Nominovani za "Aurea" nagradu
"Sigma" - Sistem za dezinfekciju vode

Kompanija “Sigma” iz Kule otvorila je početkom februara 2011. godine u Crvenki pogon za proizvodnju hlorogena – uređaja za elektrolitičku proizvodnju hlora u obliku rastvora natrijum hipohlorita na mestu njegove potrošnje. Proizvodnja ovog dezinfekatora vode je jednostavna jer zahteva samo so, omekšanu vodu i električnu energiju. Sistem je automatizovan, zahteva minimalno održavanje i lak je za korišćenje.

Natrijum hipohlorit je tečni derivat hlora, hemijska supstanca koja kada se ubaci u vodu oslobađa hlor. Pun naziv preparata je natrijum hipohlorit koncentracije 1%. Hemizam i mehanizam dezinfekcije vode je identičan sa gasnim hlorom, koji je danas najčešće korišćen dezinfikator vode, ali je sistem potpuno bezbedan i eksploatacioni troškovi su niži.

Naime, iako se zbog svoje ekonomičnosti i efektivnosti gasni hlor koristi kao najčešći dezinfekator vode, on je od strane evropske i svetske zajednice okarakterisan kao opasna toksična supstanca, pa postoji pritisak da se zameni nekim bezopasnim derivatom kojim će se vršiti dezinfekcija i bakteriološka korekcija ispravnosti vode.

Vizija rukovodatva “Sigme” bila je da se krene u tom smeru još davne ’89. godine. Polovinom devedesetih je krenula komercijalna proizvodnja tehnologije, a pogon za proizvodnju uređaja koji proizvodi natrijum hipohlorit pušten je u rad 2011.

Natrijum hipohlorit je 100% supstituent gasnom hloru ali potpuno bezbedan za rukovanje, nije okarakterisan kao toksičan i za njega morate imati samo paletu soli na zalihi, dok gasni hlor zahteva velike rezervoare, adekvatnu količnu gasnog hlora u zalihama, opremu za neutralizaciju, mere bezbednosti i predostrožnosti, održavanje sistema.

“Sigma” je prva i jedina firma u Srbiji koja proizvodi natrijum hipohlorit. To je patentirana tehnologija (sam postupak) i ceo projekat i proizvod je 100% domaći, srpski “know how”. Sve delove postrojenja, tehnologiju proizvode u ovom preduzeću.

Uređaj se instalira u vodovodu, bazenima, gde god je potrebno da se održava bakteriološka ispravnost vode. Cena se kreće od 20-30.000 EUR pa naviše u zavisnosti od kapaciteta.

Iako je početna investicija veća u odnosu na dezinfekciju vode gasnim hlorom, dugoročno je isplativija jer ne zahteva nikakvo održavanje, a za proizvodnju natrijum hipohlorita dovoljni su samo električna energija, voda i so. Uštede se postižu vremenom i jer je gasni hlor sve skuplji što je vezano i za pooštravanje mera njegove upotrebe.

INOVATIVNOST

Hlorogen je uređaj koji na mestu potrošnje proizvodi natrijum hipohlorit, tečni rastvor hlora za dezinfekciju vode. Sistem je potpuno automatizovan, zahteva minimalno održavanje, jednostavan je za korišćenje a za proizvodnju natrijum hipohlorita potrebni su samo so, voda i električna energija.

Uređaj uzima vodu iz vodovodne cevi i voda se transportuje u omekšivačku kolonu, (postoji rezervoar omekšane vode da uvek ima određena zaliha za potrebe uređaja). Odatle se omekšana, sirova, netretirana voda vodi do elektrolizera. Sa druge strane postoji rezervoar soli u koji se dovodi voda i pravi zasićeni, slani rastvor koji se odvodi do srca postrojenja (elektrolizer). U njega se dovodi električna energija putem elektrolize i na izlasku iz elektrolizera dobija se natrijum hipohlorit koji je dezinfekciono sredstvo. Kao nužan deo hemijske reakcije koja se odvija u elektrolizeru pojavljuje se vodonik, ali se 1.000 puta razrađuje u odnosu na donju granicu eksplozivne smeše, i ventilacionim sistemom odvodi u atmosferu. Natrijum hipohlorit se skladišti u rezervoaru čiji kapaciteti zavise od kapaciteta postrojenja. On obezbeđuje autonomnost rada uređaja. Iz njega se natrijum hipohlorit dozira u vodovod. Postoji i merna sonda, analizatorska ćelija koja kontroliše koncentraciju hlora i vraća povratnu informaciju dozirnim pumpama da se izvrši adekvatna korekcija. Od te tačke u vodovod ide dezinfikovana voda.

