Nominacije za 2009. godinu

#

07 Feb: “Milinković Company” – proizvodnja hala od prefabrikovanih ferocementnih elemenata

Preduzeće "Milinković Company" iz Boljevaca tokom 2008. godine započelo je realizaciju projekta - Fabrika za izradu prefabrikovanih ferocementnih elemenata - izgradnja motažnih građevinskih objekata od prefabrikovanih ferocementnih elemenata. "Milinković Company" je razradio ideju, tehnologiju gradnje, tehnologiju proizvodnje, tehnologiju transporta i alate neophodne za gradnju objekata od prefabrikovanih ferocementnih elemenata.
#

07 Feb: “ICM Electronics” – prva srpska fabrika robotskih linija

Kompanija "ICM Electronics" iz Novog Sada pruža svojim klijentima rešenja u oblasti robotskog pakovanja i paletiziranja kao i u oblasti automatizacije procesa, sa ciljem da se poslovanje kupca učini profitabilnijim i ojača njegova konkurentnost na tržištu. Kompanija "ICM Electronics" završava u Platičevu, kod Rume, značajnu investiciju - izgradnju prve srpske fabrike za proizvodnju i montiranje robotskih linija, u kojoj bi proizvodnja trebalo da počne krajem februara. Proizvodni pogon i upravna zgrada "ICM" prostiraće se na više od 1.000 m2. Fabrika će imati radionicu za proizvodnju i montiranje robotskih linija i upravnu zgradu. Na polju robotike,"ICM Electronics" ima dobru saradnju sa nekoliko poznatih svetskih proizvođača, među kojima su japanski "Fanuc" i "Omron" i švedski "Motoman".
#

07 Feb: “SFERA” – Robot ptica

Preduzeće "Sfera NO" iz Beograda razradila je sistem za plansko odlaganje reciklažnog otpada. Ceo sistem podrazumeva postavljanje skulptura u javnom prostoru koje nemaju samo estetsku funkciju, ulepšavanje prostora, već i praktičnu koja podrazumeva da skulpture zahvaljujući savremenim tehničkim rešenjima na jednostavan način pozivaju građane da odlože otpad. Umetnička skulptura, PTICA ROBOT, na zabavan način animira prolaznike da u nju odložu otpad posle čega korisnik dobija nagradni tiket sa kojim će se ostvarivati popust na sportske i kulturne manifestacije.
#

07 Feb: “NTIM Tehnologi” – sušara sa pogonom na sunčevu i električnu energiju

Preduzeće "NTIM Tehnologi" proizvelo je sušaru sa pogonom na sunčevu i električnu energiju - SOLARIS 1. Ta sušara pruža mogućnost korišćenja obnovljivog izvora energije i smanjenje potrošnje konvencionalne energije za rad u noćnim uslovima i više od 20 puta. Korišćenjem sušare dobijaju se visokokvalitetni proizvodi sušenja lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, gljiva, voća i povrća, kao i proizvodi iz destilacije para koje se oslobađaju, jer na samoj sušari postoji sistem prihvatanja isparenja i njihovog kondezovanja.
#

07 Feb: “Sto posto” – fabrika za proizvodnju premiksa

Kompanija "Sto Posto" je prva u Srbiji izgradila fabriku za proizvodnju vitaminsko mineralnih predsmesa za proizvodnju stočne hrane. Fabrika predstavlja vrhunac tehnologije i kao takva je prepoznatljiva u svetu. O tome svedoče brojne posete eksperata iz oblasti proizvodnje stočne hrane iz zapadne Evrope. Razvoj projekta usmeren je na zadovoljenje sirovinskih potreba za proizvodnju koncentrovane stočne hrane kompanije "Sto Posto" – ISO i HACCP standardi, i za zadovoljenje potreba ukupnog domećeg tržišta stočne hrane. Instalirani kapaciteti stvaraju bazu i za izvoz proizvoda koji su u svemu jednaki sa proizvodima svetskih proizvođača. Razvoj projekta baziran je na udruživanju ideja akademskih krugova Srbije (Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu), privrede (kompanija "Sto Posto" i svetskih proizvođača opreme i konsultanata za proizvodnju vitaminsko mineralnih predsmesa.