Daktilograf Engine – platforma koja trenutno pretvara govor u tekst

Nominovani za "Aurea" nagradu
Daktilograf Engine - platforma koja trenutno pretvara govor u tekst

Startap kompanija Om3ga Solutions razvila je softver Daktilograf koji pruža jedinstvenu tehnologiju prepoznavanja govora. Ovo rešenje podržava južnoslovenske jezike i nema ograničenja u broju reči koje prepoznaje.

Daktilograf je platforma koja trenutno pretvara govor u tekst i omogućava tačnu transkripciju južnoslovenskih jezika u realnom vremenu za primenu u biznisu i javnoj upravi. Softver ima višestruku namenu. Najpre može pomoći zaposlenima u medijima i obezbediti automatsku transkripciju audio zapisa. Takođe, može se primeniti i u brojnim industrijama koje zahtevaju transkripciju, što ih čini efikasnijima.

Ovakvo rešenje predstavlja jedinstvenu tehnologiju koja nema ograničenja u broju reči koje prepoznaje i trenutno stvara zapise koji se mogu koristiti u mnogim oblastima.

Tim startapa Om3ga Solutions planira da proširi portfolio i sa drugim jezicima iz centralne i istočne Evrope, kao i ugradnju dodatnih opcija.

Za razvoj ovog softvera Om3ga Solutions  je dobio i zajedničku investiciju South Central Ventures i ICT Hub Ventures.

Kreiranje radne atmosfere u kojoj nekreativne poslove obavljaju mašine, a kreativne ljudi je nova poslovna kultura trećeg milenijuma koja u svetu već uzima maha, putem automatizovanih fabrika i opšte robotizacije i automatizacije svih oblika proizvodnje. Daktilograf predstavlja samo prvo rešenje na putu dostizanja svetskih standarda u toj oblasti i za Srbiju i Zapadni Balkan u celosti kao deo vanprofitne poslovne misije startapa Om3ga Solutions.

INOVATIVNOST

Daktilograf je jedinstveni engine koji služi za pretvaranje govora u tekst, ne oslanja se na sistem biblioteka, stoga nema ni ograničenja u pogledu broja reči u predefinisanom rečniku i razlika između južnoslovenskih jezika, tako da je jednako upotrebljiv nezavisno od govornog područja.

Aplikacija će drastično promeniti način rada medija, PR službi, industrijskih sistema i sličnih tipova kompanija.

Naime, sadašnji algoritmi i rešenja konkurenstkih kompanija zasnivaju se na sistemu rečnika, te su zato ograničena na govorno područje i broj reči definisanih rečnikom. Tehnologija koju razvija tim Om3ga Solutions je u potpunosti inovativna, ali što je još važnije, zahteva manju procesorsku snagu za funkcionisanje.

Algoritam koji je razvila ova kompanija zaista prepoznaje izgovorene reči, dok ostatak regionalne konkurencije funkcioniše sa sistemom biblioteka putem sužavanja aplikacije na broj reči u predefinisanom rečniku.

Cilj kreiranja softvera Daktilograf jeste doprinos razvoju algoritama za pretvaranje govora u tekst na globalnom nivou. Implementacijom prototipa pokazano je da je moguće kreirati komercijalno upotrebljiv algoritam koji nije isključivo baziran na audio bibliotekama. Krajnji cilj startapa Om3ga Solutions je kreiranje tehnologije za prepoznavanje svakog govornog glasa koji će omogućiti stopostotnu transkripciju izgovorenog.

Prema planu razvoja, Daktilograf će biti nadograđen putem AI modula, ali jezgro koda će ostati bazirano na već razvijenom prototipu. Takva tehnologija će omogućiti razvoj aplikacija za veliki broj industrija, javne uprave, sudstvo, medijske kuće, a mogućnoti su nebrojene. Razvoj moći servera i komercijalne dostupnosti u narednih 12 meseci omogućiće stvaranje tržišno dostupnih proizvoda za različite oblasti.

