Institut BioSens – Digitalna farma

Nominovani za "Aurea" nagradu
Institut BioSens - Digitalna farma

Poljoprivreda je jedna od oblasti koja prolazi kroz najdinamičnije promene, a proizvođači danas više nego ikada imaju imperativ da povećaju prinose, uzgajaju kvalitetne proizvode, a istovremeno smanje troškove. Zahvaljujući Institutu BioSens iz Novog Sada, najnovije tehnologije stigle su i na srpske njive.

Naime, u martu 2018. Srbija je dobila prvu Digitalnu farmu, a digitalizacija njiva omogućena je pomoću dronova, senzora, robota i satelitskih snimaka koji poljoprivrednicima omogućavaju da, između ostalog, znaju tačno koliko usevima treba vode i đubriva.

Digitalna farma zapravo je pravo gazdinstvo, na kojem se obavlja poljoprivredna proizvodnja. S druge strane, reč je o oglednom dobru – edukativnom sredstvu gde učenici poljoprivrednih škola, studenti poljoprivrednih fakulteta, ali i sami poljoprivrednici mogu mnogo toga naučiti o implementaciji savremenih tehnologija.

Značajno je napomenuti da osim svog fizičkog dela na kom su izloženi različiti savremeni uređaji, alati i mehanizacija, Digitalna farma ima i svoj virtuelni deo – platformu digitalne poljoprivrede Srbije AgroSens, koja omogućava praćenje stanja useva i planiranje poljoprivrednih aktivnosti uz pomoć mobilnog telefona ili računara.

Digitalna farma osnovana je u okviru ANTARES projekta Instituta BioSens, finansiranog od strane Evropske Komisije i Republike Srbije.

INOVATIVNOST

Projekat Digitalna farma omogućava svim poljoprivrednicima iz naše zemlje da besplatno i iz prve ruke nauče više o mogućnostima koje im pružaju digitalizacija i nove tehnologije, i to u svakom segmentu ratarske proizvodnje – od pripreme zemljišta, određivanja menadžemnt zona, preko setve, navodnjavanja, ishrane i zaštite bilja, pa do žetve i rаdova na pripremi naredne sezone.

Postavljena je na proizvodnim parcelama komercijalnog proizvođača Krivaja, na kojima se u svakodnevnom radu koriste najsavremenije digitalne tehnologije: senzori, dronovi, roboti, sateliti, savremena poljoprivredna mehanizacija.

U okviru projekta organizuju se i Otvoreni dani Digitalne farme u svakoj fazi poljoprivrednih radova, gde posetioci mogu da se uvere kako nove tehnologije čine poljoprivrednu proizvodnju efikasnijom. Tu iz prve ruke mogu da vide kako primena savremenih sredstava i tehnologija omogućava uštedu resursa (semena, đubriva, vode, ljudskog i mašinskog rada), kako doprinose smanjenju rizika vezanih za proizvodnju i vremenske uslove, i, konačno, kako dovode do povećanja prinosa.

Takođe, na Digitalnoj farmi, posetioci imaju priliku da vide i testiraju različite uređaje, sisteme i mehanizaciju za preciznu poljoprivredu i da kroz direktni kontakt sa poljoprivrednicima koji već koriste najnovije tehnologije, ali i kroz kontakt sa naučnicima Instituta BioSens nauče više, iznesu svoje probleme i zajedno rade na iznalaženju rešenja koja će unaprediti njihovu proizvodnju.

Neizostavan deo Digitalne farme predstavlja njen virtuleni deo – AgroSens platforma koja omogućava praćenje stanja useva i planiranje poljoprivrednih aktivnosti uz pomoć mobilnog telefona ili računara, na osnovu podataka prikupljenih sa satelita, dronova, robota, različitih senzora i meteo stanica.

Osnovni servisi platforme poljoprivrednicima su dostupni besplatno, a AgroSens se redovno proširuje i novim servisima, kao što su usluge analize zemljišta, agronomskih saveta ili zakazivanja snimanja dronom. Tokom Otvorenih dana Digitalne farme, koji su edukativnog karaktera, poljoprivrednici se mogu besplatno obučiti za rad sa platformom AgroSens, ali i da porazgovaraju sa stručnjacima Instituta BioSens o tome kako na najbolji način nove tehnologije mogu primeniti na svojim imanjima.

Prvi korak u primeni AgroSens platforme jeste registracija i kreiranje proizvodne parcele. Korisnik može imati neograničen broj proizvodnih parcela na svom profilu, a istog trenutka, nakon kreiranja svake od njih, postaju mu dostupni mnogobrojni moduli koji se nalaze na platformi. Tu su najpre meteorološki podaci koji spadaju u kategoriju ključnih pokazatelja stanja na njivi i na osnovu njih se planiraju brojne aktivnosti.

Temperatura tla je presudan parametar kod sejanja, prognoza padavina definiše optimalan trenutak primene veštačkog đubriva i pesticida, a sunčevo zračenje i temperatura utiču na stepen razvoja biljaka.

