Nominovani za "Aurea" nagradu
"Strauss Adriatic" - Inovativna upotreba otpadnog proizvoda za grejanje

Kompanija “Strauss Adriatic” po prvi put u Srbiji i regionu 1. novembra 2011. godine počela je da koristi kafenu plevicu kao biomasu za grejanje kompletnog pogona i administrativnog dela fabrike u Šimanovcima. Jedinstvenost projekta ogleda se u upotrebi kafene plevice kao energenta koji sagoreva u kotlarnici na biomasu. Sama tehnologija nije ništa novo, ali je kafena plevica sve do skoro bila neiskorišćena na ovaj način i predstavljala je otpad, pa otkriće toplotne moći kafene plevice i njena primena predstavljaju kuriozitet. Godišnje se u fabrici u Šimanovcima proizvede 140 t briketa plevice što je dovoljno za oko 3 meseca grejanja. Kotlarnica je projektovana tako da sagoreva i druge vrste biomase, pa ostatak količine neophodne za grejanje uvek može da se odabere u skladu sa tržišnim kretanjima.

Ideja o upotrebi kafene plevice kao energenta potekla je od inženjera Nemanje Mašića, zaposlenog na poziciji menadžera održavanja u ovoj kompaniji. Projekat je odobren kroz tehno-ekonomsku analizu na Operacionom sastanku “Strauss Group-a” u Izraelu, a analize sagorevanja na Mašinskom fakultetu, Institutu “Vinča” i Austriji potvrdile su da nema veće emisije štetnih gasova u poređenju sa sagorevanjem nekog drugog oblika biomase.

Ukupna vrednost investicije je 120.000 EUR, a prvi rezultati pokazuju da će se investicija, zahvaljujući velikim finansijskim uštedama, isplatiti za kraće vreme od planiranih godinu dana. Upotrebom plevice smanjuju se finansijski troškovi grejanja, a ušteda na godišnjem nivou procenjena je na od 65.000 do 90.000 EUR.

Uz finansijsku isplativost, korišćenje briketa kafene plevice kao energenta kompaniji “Stauss Adriatic” rešava pitanje odlaganja otpada, a upotrebom biomase ova fabrika smanjila je emisiju ugljen dioksida u atmosferu za 341t ili 14% u odnosu na prethodnu godinu.

Projekat ima mogućnost primene i u ostalim fabrikama u okviru “Strauss grupe”.

INOVATIVNOST

Po prvi put kod nas i u regionu kafena plevica se koristi kao biomasa za grejanje kompletnog pogona i administrativnog dela kompanije “Strauss Adriatic” u Šimanovcima. Ranije u “Strauss” – ovoj fabrici nisu imali kotlarnicu za čvrsto gorivo i grejali su se na TNG koji je fosilno gorivo, koje je sa strane emisije štetnih gasova daleko štetnije i skuplje.

Kafena plevica predstavlja nus proizvod iz procesa prerade kafe i kao takva ranije je predstavljala otpad. U procesu prženja kafe, u pržionicima sa bubnjem, kafa ekspandira u njemu do dva puta. U tom ekspandiranju oslobađa se ljuspica, koja je kao opna koja se nalazi na zrnu sirove kafe i mora da se odvoji iz procesa prženja. Najlakše ju je skupiti u procesu ciklonima i briketirati zbog odlaganja, a problem za sve proizvođače kafe je gde sa takvim otpadom. Neki proizvođači vraćaju ljuspice i melju ih ali to utiče na kvalitet kafe.

U fabrici kompanije “Strauss Adriatic” u Šimanovcima godišnje se generiše 140 t ove vrste otpada, koja se sada ponovo upotrebljava kao energent u novoj kotlarnici na biomasu.

Od početka u kompaniji su znali da plevica izaziva veliki problem kada se zapali jer jako dobro gori iako joj energetska moć i nije toliko velika. Poređenja radi briket plevice po kilogramu ima 13.500- 14000 KJ, a briket drveta 17-18.000 (od 11.000 -20.000 KJ je klasična energetska vrednost biomase i može se smatrati upotrebljivom izvorom energije).

Ideja o korišćenju kafene plevice kao energenta u kompaniji “Strauss Adriatic” potekla je od inženjera Nemanje Mašića, zaposlenog na poziciji menadžera održavanja. Sa inovacionim centrom Mašinskog fakulteta u Beogradu urađene su analize sagorevanja briketa plevice na fakultetu, Institutu “Vinča” i u dve austrijske laboratorije. Analizirani su gasovi koji se oslobađaju prilikom sagorevanja i utvrđeno je da ne postoji nikakva viša emisija štetnih gasova u atmosferu od upotrebe drugih oblika biomase.

