Nominovani za "Aurea" nagradu
"Tajfun" - ultra brzi simulator u realnom vremenu

Tim mladih naučnika i inženjera sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, u saradnji sa svojim kolegama sa MIT-a u Bostonu, realizovao je digitalni simulator u realnom vremenu, koji znatno skraćuje i olakšava proces testiranja softvera u oblasti elektroenergetike. Tim je sa svojim uređajem pobedio na državnom takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u 2009. godini, a njegovi autori kažu da je čak 50 puta brži od najbržih sličnih uređaja dostupnih na svetskom tržištu. Zbog velike brzine računanja na ovom simulatoru se po prvi put mogu obavljati ispitivanja koja su do sada bila moguća samo u dobro opremljenim laboratorijama.

To znači da inženjeri više ne moraju uživo da isprobavaju svaki novi uređaj ili neko poboljšanje na njemu, već se skoro sva ispitivanja, sem finalnih, vrše na simulatoru. Ovo je jednostavnije, neuporedivo brže i jeftinije jer se vreme provedeno u opasnoj i skupoj laboratoriji svodi na najmanju moguću meru. Simulatorom kompanije “Tajfun” se može simulirati podjednako pogon električne lokomotive, vetroelektrane ili mašine za pranje veša. Što je pogon veće snage i uštede koje se ostvaruju korišćenjem simulatora su veće.

INOVATIVNOST

Sve učestalija upotreba softverskih rešenja koja se koriste za optimalno upravljanje elektroenergetskim sistemima čine ove sisteme iz dana u dan sve složenijim. Primere takvih sistema možemo da vidimo u pogonima električnih i hibridnih automobila kao što je “Toyota Prius”, u farmama vetroelektrana, u solarnim parkovima, električnoj vuči, kao i u mnogobrojnim industrijskim primenama elektromotornih pogona. Ogromni finansijski gubici, kao i mrlja na reputaciji koju “Toyota” trenutno trpi zbog problema sa kvalitetom softvera na svom modelu “Prius” (na koji je inače sa pravom više nego ponosna) direktna su posledica nepostojanja odgovarajućih alata za detaljno testiranje energetskog softvera. Taj problem kompanija “Tajfun RTDS” d.o.o. rešava pomoću svog ultra-brzog simulatora (instrumenta dimenzija kutije za cipele) koji se spolja gledano ponaša identično kao hardver elektroenergetskog sistema, i na taj način omogućava brzo i detaljno testiranje energetskog softvera u svim režimima rada.

Ključni parametar kod simulacije elektroenergetskih sistema je brzina, tj. korak simulacije koji mora da bude jednak ili po mogućnosti čak i manji od jedne mikro sekunde (milionitog dela sekunde). Ovaj problem “Tajfun” rešava primenom algoritama koji sam razvija, kao i primenom namenske mikroprocesorske arhitekture koju takođe razvija sopstvenim snagama.

Potvrdu za ispravnost svog koncepta kompanija “Tajfun” dobija vodeći pregovore kao i iz brojnih neformalnih razgovora sa stručnjacima iz kompanija koje snabdevaju nemačku autoindustriju uređajima za testiranje softvera (“Bosch”, “ETAS”, “Vector”, “Brose”, “dSpace”). Iz tih razgovora jasno se vidi da su i one više nego svesne problema i da aktivno rade na njegovom rešavanju. Takođe je evidentno da kompanija “Tajfun” ima trenutno značajnu tehnološku prednost koja je prvenstveno posledica njenog kreativno drugačijeg pristupa problemu ultra brze simulacije koji daje neuporedivo bolje rezultate od postojećih pristupa.

DRUŠTVENA KORISNOST

Kompanija “Tajfun” kao organizacija visokoobrazovanih akademskih građana i to ne samo iz Srbije, već i iz čitavog sveta svesna je da samo srećni i slobodni pojedinci u potpuno otvorenom okruženju, rasterećeni dnevnih briga mogu da razviju svoju punu kreativnu snagu i postignu rezultat svetskog značaja.

Kako ova idealizovana slika ne bi ostala samo san, “Tajfun” preduzima jasno usmerene korake u pravcu njenog ostvarenja. Pri tome maksimalno koristi svoje kontakte u inostranstvu i uz pomoć savremenih informacionih tehnologija efikasno obučava svoje mlade i znanja željne kadrove i integrše ih u moderne razvojne, naučne, informacione i finansijske tokove. Za nešto manje od dve godine, od trenutka kada se rodila ideja ultra brzog simulatora, “Tajfun” je bez o jednog formalno zaposlenog (plaćenog) člana i bez ikakvih novčanih investicija uspeo da okupi i na različite načine uključi tridesetak mladih istraživaca i zrelih stručnjaka sa tri kontinenta. “Tajfun” je takođe uspeo da pronađe dobru volju i podršku u brojnim institucijama pod čijim krovovima “stanuje”.

