Nominovani za "Aurea" nagradu
"SFERA" - Robot ptica

Preduzeće “Sfera NO” iz Beograda razradila je sistem za plansko odlaganje reciklažnog otpada. Ceo sistem podrazumeva postavljanje skulptura u javnom prostoru koje nemaju samo estetsku funkciju, ulepšavanje prostora, već i praktičnu koja podrazumeva da skulpture zahvaljujući savremenim tehničkim rešenjima na jednostavan način pozivaju građane da odlože otpad. Umetnička skulptura, PTICA ROBOT, na zabavan način animira prolaznike da u nju odložu otpad posle čega korisnik dobija nagradni tiket sa kojim će se ostvarivati popust na sportske i kulturne manifestacije.

Dugotrajnost rada PTICE ROBOTA proverena je od strane stručnjaka Mašinskog i Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, čime je obezbeđeno da posle početnih ulaganja, ima vrlo malo izdataka za dalje održavanje čime su troškovi održavanja znatno umanjeni, a prihod koji se ostvari kroz reciklažu ambalažnog materija jednak je ostvarenom profitu.

INOVATIVNOST

Inovativnost ovog projekta se ogleda u originalnom pristupu izradi kontejnera za reciklažu. Ovakvi kontejneri su namenjeni za postavljanje na javnim mestima gde bi pretstavljali ukras pa možda i atrakciju. PTICA ROBOT, na zabavan način animira prolaznike da u nju odlože otpad.

Takođe, sistem se dalje razvija a sledeći korak, osim usavršavanja postojećih, je i stvaranje novih sistema za sakupljanje ambalažnog otpada. U tu svrhu se razvijaju ROBOT KONTENJERI za pet vrsta otpada koji će se postavljati u školama sa ciljem da se kod najmlađih razvije svest o značaju reciklaže. Ceo model u radu sa decom zasnovan je na tri principa: razvoj građanskih vrednosti, preduzetništva i kreativnosti.

DRUŠTVENA KORISNOST


Projekat podrazumeva uključenje različitih grupa, pa će u samom projektu učestvovati: 4 škole i 2 vrtića sa opštine Savski Venac (približno oko 5.000 dece, učenika) i nastavnici; 5 škola i 2 vrtića sa opštine Vračar (približno oko 7.000 dece, učenika) i nastavnici; 4 škole, 2 srednje škole i 2 vrtića sa opštine Stari Grad (približno oko 8.000 dece, učenika) i nastavnici i 18 škola sa opštine Novi Beograd. Osim njih, u projekat su uključeni i studenti koji će imati mogućnost da u okviru specijalnog programa pokažu svoje izume na temu ekologije.

Zahvaljući ovom rešenju građani se pre svega edukuju i animiraju, ali i pozivaju da učestvuju u reciklaži jer je problem otpada u našoj zemlji jedan u nizu koji dovodi u pitanje održivost celog sistema. Senzori u PTICI ROBOTU omogućavaju razlikovanje određenih vrsta otpada, zahvaljujući čemu se, osim primarne reciklaže, vrši i sekundarna i smanjuje broj radne snage za posao koji se sad obavlja manuelno. Osim ove dve bitne stvari treba napomenuti da PTICA ROBOT uključuje marginalizovane grupe u društvo tako što će preko organizacije “Romsko srce” obezbediti posao za oko dvadeset porodica koje će biti zadužene za prenos baliranog otpada.

Konzerva piva može da “živi” na deponiji do 500 godina, dok se reciklirana limenka može ponovo naći u radnji za 60 dana. Od 500 limenki može da se napravi jedan bicikl. Stručnjaci procenjuju da se reciklažom jedne limenke uštedi dovoljno energije za dva sata rada računara. Interesantan podatak je i da se reciklažom jedne tone aluminijuma uštedi 9.000 litara nafte, što je dovoljno za proizvodnju električne energije za osvetljenje jednog domaćinstva tokom punih deset godina. Ove potencijale naša zemlja ne koristi, šta više, Srbija ima veliki problem sa odlaganjem otpada i deponijama koje narušavaju zdravlje stanovnika. Ovim sistemom ne samo da se obezbeđuje plansko upravljanje otpadom, već se isto stavlja u funkciju čime se obezbeđuje ekološka održivost zajednice i rešenje za deponije.

Sam rad zasnovan je na korišćenu električne energije, spada u čiste energije, čija je utrošena snaga jednaka utrošenoj snazi jednog računara. U odnosu na količinu reciklabilnog materijala ostvaruje se stostruko ušteda energije. Rad celog sistema isključuje bilo kakav loš uticaj na životnu sredinu.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

Kupci za ovu vrstu proizvoda su javna komunalna preduzeća, opštine i druge javne institucije. Profitabilnost ove investicije će zavisiti najviše od društvene svesti, zakonskog okvira i spremnosti organizacija da kupuju ovakve reciklažne kontejnere.

Za ovakvu vrstu projekta, neophodna je zakonska podrška da bi bilo komercijalnih efekata za proizvođače.

Do sad su prodate tri PTICE ROBOTA sa ciljem da se cela akcija osim centralnih širi i na periferalne opštine. Od oktobra meseca 2009. ceo sistem se širi na druge gradove u Srbiji, a plan je da se do 2011. izađe i na zemlje u regiji.

Ideja je da se pojedinci edukuju i da im se ponudi konkretno rešenje koje će im biti jednostavno za korišćenje. Najčešće se u polju ekologije sve počinjalo i završavalo seminarima, radionica, reklamama, a ovog puta se nudi konkretno rešenje koje ima materijalnu formu, čime se ovaj projekat izdvaja od drugih.

Vrednost investije je oko 150.000 EUR, a period je oročen na tri godine, a dosadašnji prihodi iznose oko 50.000 EUR.

Postavite komentar