Swan – Kompaktni skener za digitalizaciju arhivske građe

Nominovani za "Aurea" nagradu
Swan - Kompaktni skener za digitalizaciju arhivske građe

Kompanija Inform Technologies iz Novog Sada razvila je kompaktni digitalni skener Swan – jedinstven uređaj za skeniranje, tačnije digitalizaciju arhivske građe i kancelarijske dokumentacije.

Naime, ova kompanija već nekoliko godina sarađuje sa proizvođačima skenera, odnosno sistema koji se koriste za digitalizaciju. Sistemi koji već postoje i koriste se u svetu mahom su veoma robusni i skupi (cena najjeftinijeg kreće se oko 25.000 EUR). Zato je tim kompanije Inform Technologies došao na ideju da kreira uređaj koji će biti znatno jeftiniji u odnosu na postojeće sisteme, ali će zadržati istu funkcionalnosti.

Swan predstavlja potpuno nov uređaj, lak za rukovanje, sa unapređenim softverom u odnosu na postojeće sisteme. Namenjem je za skeniranje dokumenata, knjiga i arhivske građe.

Ideja za pokretanje projekta Swan rodila se 2017. godine, prve modle u Srbiju su stigle početkom 2018. godine, a ubrzo su napravljena i dva prototipa. Usledio je rad na unapređenju hardvera i sfotvera, a cilj je bio da se uređaj u što skorijem roku predstavi potencijalnilnim klijentima i investitorima.

Prošle godine Swan je predstavljen i na Cebitu, ali i na nekoliko sajmova u Kini. Kompanija Inform Technologies ima u planu da u narednih šest meseci intezivno radi na stabilizaciji proizvoda, njegovo testiranje, posle čega bi usledilo i puštanje skenera na tržište.

Potencijaj projekta Swan prepoznao je i Inovacioni fond Srbije, pa je kompanija dobila grant koji je uložen u dalje razvoj i unapređenje ovog proizvoda.

INOVATIVNOST

Projekat Swan zasnovan je na potrebi tržišta za izradom kompaktnog uređaja za digitalizciju arhivske građe, koji obuhvata i segment digitalizacije prateće kancelarijske dokumentacije. Obuhvata izradu električnog skenera kao malog kompaktnog uređaja koji prati industrijske trendove smanjenja veličine električnih delova i održavanjem tehničkih karakteristika na visokom nivou sa stanovišta kvaliteta i dizajna.

Kako je već pomenuto, postojeće tržište digitalizacije knjiga i arhivske građe nudi robusne i veoma skupe sisteme koji su pre svega namenjeni arhivama, bibliotekama, muzejima. Kako je reč o veoma ograničenom tržištu, vrednom oko 42 mil EUR, tim kompanije Inform Technologies rešio je da ode i korak dalje i napravi uređaj koji će biti fleksibilniji i namenjen širokoj paleti korisnika.

Swan projekat nudi kompaktni skener visoke rezolucije koji korisniku omogućuje pristupačnu uslugu digitalizacije sa viskoim kvalitetom proizvoda. Ukoliko ga uopredimo sa već postojećim sistemima, možemo reći da je reč o proizvodu koji je jednostavan za rukovanje, ima unapređen hardver, ima istu funkcionalnost, ali znatno nižu cenu.

Projekt Swan obuhvata proizvodnju skenera, razvoj komunikacionih protokola za povezivanje digitalnog skenera sa industrijskim hardverom, i razvoj softverskog sistema. Krajnji proizvod je polu-robotizovana jedinica koja obavljaja poluautomatsku digitalizaciju za potrebe arhiviranja knjiga i predstavlja sofisticirani tehnološki proizvod.

Skener je manjeg gabarita, koristi kamere visoke rezolucije, a prilikom skreniranja, listovi se okreću manuelno. Razlog za razvijanje ovakvog sistema jeste brzina skeniranja, ali i cena. Naime, jedna od ideja prilikom pokretanja projekta bila je i ponuditi tržištu uređaj koji je dostupan široj populaciji. Zato je tim koji je radio na skeneru Swan napravio uređaj koji ima znatno nižu cenu proizvodnje u odnosu na postojeće sisteme, što će se kasnije odraziti i na cenu proizvoda na tržištu.

Zbog skalabilnosti tehnologije proizvoda, razvijena verzija Swan uređaja predstavlja osnovu za razvoj čitave liste različitih verzija uređaja.

Kroz projekat Swan, Inform Technologies oformio je mlad i tehnološki kompetentan tim sastavljen od stručnjaka iz područja softverskog i hardverskog razvoja, razvoja proizvoda i dizajna sposoban da iznese kopleksne invovativne projekte.

DRUŠTVENA KORISNOSTI

U vreme kada svako društvo teži digitalizaciji i digitalnoj transformaciji, nije teško uočiti društvenu korisnost izrade jednog ovakvog uređaja.

Naime, digitalizacija nacionalne i kulturne baštine, svih drugih materijala i distribucija postaje sastavni deo svetskog tehnološkog savremenog društva. Dostupne informacije u digitalnom format obično reguliršu nacionalni, regionalni propisi i poslovni procesi (interesi).

Globalni trendovi e-medija predstavljaju eksponencijalni rast korišćenja digitalnih medija. Štaviše, trend nastanka prikupljanja informacija na internetu za istraživačku ili obrazovnu svrhu doprinosi rastu tržišta e-medija.

Osetljivost knjiga na habanje i oštećenje tokom korišćenja, kao i potreba adekvatne brige u kombinaciji sa visokim troškovima održavanja dodatno podržava potrebu za digitalizacijom kulturne baštine svakog društva.

Dodatno, kampanje za zaštitu životne sredine od vlada širom sveta, posebno za očuvanje stabala, smanjuju upotrebu papira, što dodatno povećava potražnju za elektronskim knjigama.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

Proizvod Swan dizajniran je i skaliran tako da postane jedan od prvih mini arhivirajućih skenera formata V-oblika. Diverzifikacija od velikih, robusnih i skupih digitalnih skenera na tržištu i razvoja kompaktnog proizvoda značajno povećava tržišni potencijal proizvoda.

Naime, sadašnje tržište na kome dominiraju sistemi namenjeni arhivskoj građi, bibliotekama, muzejima i sličnim institucujama ima obim od oko 40 mil EUR. Sa novim proizvodom, koji će biti dostupan široj populaciji, tržište skeniranja dokumenata ima obim od 2 mlrd EUR. Rast se aproksimira na CAGR od 16,42% do 2020.

Inform Technologies u saradnji sa svojim partnerom iz EU ima široku mrežu za prodaju proizvoda krajnjim korisnicima. Na segmentu tržišta digitalizacije knjiga kompanija je prisutna u više od 100 zemalja sveta, što joj pruža značajan potencijal za distribuciju proizvoda.

Postavite komentar