Kada se završi razvoj modula na engleskom i španskom jeziku i otvore tržišta koja kombinuju najveći deo globalne potrošnje digitalnih proizvoda, ova tehnologija može postati globalno konkurentna.

Nakon dobijanja prve seed investicije od strane South Central Ventures iz Slovenije I ICT Hub-a iz Srbije, Om3ga Solutions može da se posveti što ranijem izlasku na tržište, kao i traženju sve većeg broja partnera. Iako u ranoj fazi, projekat može da se pohvali rastućim brojem ranih klijenata, što kompaniji omogućava da postanu lideri u regionu.

Kada je reč o unapređenju poslovnih procesa, Daktilograf omogućava ubrzanje i olakšanje procesa kucanja teksta, koji preuzima mašina, što ubrzava radni proces te fizički posao prebacuje na mašinu dok se zaposleni potpuno fokusirati na kreativni deo posla. Takođe, kako je  reč i o transkriptoru, pretvaranje glasa u tekst sa audio/video sadržaja se može obavljati van radnog vremena, dakle nije potrebno imati zaposlene u drugoj i trećoj smeni, jer je reč o 24/7 dostupnom alatu.

DRUŠTVENA KORISNOST

Kada je reč o društvenoj korisnosti softvera Daktilograf, najveći uticaj se vidi u ubrzanju digitalizacije u javnoj upravi zemalja Zapadnog Balkana. Naime, opšte poznata slabost svih zemalja regiona jeste neefikasan rad državnih institucija i sudskih organa, što predstavlja biznis barijeru za kompanije, ali i opterećenje za građane. Rešenja koja je kreirao tim Om3ga Solutions znatno mogu ubrzati ove procese.

U okviru kompanije doneta je i odluka o kreiranju aplikacije Čitač koja će funkcionisati na nekomercijalnoj osnovi i biće namenjena osobama sa oštećenjima sluha i govora, kao asistent za praćenje RTV emisija i multimedijalnih sadržaja bilo kog tipa. Čitač će na osnovu audio signala sadržaja automatski titlovati izgovorene reči i biće dostupan svim ustanovama koje vode računa o takvim osobama potpuno besplatno.

Prvo će biti kreirana eksperimentalna fokus grupa (što je prema planu razvoja u drugoj polovini marta), koja će kompaniji pomoći da što bolje razume njihove potrebe kako bi na osnovu saznanja kreirali odgovarajuće funkcionalnosti i opcije u okviru aplikacije.

Sličan koncept predviđen je i za 2020. godinu, kada Om3ga Solutions planira lansiranje platforme Radiolog koja će besplatno biti dostupna najboljim studentima, bolnicama sa lošim materijalnim statusom, zdravstvenim ustanovama koje se brinu o napuštenoj i bolesnoj deci i slično.

Doprinos primene Daktilogaraf vidi se i u kreiranju poslovne kulture 2.0 u čijem središtu je briga o čoveku i maksimalno olakšanje radnih procesa.

Takođe, spajanjem mogućnosti dva inovativna enginea Daktilograf i VR Universal Engine, kompanija je započela projekat Visual Helper, koji ima za cilj da slabovidim osobama olakša kretanje u gradovima, putem aplikacije koja kameru telefona koristi kao “oči”. Projekat Visual Helper ušao je u uži izbor najinovativnijih rešenja na globalnom nivou u okviru takmičenja Expo Dubai 2020 – Expo Live’s 4th cycle of the Innovation Impact Grant Programme u konkurenciji više od 4.500 projekata iz 167 zemalja sveta.

Prema planu razvoja, Om3ga Solutions ima nameru da zaposli veliki broj mladih stručnjaka iz Srbije i regiona, što je svakako društveno korisno s obzirom na visoke stope nezaposlenosti u državama Zapadnog Balkana.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

Kada je reč o finansijskom uspehu, važno je najpre napomenuti da je Om3ga startap u vrlo ranoj fazi razvoja, te da je reč o prvom startap timu iz Crne Gore koji je privukao kapital dve najznačajnije regionalne kompanije koje ulažu u tehnološke startape – ICT Hub Ventures i South Central Ventures.

