferocement sa termoizolacionim slojem od simprolita), omogućava izuzetne karakteristike kao što su: dobra nosivost, mala težina, potpuna zaštita od požara, lak transport i montaža. Tehnologija omogućuje izuzetno brzu gradnju (1000 m2 poda za 15 dana ).

Izborom lučnog oblika objekta postignute su značajne uštede u materijalu, troškovima eksploatacije (grejanje, osvetljenje), i izuzetna statička i seizmička stabilnost (otpornost na velika opterećenja, jake vetrove, zemljotrese). Ovaj oblik proizilazi iz prirodnih formi gde ne možemo naći četvrtaste objekte.

Planirana dobit u narednom periodu omogućiće dalji razvoj kompanije “Milinković” kao i realizaciju drugih projekata na bazi tehnologije ferocementa, što za sobom povlači proširenje kvalitativnih i kvantitativnih potencijala firme.

Vlasnik kompanije, Milenko Milinković je i patentirao tehnologiju izgradnje objekata od prefabrikovanih ferocementih elemenata, za šta je i 2008. godine dobio zlatnu medalju na svetskoj izložbi pronalazaštva u Suzhou u Kini.

Postavite komentar