Zahvaljujući istraživačkim uspesima BioSensa i aktivnosti Instituta u evropskim naučnim projektima, Srbija je postala jedina država van Evropske Unije koja ima slobodan širokopojasni pristup snimcima sa Sentinel satelita Evropske svemirske agencije, a AgroSens u potpunosti koristi ovu mogućnost. Sentinel sateliti snimaju useve svakih pet dana na rezoluciji od 10 m i omogućuju korisniku da posmatra svoje njive iz sasvim nove perspektive.  Na ovaj način proizvođači mogu da vide koji delovi njive im rastu bolje, a koji lošije i da pravilno rasporede đubrivo u skladu sa stvarnim potrebama useva u različitim delovima parcele.

Korisnici ove platforme mogu voditi i Digitalnu knjigu polja koja pruža mogućnost korisniku da unese informacije o datumu sprovedenih aktivnosti na njivi i specificira detalje vezane za tip obrade zemljišta, primenjeno đubrivo, prinose i cene operacija, a sve ove aktivnosti se mogu dodatno dokumentovati fotografijama upotrebom AgroSens mobilne aplikacije.

Osim satelita koji su obuhvaćeni posebnim modulom, postoji još mnogo različitih izvora podataka o parceli, poput mapa prinosa, elevacije, elektroprovodljivosti zemljišta i slika sa bespilotnih letelica. Takođe, tu je i upotreba senzora i meteo stanica, što je takođe veoma važno za poljoprivrednike, koji odluke u proizvodnji donose na osnovu vlažnosti zemljišta, temperature ispod i iznad zemlje i drugih parametara. Iz ovog razloga, BioSens će na teritoriji republike Srbije rasporediti čak 500 meteo stanica koje će omogućiti merenje meteoroloških parametra na visokoj prostornoj rezoluciji.

Primer kako nove tehnologije povećavaju efikasnost poljoprivrede:

Uz pomoć sonde za elektromagnetsku provodljivost zemljišta poljoprivrednici mogu da mapiraju svoju parcelu i utvrde takozvane menadžment zone, odnosno delove parcele na kojima treba gušće ili ređe sejati i koje treba đubriti i navodnjavati nezavisno jedne od drugih. Podaci sa sonde unose se u platformu AgroSens koja izračunava parametre za kalibraciju savremene poljoprivredne mehanizacije koja se koristi za diferencijalnu setvu i za varijabilno đubrenje. Na ovaj način poljoprivrednici mogu da ostvare povećan prinos na parceli, uz uštedu repromaterijala.

Značaj Digitalne farme prepoznala je i Evropska unija, koja je rangirala kao projekat broj 1 kada je reč o doprinosu nauke ekonomskom razvoju društva.

Institut BioSens planira otvaranje niza Digitalnih farmi širom Srbije, posvećenih različitim aspektima poljoprivredne proizvodnje – povrtarstvu, voćarstvu, stočarstvu i drugima.

DRUŠTVENA KORISNOST

Benefiti Digitalne farme su ogromi i nemerljivi. Prostom računicom prosečan farmer zaradi 30% više povećanjem prinosa i manjim ulaganjima u navodnjavanje, tretman i prihranu useva. Osnovni servisi su besplatni za sve korisnike.

Osim očiglednih materijalnih benefita ogromno je i naučno postignuće, jer se ovim projektom Srbija svrstala u sami vrh evropskih naučnih cenatara izvrsnosti i time angažovala oko 150 mladih naučnika.

Značajno je napomenuti i edukativni karakter Digitalne farme, jer je to mesto gde učenici, studenti i poljoprivrednici mogu naučiti mnogo o primeni savremenih tehnologija u poljoprivredi. Tu iz prve ruke mogu da vide kako primena savremenih sredstava i tehnologija omogućava uštedu resursa (semena, đubriva, vode, ljudskog i mašinskog rada), kako doprinose smanjenju rizika vezanih za proizvodnju i vremenske uslove i kako dovode do povećanja prinosa.

Upotrebom digitalnih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji postiže se optimizacija prinosa koji u tradicionalnim uslovima mogu varirati dva do četiri puta i iz svakog dela zemljišta se izvlači maksimum.

Manuelne aktivnosti zamenjuju se automatskim, smanjuje se potrošnja đubriva i pesticida, što je najveći trošak proizvođača.

Trenutno ima 10.000 korisnika koji pristupom aplikaciji imaju potpune informacije za dobro odlučivanje, koje doprinosi manjim ulaganjima, boljim prinosima, bezbednijoj hrani i zaštititi i održivosti resursa.

FINANSIJSKI POTENCIJAL

Iako je Institut BioSens neprofitna organizacija, značajno je reći da se finansijski potencijal Digitalne farme pre svega ogleda u finansijskom potencijalu poljoprivrednika koji koriste platforme Instituta BioSens.

Naime, kako je već navedeno, upotrebom platforme AgroSens, kao i zahvaljujući savetima stručnjaka BioSensa u okviru projekta Digitalna farma, prosečan farmer ostvari i za 30% veće prihode.

Takođe, Institut BioSens je svojim projektom ANTARES, čiji je deo i Digitalna farma, doneo u Srbiju najveći naučni projekat ikada, vredan 28 mil EUR, kao i još veći broj projekata sa ukupnim budžetom od oko 10 mil EUR. Samim tim, svrstao se i među najbolje naučne centre u Evropi.

Postavite komentar