Ovako oslikana organizacija bi delovala bajkovito kada svojim uspesima ne bi dokazivala da funkcioniše i kada ne bi privlačila talente sa svih strana sveta koji su osnovni preduslov za uspeh na tržištu novih tehnologija. Rast baziran na sada već potpuno jasnoj orijentaciji naše civilizacije ka obnovljivim izvorima energije gde pre svega mislimo na razvoj solarne ekonomije, ekonomije zasnovane na energiji sunca koja tek treba da krene sa punim razvojem.

Pri tome nema nikakve sumnje da ce i u ovoj oblasti elektroenergetika sa svojim softverom igrati ključnu ulogu.

Da bi se postigao uspeh svetskih razmera, potreban je naporan i predan rad, često i svih sedam dana u nedelji, što je sastavni deo života svakog člana “Tajfuna”. Posvećenost je rezultat opredeljenja da u društvu nekoliko zrelih domaćih kompanija “Tajfun” postavi Novi Sad i Srbiju na svetsku kartu elektroenergetike i na taj način da svoj doprinos vraćanju dostojanstva i samopouzdanja našoj privredi i privrednicima.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

Poslovni model “Tajfuna” je vrlo jednostavan. Ideja je da se fokusira nesumnjivi talenat naših mladih stručnjaka energetike i računarske tehnike na jedan od gorućih problema modernog društva i da se na taj način ostvari ne samo značajan tehnološki iskorak već i značajna finansijska dobit. Drugim rečima, “Tajfun” ima ambiciju da u narednih deset godina postane vodeća kompanija na svetskom tržištu alata za testiranje i razvoj softvera za elektroenergetske sisteme što u ekonomskim terminima znači da sa stotinak zaposlenih visoko obrazovnih kadrova ostvaruje promet reda veličine 100 miliona CHF, kao i profit koji treba da oslikava činjenicu da je ucešce materijala i manuelnog rada u proizvodima “Tajfuna” zanemarljivo.

Kao što je prethodno navedeno, još je rano govoriti o komercijalnom uspehu kompanije koja sa jedne strane nema ni jednog zaposlenog, a sa druge strane demonstrira svetski prepoznatljiv rezultat u oblasti visoke tehnologije. Ono o čemu vredi govoriti jesu mogućnosti, pre svega ljudski potencijal koji je ideja “Tajfuna” okupila, motivisala i usredsredila na jedan od gorućih problema čovečanstva, a to je problem održivog rasta naše civilizacije koji se u velikoj meri svodi na zadovoljenje nepresušne potrebe za energijom.

U slučaju “Tajfuna” ne radi se o sanjalačkoj viziji globalnog društva zasnovanog na sakupljanju i korišcenju energije njemu najbliže zvezde, već o vrlo praktičnim ovozemaljskim koracima koji kompaniju vode ka velikom cilju. Jedan od koraka ka uspehu je i pojavljivanje na izboru za investiciju godine u Srbiji.

Tehničko i naučno-razvojno jezgro tima je na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu i na MIT-u u Bostonu, dok se mreža poslovnih kontakata i razvoja tržišta širi iz centara u Badenu u Švajcarskoj, sa MIT-a u Americi i iz sedišta njenog potpredsednika za prodaju i marketing na jugu Francuske. U realizaciji su već i planovi za jedan distributivni centar za tržište Brazila, a u ranoj fazi su i pregovori oko centara za Indiju i nezaobilazno šire Azijsko tržište, jer “Tajfun” očekuje značajnu akumulaciju na azijskom prostoru. Do sada je kompanija registrovana u Badenu u Švajcarskoj i u Novom Sadu, a u najskorije vreme će biti registrovana i u Bostonu.

Tim “Tajfuna” ima mnoga priznanja među kojima su doktorati sa MIT-a i Virginia Tech-a kao i brojni doprinosi u vidu naučnih publikacija i patenata. Njegovi stručnjaci poseduju industrijsko iskustvo iz ABB-a kao i brojne kontakte u kompanijama sa kojima sarađuju ili tek planiraju saradnju.

“Tajfun” je do sada pomogla kompanija RT-RK iz Novog Sada kao i švajcarska vlade koja “Tajfun” kroz programe pomoći za razvoj mladih preduzeća u oblasti novih tehnologija besplatno obučava veštinama koje su neophodne kako bi se uspelo u globalnom poslovnom okruženju.

eKapija portal izbor za investiciju godine organizuje drugi put za redom, dok je dodelu nagrade “Aurea 2010” podržalo Wiener Städtische osiguranje.

Postavite komentar