Nominovani za "Aurea" nagradu
"NTIM Tehnologi" - sušara sa pogonom na sunčevu i električnu energiju


Preduzeće “NTIM Tehnologi” proizvelo je sušaru sa pogonom na sunčevu i električnu energiju – SOLARIS 1. Ta sušara pruža mogućnost korišćenja obnovljivog izvora energije i smanjenje potrošnje konvencionalne energije za rad u noćnim uslovima i više od 20 puta. Korišćenjem sušare dobijaju se visokokvalitetni proizvodi sušenja lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, gljiva, voća i povrća, kao i proizvodi iz destilacije para koje se oslobađaju, jer na samoj sušari postoji sistem prihvatanja isparenja i njihovog kondezovanja.

Pošto su sušare zapremine 2,8 kubika, “NTIM Tehnologi” je razvio i sistem uvezivanja sušara bilo žično, bilo preko interneta ili mobilne mreže, tako da se onda one slažu kao lego kockice i daju potrebnu zapreminu. U sistemu uvezivanja može da radi samo jedna ili potreban broj sušara.

INOVATIVNOST

Preduzeće “NTIM Tehnologi”, u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom u Beogradu, proizvelo je sušaru sa pogonom na sunčevu i električnu energiju – SOLARIS 1. Korišćenjem sušara pruža se mogućnost trošenja obnovljivog izvora energije, smanjenje potrošnje konvencionalne energije za rad u noćnim uslovima i više od 20 puta. Korišćenjem sušare dobijaju se visokokvalitetni proizvodi sušenja lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, gljiva, voća i povrća, kao i proizvodi iz destilacije para koje se oslobađaju, jer na samoj sušari postoji sistem prihvatanja isparenja i njihovog kondazovanja.

Materije koje isparavaju tokom sušenja kondenzuju se i prelaze u tečnost prolaskom kroz kondenzator. U kondenzatoru se iz vazduha izdvaja vlaga i sve što je vezano za vlagu, a vazduh se u sušaru vraća suv. Iz kondenzovane tečnosti, daljom preradom, se dobijaju prirodni proizvodi poput aromata i eteričnih ulja. Sušenje se određuje zadatom vrednošću potrebne vlage na kraju sušenja. Tako se od jedne materije mogu dobiti različiti proizvodi koji su konačan proizvod ili sirovina za drugu industriju. Krajnji proizvodi mogu i da se melju.

Taj proizvod u sebi uključuje inovacije koje su obuhvaćene sa 9 patentnih aplikacija.

Sušara, kada radi na sunčevu energiju, troši 150Wh, a kada radi na struju u proseku 1kWh, što je u poređenju sa postojećim sistemima sušenja ušteda i više od 80%. Rad sa sušarom je maksimalno pojednostavljen, jer sve procese sušenja vodi mikrokontroler sa 50 programa za sušenje. Potrebno je samo ubaciti materiju, zadati vršnu temperaturu sušenja i vlagu na koju treba da bude osušena materija, kada se na ekranu mikroprocesora pojavi natpis “kraj procesa” osušena materija se vadi.

Pošto su sušare zapremine 2,8 kubika, “NTIM Tehnologi” je razvio isistem uvezivanja sušara bilo žično, bilo preko interneta ili mobilnemreže, tako da se onda one slažu kao lego kockice i daju potrebnuzapreminu. U sistemu uvezivanja može da radi samo jedna ili potrebanbroj sušara. Mikroprocesor povezan na PC daje dijagram sušenja što je bitno i proizvođaču i korisnicima.

Na ovom projektu “NTIM Tehnologi” je uspostavio izuzetnu saradnju nemačkim komanijama “JUMO” “VISSMANN”, “WILO” i mnogim drugim.

DRUŠTVENA KORISNOST

Sušara “NTIM Tehnologi” pruža mogućnost velikom broju ljudi koji su ostali bez posla da se samostalno organizuju i izdržavaju svoju porodicu. Upotrebom ovih sušara troškovi sušenja su smanjeni od 5 puta do 70 puta. Osim toga, jedna sušara u čitavom lancu proizvodnje zapošljava najmanje 5 osoba: proizvođače, one koji suše, odkupljivače, radnike u destilerijama, ljude potrebne za transport…

To je prva sušara koja ne ispušta pare i isparenja u okolinu već ih kondenzuje i tako ne zagađuje životnu sredinu.

Prema procenama izvršenim za tržišta jugoistočne Evrope, godišnje je potrebno najmanje 500 ovih sušara u narednoj deceniji.

Sušara pruža mogućnost korišćenja obnovljivog izvora energije, smanjenje potrošnje konvencionalne energije za rad u noćnim uslovima i više od 20 puta.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

Prvi rezultati koji su dobijeni sušenjem pozitivno su iznenadili jer su bili iznad očekivanih. Dobijeni su produkti sušenja u premijum i I klasi, vreme sušenja je skraćeno minimalno 10%, dok je cena osušenog proizvoda bila znatno povoljnija za proizvođača.

Projekat je na samom početku, ali su u toku razgovori o potpisivanju ugovora o zastupanju za prodaju sušara na drugim tržištima, kao i ustupanju licenci udaljenim prostorima za proizvodnju za njihova tržišta ( Severna i Latinska Amerika…)

U 2008. godini su prodate tri sušare u nominalnom iznosu od 36.000 EUR.

DRUGE INTERESANTNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Na projektu se radi od 2006.godine. Preduzeće “NTIM Tehnology” je osnovano po dobijanju rezultata u 2007.

Utrošak sredstava 2006. godine:

1. Razvoj u 2006………………………..40.000 EUR
2. Razvoj u 2007………………………..40.000 EUR
3. Razvoj i proizvodnja u 2008…………50.000 EUR

Zahtevi tržišta za ove sušare su sve veći i do sada iz svih krajeva sveta “NTIM Tehnologi” dobija upite.

Sušara je patentno zaštićena domicalno i predata je PCT prijava za svetsku zaštitu.

Komentari (1)

poštovani,

Zainteresovan sam za susaru.

Iz Blaca sam!
Imamo puno šljive.

Pre pregovora s vama o eventualnoj saradnji.
Zatražio bih od vas reference.

Gde je instalirana sušara ?
Iskustva ljudi.

Hvala Vuckovic

vuckodejan74@Gmail.com

Postavite komentar