Reč je više o pre-seed nego seed investiciji, koja uobičajeno služi za razvoj prototipa u beta verziju proizvoda. Međutim, prototip koji je razvila kompanija Om3ga Solutions je u startu imao jače performanse, mogućnosti i opcije od konkurencije, tako da njihova Beta, koja je završena u poslednjoj sedmici februara sada predstavlja tržišni proizvod, a tim ovog startapa je u procesu kreiranja ugovora sa ranim klijentima.

Dakle, osim početne investicije imaju otvoren “pipeline” za drugi krug investicija, s obzirom da je South Central Ventures investitorska kuća sa kapitalom od 40 mil EUR za ulaganje u startape regiona. Sredinom 2019. godine očekuju da će premašiti zaradu potrebnu za drugi krug investicija, koje bi onda kompaniju validirale na vrednost između 5 i 10 mil EUR.

Kada je reč o ranim klijentima, Om3ga Solutions može da se pohvali zaista značajnim institucijama i kompanijama iz regiona. Ukupna vrednost tih ugovora bi do kraja juna trebalo da iznosi između 100.000 i 400.000 EUR, što bi otvorilo drugi krug investicije u vrednosti od pola miliona, pa do 3 mil EUR, čime bi vrednost kompanije bila procenjena između 5 i 20 mil EUR.

Još bolja situacija je sa klijentima koji su deo državne i gradske uprave, jer prema većini zakonskih akata serveri državnih organa moraju se fizički nalaziti u toj državi, pa je većina institucija već u posedu spostvenih servera, što kompaniji povećava profit u odnosu na klasični B2B koji inače rade.

Zbog velike skalabilnosti, Om3ga Solutions je prvi startap iz regiona u koji je SCV uložio u ovako ranoj fazi, što se može nazvati nekom vrstom pokazatelja da je reč o izuzetno velikom potencijalu za rast i zaradu.

Glavna kompetitivna prednost ovog startapa je u tome što njihova rešenja ne zahtevaju gubljenje novca i vremena na kreiranje funkcionalnih rečnika različitih struka i za različite države regiona, što im daje nekoliko dodatnih prednosti.

Pre svega mogu da ponude znatno niže cene od konkurencije, jer klijent treningom rešenje Daktilograf prilagođava sopstvenom vokabularu i jeziku struke. Zatim, recimo u BiH gde su uslužbenoj upotrebi tri jezika, institucije bi morale kod konkurencije kupovati posebna rešenja kako za jezike nacija tako i za uskostručne oblasti.

Takođe, kompanija u vrlo kratkom roku izrađuje aplikacije za potrebe klijenata, pa tako već imaju naručene aplikacije Snimač, RTV2WEB Konvertor, Zapisničar, Sudnica, Stenogram, Sastanak Odbora i slično, što pokazuje potrebu za ovom vrstom softvera u mnogim industrijama i javnoj upravi.

Ono što čeka tim startapa Om3ga Solutions u drugoj polovini 2019. godine jeste lansiranje aplikacija na najznačajnijim svetskim jezicima, sa čime će izaći i na globalno text2speech tržište, čija je vrednost 23 mlrd USD na godišnjem nivou.

Komentari (5)

Daktilograf je po meni favorit…!

Svijetla buducnost

Very useful tool

Iz pomenutiog teksta vidi se da pomenuti startap ima samo blistavu viziju i ništa više. Koliko vidim, radi se o kompaniji koja se prvenstveno bavi veb-dizajnom, baziramoj u Pljevljima. Pitam se zašto to nije istaknuto nigde u tekstu.

Lako je pisati bajke, a neodgovorno uzimati novac za to. Od prototipa koji radi nešto do funkcionalnog proizvoda sa automatskim prepoznavanjem govora, put je veoma dug.

Postavite komentar