Uncategorized

#

07 Feb: “Kirka Suri” – Mikro postrojenje za sagorevanje biomase

Kompanija "Kirka Suri" jedna je od najpoznatijih domaćih kompanija kotlova i energetske opreme sa dvadesetogodišnjim iskustvom u razvoju postrojenja na biomasu i industrijski otpad. "Kirka Suri" svoje proizvode, osim u zemlje bivše Jugoslavije, izvozi u Rumuniju, Bugarsku, Ukrajnu, Rusku federaciju, Italiju, a u planu je i proširenje na tržišta Grčke i Bliskog istoka. Novo mikro kogenerativno postrojenje na biomasu "Micro CHP 65 Kirka" krajem 2012. godine je instalirano u fabrici kompanije "Kirka Suri" u Krnjači a ugovorena je isporuka 9 postrojenja za italijanskog partnera od čega će 3 otići za Afriku, 4 za Italiju i 2 za Rumuniju. Upotreba novog postrojenja kompanije "Kirka Suri", omogućava malim proizvođačima da od ostataka svoje proizvodnje proizvode električnu energiju čime se postižu značajne uštede, ali i nudi mogućnost da se više malih proizvođača udruži i prodaje električnu energiju po beneficiranim cenama. Prema Kyoto sporazumu, postoje zemlje Anex-a 1 (većinom zemlje EU) koje s obavezi da smanje količinu CO2 i zemlje Anex-a 2 (zemlje kandidati za EU i zemlje 3 sveta) koje to nisu u obavezi. Jedan od glavnih puteva kako smanjiti količinu emitovanog CO2 je primena obnovljivih izvora energije tj. zamena klasičnih izvora energije (ugalj, mazut, nafta,...) sa obnovljivim izvorima (vetar, sunce, voda i biomasa). U EU je usvojena strategija 20-20-20 tj. zemlje EU moraju do 2020. godine imati udeo od 20% obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije na godišnjem nivou. Kao glavni mehanizam za postizanje tog cilja su feed in tarife, tj povlašćena cena struje iz obnovljivih izvora energije. U Srbiji takođe postoji Uredba o feed-in tarifama, koja kaže da za električnu energiju dobijenu iz biomase, u zavisnosti od kapaciteta, ta cena iznosi od 11,4 do 13,6 eurcenti za KWh. U zemljama EU ove cenu su znatno veće i kreću se čak i do 30 eurcenti. Država je takođe obavezna da 12 godina otkupljuje električnu energiju po povlašćenim cenama čime se skraćuju rokovi povraćaja investicije a samim tim i povećava interesovanje investitora. Ukoliko je mikro postrojenje za sagorevanje biomase kompanije "Kirka Suri" Vaš favorit za investiciju godine, glasanje možete obaviti na oficijalnom sajtu nagrade "Aurea".