Nominovani za "Aurea" nagradu
"Visaris" - univerzalni digitalni rendgen aparat
"Vision C"

Beogradska kompanija “Visaris” svojim osmogodišnjim poslovanjem u oblasti digitalne radiologije sprovela je više projekata, a svaki od njih bio je u okvirima trenutnih tehnoloških dostignuća. Projekat “Vision C” kruna je dugogodišnjih napora u oblasti moderne radiologije i predstavlja jedan od tri najveća projekta koja su simultano vođena u okviru razvoja familije digitalnih radiografskih sistema (“Vision C”, “Vision U” i “Vision X”). Investicija u razvoj “Vision” familije je oko 2 mil EUR, pri čemu je za “Vision C” sistem izvojeno skoro 1,6 mil EUR.

Uređaj predstavlja usavršavanje i integraciju savremenih tehnoloških rešenja u radiografskoj dijagnostici u jedan aparat koji zadovoljava sve potrebe ozbiljne radiografske dijagnostike. Što je najbitnije, fleksibilni sistemi upravljanja na uređaju omogućavaju korisnicima da sami izaberu optimalan kompromis između efikasnosti i performansi snimanja.

INOVATIVNOST

Kompanija “Visaris” jedina u Srbiji proizvodi univerzalni digitalni rendgen aparat za opštu radiografiju, sa direktnom digitalizacijom slike i plafonskim vešanjem- za sve vrste snimanja pacijenata u ležećem, stojećem ili sedećem položaju. Idealan je za veće bolnice i institute, a naročito je primenljiv za snimanje traumatizovanih i teško pokretnih pacijenata, zbog jednostavnog i brzog pozicioniranja stativa. U “Vision C” je ugrađen čitav niz novih tehnoloških rešenja razvijenih u “Visarisu”.

Mehanički robotski sistem sa 10 stepeni slobode pozicioniranja zračnika sa jedne, i detektora sa druge strane, osmišljen je i razvijen u R&D odeljenju “Visarisa”. Elektronski sistem pozicioniranja i voženja robotskih ruku razvijen je tokom 2009. godine takođe u okviru R&D odeljenja i proizvodi se u potpunosti u Srbiji- u proizvodnim kapacitetima “Visarisa” i njegovih lokalnih kooperanata.

“Vision C” omogućava nekoliko načina pozicioniranja uređaja- od potpuno automatizovanog i programiranog do ručnog. Osim osnovnih funkcija, on objedinjuje i napredni sistem za kontrolu bezbenosti uređaja sa mehanizmom protiv kolizije pokretnih delova uređaja sa pacijentom. “Vision C” podrazumeva i najsavremeniji upravljačko-akvizicioni sistem koji uz vrhunsku ergonomiju može da se pohvali i multijezičkim interfejsom, maksimalno automatizovanim procesom snimanja (u 3 koraka) i značajnom efikasnošću- 3 sekunde do snimka na ekranu, 3 sekunde do arhive i još 3 sekunde do radne stanice radiologa. Za potrebe ovog sistema “Visaris” je samostalno razvio sistem za obradu i prezentaciju rendgenske slike.

“Visaris” od osnivanja stvara radno okruženje u kome je glavni akcenat na slobodnoj misli i razvoju novih tehnologija i inovacijama u digitalnoj radiologiji. Izričit deo vizije “Visarisa” je da neprekidno traga za jednostavnim rešenjima teških problema u radiološkoj dijagnostici. Za većinu mladih inženjera u kompaniji “Vision C” je bio prvi projekat na kome su mogli da učestvuju u evoluciji jednog proizvoda od ideje do industrijalizacije (

ova faza je još u toku).