Originalno tehnološko rešenje zaštićeno je patentom br 50648 u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije. “Sigma” je prva i jedina firma u Srbiji koja proizvodi natrijum hipohlorit i ceo projekat i proizvod je 100% domaći, srpski “know how”. Sve delove postrojenja, tehnologiju proizvode u ovom preduzeću. Razvijen je i sopstveni sistem- softver za upravljanje i akviziciju, koji je opcioni a takođe je proizveden i okviru “Sigme”.

Hlorogen je uređaj modularnog tipa, ne zauzima previše prostora a dimenzije zavise od kapaciteta.

DRUŠTVENA KORISNOST

Proizvodnja natrijum hipohlorita omogućava krajnim korisnicima eliminaciju gasnog hlora za dezinfekiju vode. Iako se gasni hlor preko 100 godina unazad dokazao kao najjeftiniji i efikasan dezinfektant, njegova primena i rukovanje je opasno, on se uvozi i sam po sebi predstavlja toksičnu materiju (koristi se kao osnovna supstanca za eksplozive koji se danas koriste, a ako istekne iz rezervoara ili eksplodira, njegovim udisajem momentalno nastupa smrt). Kao takav, prema preporukama svetskih i evropskih organizacija mora se supstituisati ekološki bezbednim i efikasnim dezinfektom, a krajni rok da se ta supstitucija izvrši je 2015. godina.

Natrijum hipohlorit je tečni derivat hlora, hemijska supstanca koja kada se ubaci u vodu oslobađa hlor. On je 100% supstituent gasnom hloru, hemizam i mehanizam dezinfekcije vode je identičan sa gasnim hlorom, ali za njegovu proizvodnju dovoljni su so, voda i električna energija a sve se dešava na mestu potrošnje. Upotreba gasnog hlora zahteva velike rezervoare, adekvatnu količnu gasnog hlora u zalihama. Pošto je on opasan velika je opasnost od incidentnih situacija, havarija. Neophodna je oprema za neutralizaciju gasnog hlora ako dođe do incidentne situacije i oprema koja je bezbedna da bi mogao da se dozira i koristi u dezinfekciji. Natrijum hipohlorit je potpuno bezbedan za rukovanje, nije okarakterisan kao toksičan i za njega je potrebno imati samo paletu soli na zalihi, bez dodatnih velikih zaliha ili dodatne opreme kao kod gasnog hlora.

U koncentraciji u kojoj se pravi u kompaniji “Sigma”, bezbedan je za rukovanje, životnu sredinu, okolinu i radnu sredinu čoveka.

Uređaj se instalira u vodovodu, bazenima, gde god je potrebno da se održava bakteriološka ispravnost vode. Može se smestiti u pokretni kontejner, koji je moguće dovesti na teren, a veličina i kapacitet postrojenja zavise od mesta na kome se instalira.

Projekat je urađen po svim važećim domaćim i svetskim normama iz oblasti ekologije i bezbednosti na radu. Zahvaljujući tome štetni uticaji tehnologije na životnu sredinu su potpuno eliminisani, a sama tehnologija ispunjava kriterijume održivog razvoja.

Otvaranjem pogona za proizvodnju hlorogena zaposleno je 20 ljudi.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

“Sigma” je prva i jedina firma u Srbiji koja proizvodi natrijum hipohlorit, a tehnologija je jedinstvena i u zemljama u okruženju. Uređaj je već instaliran u beogradskom i novosadskom vodovodu, u Smederevu, Sremskoj Mitrovici, Prokuplju, Vlasotincu, očekuje se prva isporuka uređaja za Rumuniju, Crnu Goru, pregovora sa BiH i Bugarskom, a postoji potencijal i za plasman tehnologije i na tržište EU.

Uređaj košta 20-30.000 EUR pa naviše u zavisnosti od kapaciteta. Iako je početna investicija veća u odnosu na dezinfekciju vode gasnim hlorom, dugoročno je isplativija jer ne zahteva nikakvo održavanje, a za proizvodnju natrijum hipohlorita dovoljni su samo električna energija, voda i so. Uštede se postižu vremenom i jer je gasni hlor sve skuplji što je vezano za pooštravanje mera njegove upotrebe.

U otvaranje pogona za proizvodnju hlorogena uloženo je oko 70.000.000 dinara. Samo u laboratoriju za ispitivanja uloženo je oko 10.000 EUR.

Postavite komentar