Nakon sagorevanja kafene plevice ostaje pepeo. U Institutu za javno zdravlje urađene su analize koje su pokazale da se pepeo može koristiti kao dodatak u industriji cementa i da kao otpad nije opasan.

Projekat je odobren i kroz tehno ekonomsku analizu na Operacionom sastanku “Strauss Group”-a u Izraelu, kao projekat koji bi mogao da donese značajne finansijske uštede i ispuni stroge zahteve kompanije u pogledu zaštite životne sredine. Ceo projekat – od ideje, preko ispitivanja toplotne moći kafene plevice na Mašinskom fakultetu i Institutu “Vinča”, preko izrade projekta Inovacionog centra Mašinskog fakulteta, do dobijanja neophodnih dozvola lokalnih vlasti, pa sve do realizacije i izvođenja radova sa domaćom opremom – realizovan je za godinu i po dana. Kotlarnica je počela sa radom 1. novembra 2011.

DRUŠTVENA KORISNOST

Upotreba briketa kafene plevice kao energenta pruža višestruku korist. Pre svega, na ovaj način rešava se pitanje odlaganja otpada jer se otpad koji nastane u procesu proizvodnje ponovo koristi kao energent.

Ranije u “Strauss”-ovoj fabrici nisu imali kotlarnicu za čvrsto gorivo, već su se grejali na TNG koji je fosilno gorivo i sa strane emisije štetnih gasova daleko je štetniji i skuplji od biomase.

Upotrebom kafene plevice kao energenta ova fabrika ispunjava stroge zahteve “Strauss Group”-a u pogledu zaštite životne sredine. Sagorevanje biomase u grejnoj sezoni 2011/2012 smanjlo je emisiju gasova koji izazivaju efekat staklene bašte za okvirnih 14%, u odnosu na potrošnju fosilnih goriva (TNG) u procesu centralnog grejanja u sezoni 2010/2011. Četvorogodišnji cilj kompanije “Strauss” u pogledu zaštite životne sredine bio je da to bude 10%.

Kroz emisiju ekvivalenta CO2 u atmosferu će biti emitovano 341t manje gasova koji utiču na globalno zagrevanje u novoj grejnoj sezoni, a fosilna goriva se više neće upotrebljavati za konforno grejanje u fabrici.

U fabrici kompanije “Strauss Adriatic” u Šimanovcima godišnje se generiše 140t kafene plevice što je dovoljno za 3 meseca grejanja. S obzirom na to da potrošnja zahteva oko 300 t biomase, a kotao je projektovan tako da omogućava sagorevanje i drugih oblika biomase, ostatak potrebne energije dobija se od drvnog briketa. Obnovljivi izvori energije, tako sem jasnog pozitivnog ekološkog aspekta, omogućavaju manju zavisnost od nestabilnog tržišta energenata.

Projekat ima mogućnost primene i u ostalim zemljama/fabrikama za preradu kafe koje posluju u okviru “Strauss grupe”, a pionirskim pokušajem u primeni kafene plevice kao energenta “Strauss Adriatic” predstavlja dobar primer u odgovornom poslovanju među kompanijama koje se bave preradom kafe kako na domaćem tržištu tako i šire.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

Prvi rezultati pokazuju da će investicija, zahvaljujući velikim finansijskim uštedama, biti isplaćena za još kraće vreme od planiranih godinu dana s obzirom na stalni rast cena fosilnih goriva.

Najveći deo investicije, vredne ukupno 120.000 EUR, uložen je u instalaciju kotla. Kotao je proizvela, montirala i pustila u pogon beogradska kompanija “Kirka Suri”. S obzirom na to da je kotlarnica projektovana tako da sagoreva i druge vrste biomase, pored kafene plevice, ostatak količine neophodne za grejanje uvek može da se odabere u skaladu sa tržišnim kretanjima.

Novim sistemom grejanja, koji se u fabrici “Strauss Adriatica” u Šimanovcima primenjuje od 1. novembra 2011, u proseku su ostavrene uštede od oko 15.000 EUR na mesečnom nivou u odnosu na prethodnu godinu, a upotrebom kafene plevice godišnje će se uštedeti između 65 i 90.000 EUR.

Kako se projekat već nakon nekoliko meseci primene pokazao izuzetno isplativim, svoju primenu mogao bi pronaći i u drugim zemljama u kojima “Strauss Group” posluje.

Postavite komentar