Najvažniji rezultat ambiocioznog projekta “Vision C” možda i nije sam uređaj već okruženje sposobnih ljudi koje je stvoreno kako u “Visarisu”, tako i u mreži kooperanata. Kolapsom “Jugorendgena” kompanija “Visaris” je izgubila glavnog dobavljača i tokom protekle dve godine rada na uređaju “Vision C” stvorena je mrežu kooperanata kojima su prenete tehnologije izrade mašinskih i elektronskih podsistema koje će biti korisne u mnogo širem spektru delatnosti od medicinske.

DRUŠTVENA KORISNOST

“Vision C” je uređaj koji svojim prisustvom značajno unapređuje efikasnost i performanse radiografske dijagnostike radiološkog odeljenja gde je instaliran. Direktan doprinos ovog uređaja u tom domenu je veća efikasnost snimanja, potreba za samo jednim uređajem gde je pre bilo potrebno dva ili više (manje prostora, instalacija …), kao i slobodno 3D pozicioniranje koje eliminiše potrebu za bolnim pomeranjem.

“Vision C” omogućava brzo skeniranje povređenih pacijenata, nove automatizovane tehnike snimanja, itd. Nabrojane prednosti se direktno ogledaju kroz značajan rast obavljenih procedura na odeljenjima gde je uređaj postavljen. Kad znaju da su snimci koje će dobiti kvalitetni lekari se više oslanjaju na radiografsku dijagnostiku umesto na skuplje i opasnije 3D uređaje (npr. CT skenere). Osim toga, uređaj kao što je “Vision C” je okosnica digitalne radiologije koja podrazumeva odeljenja bez potrošnog materijala, papira i filma, a ušteda u vremenu od skoro 50% (samo od eliminacije razvijanja filma) dirketno utiče na opterećenje i kvalitet života zaposlenih na tim odeljenjima. Na kraju, emisija jonizujućeg zračenja digitalnog uređaja, koja je manja 30 do 50% u odnosu na film, ima značajan uticaj na kvalitet životne sredine posebno u medicinskim institucijama.

“Vision C” zamišljen je kao vodeći projekat koji će iznedriti i tehnologije koje će “Visarisu” u budućnosti pomoći da lako pokrije ostale segmente radiološke dijagnostike. Plan je da “Vision C” bude barjak u čijoj senci će se prodavati i čitava paleta manjih digitalnih radioloških uređaja. Dokaz održivosti projekta “Vision C” je šest već ugovorenih aparata u inostranstvu koji će uz tri postojeća višestruko povećati dosadašnje pozitivne efekte .

Primerom “Vision C”, koji je za mnoge bio nemoguća misija, “Visaris” je indirektno učestvovao u začeću nekoliko poslovnih ideja i poduhvata u domenu visokih medicinskih tehnologija u Srbiji- proizvodnji karbon fiber obloga za rendgene, elektro mašinskih robotskih sklopova, rendgenskih stativa i komponenti za uređaje, itd.. Na kraju njegove prve faze u Srbiji posluje značajan broj firmi, kooperanata “Visarisa”, koji zapošljavaju dosta stručnih ljudi u tom domenu. Dokaz te stručnosti i kvaliteta poslovanja potvrđen je 2009. sertifikacijom “Visaris” sistema kvaliteta prema standardima ISO 13485 i ISO 9001 i dobijanjem “CE” znaka za uređaj “Vision C”, što je uslov za nastup na tržištu EU.

Od početka poslovanja vizija “Visarisa” sadrži opredeljenost društvenoj odgovornosti i želju da korisniku uvek omogući viši stepen usluge. Kompanija je 2005. besplatno instalirala dva rendgen sistema u Srbiji, koja do danas održava bez nadoknade. U više domova zdravlja “Visaris” je uz svoje komercijalne instalacije, poklanjao određene proizvode (PACS arhive) kako bi korisnici mogli da unaprede svoje poslovanje i organizaciju radioloških službi i u potpunosti iskoriste potencijal digitalne tehnologije.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

Projekat “Vision C” dokazao je domaćoj i stranoj javnosti da je u Srbiji moguće dobiti digitalni radiografski uređaj vrhunskih performansi po prihvatljivoj ceni. Do sada su instalirana 3 takva uređaja, a ugovorena je isporuka još 6 uređaja raznim institucijama u zemlji.

Dobijanjem “CE” znaka prošle godine vrata su otvorena za prodaju u većem delu sveta odakle zahtevi za ovim uređajem stižu već 2 godine. Realan kapacitet potencijalnih tržišta ovog uređaja kakva su Rusija, Istočna Evropa, Turska, Južna i Severna Afrika, Bliski Istok i slični su otprilike oko 1 uređaj godišnje na 2 miliona stanovnika, što na početku znači nekoliko desetina uređaja godišnje do nekoliko stotina uređaja kad tržišta postanu u potpunosti pokrivena mrežama preprodavaca i predstavnika.

Inicijalni sudar sa konkurencijom ovog projekta, koju čine veliki svetski proizvođači “Siemens” (“Aristos FX”), “Kodak” (“Directview 9000”), “Philips” (“Multidiagnost”), već se desio između 2006. do 2009. i rezultirao je činjenicom da je “Visaris” ugovorio isporuku 9 “Vision C” uređaja, a konkurencija nijedan od direktno konkurentnih uređaja. Ponavljanje ovakvog uspeha na međunarodnom tržištu je malo verovatno, ali je indikacija o prednosti nad konkurencijom, kao i dokaz sposobnosti “Visarisa” da se izdvoji od konkurencije i bude istinski “jedan od najboljih” na svetskom tržištu. Širenje međunarodne mreže prodavaca koje je u toku omogućiće plasman uređaja “Visarisa” uključujući “Vision C” u veći broj zemalja i time osigurati budućnost preduzeća.

Digitalna radiologija ne predstvlja najnoviju medicinsku tehnologiju. Ona je svuda u svetu jedan od osnovih dijagnostičkih alata. Projekat “Vision C” objedinio je ono što je najbolje i pretočio kroz veliki broj inovacija u sam proizvod. Jedinstvenih karakteristika samog sistem “Vision C” ima nekoliko i na taj način je omogućeno da se i budući projekti bazaraju na samom “Vision C”.

Kako jew reč o kompeltno domaćem proizvodu, cena sistema “Vision C” u proizvodnom procesu je veoma konkurenta jer se radi o razlikama u ceni od nekoliko desetina hiljada eura. Pri tom, korisnik dobija apsolutno sve funkcionalne i tehničke karakteristike, kao i kod najvećih svetskih proizvođača.

Iako mlada u odnosu na konkurenciju, kompanija “Visaris” je upornošću i politikom poslovanja uspela da za veoma kratko vreme bude prepoznata kao proizvođač ozbiljnih radioloških uređaja kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Podrška korisniku sprovodi se 24h dnevno i na taj način korisnik se u svakom trenutnu oseća sigurno. Do 2010. godine “Visaris” ima više od 30 uspešno izvedenih 30 komercijalnih instalacija, čime je postao lider u digitalnoj radiologiji na teritoriji Srbije.

“Vision C” projekat, obezbediće okvire za rast “Visarisa” koji će kao i do sada biti zasnivan na inovacijama i originalnim idejama. Zahvaljujući razvoju uređaja “Vision C” već u 2010. godini planirani su novi projekti, čiju je osnovu utemeljio projekta “Vision C”.

eKapija portal izbor za investiciju godine organizuje drugi put za redom, dok je dodelu nagrade “Aurea 2010” podržalo Wiener Städtische osiguranje.

Komentari (2)

Kolika je cena , okvirna jednog takog uredjaja , rok izrade.

Poštovani Nenade, predlažemo vam da odgovore na vaša pitanja potražite direktno u kompaniji Visaris, a kontaki su:
tel: 011 201 76 00
mail: info@visaris.com
Srdačan pozdrav.

Postavite komentar