Nominacije za 2013. godinu

sila_450C_280213
“Aero East Europe” – Ultra laki avion “SILA 450C”
Kraljevačko preduzeće za proizvodnju i trgovinu lakim avionima "Aero East Europe", prvo koje je u istoriji srpskog vazduhoplovstva uspelo da avion domaće proizvodnje sertifikuje u registar Evropske agencije za bezbednost aviosaobraćaja, proizvelo je tokom 2012. godine novi avion SILA serije (Srpska Industrija Lakih Aviona) – "SILA 450 C" najlakši u pomenutoj seriji posebno prilagođen za UL tržište (tržište ultra lakih aviona).
superkompost_280213
“Carlsberg Srbija” – Super kompost – inovativna upotreba otpada
Kompanija "Carlsberg Srbija" prva je u Srbiji dobila dozvolu za distribuciju i prodaju super komposta oplemenjivača zemljišta koji nastaje kao nus proizvod stanice za preradu otpadnih voda pivare u Čalarevu. Registracija mulja iz sistema za preradu otpadnih voda kao oplemenjivača zemljišta nastala je kao izraz težnji kompanije da se smanji količina otpada koji se odvozi na deponiju i na taj način postigne visok stepen zaštite životne sredine.
foodland_280213
“Foodland” – Fabrika organske hrane
Beogradska kompanija "Foodland" otvorila je krajem oktobra 2012. godine u Igrošu kod Brusa novu fabriku zdrave hrane u koju je uloženo 3,5 mil EUR. Izgradnjom nove fabrike objedinjen je proces proizvodnje od ulaza sirovine do gotovog proizvoda, a zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu tehnologa, kako bi se odgovorilo na potrebe sve zahtevnijih potrošača širom sveta, proces proizvodnje je i inoviran.
vojvodinasume_hladnjaca_280213
“Vojvodinašume” – Hladnjača za divljač
Javno preduzeće "Vojvodinašume" otvorilo u septembru 2012. godine u Kaćkoj šumi kod Novog Sada prvu izvoznu hladnjaču za divljač u Srbiji, gde će biti skladišteno meso koje će se iz izvoziti Evropsku uniju. Hladnjača će po prvi put nakon 20 godina omogućiti stranim lovcima da divljač koju odstrele u Vojvodini i izvezu.
jugoimpex_280213
“Jugo-Impex E.E.R” – Postrojenje za reciklažu
Niška kompanija "Jugo-Impex E.E.R." otvorila je u septembru 2012. godine postrojenje za reciklažu frižidera i drugog elektronskog otpada, prvo te vrste na Balkanu. Mesečno se u novom postrojenju preradi do 600 tona elektronskog otpada a od otvaranja reciklirano je oko 60.000 frižidera.
kokan_500S_280213
BSK – Vazdušni berač jagodastog voća
Kompanija BSK iz Obrenovca razvila je vаzdušni bеrаč jagodastog voća "KOKAN 500S" namenjen za branje plantažnih zasada maline, kupine, borovnice i ribizle koji dnevno zamenjuje 60 radnika berača. Vаzdušni bеrаč poseduje jedinstvenu, inovativnu tehnologiju vazdušnog branja koja oponašajući oluju, opstrujava rodne grane biljke prekidnim vazduhom kontrolisane brzine i na prirodan način bez fizičkog kontakta sa samom biljkom vrši branje samo tehnološki zrelih plodova bez oštećenja.
throne_solutions_280213
“Throne Solutions” – Softver za čuvanje podataka
Beogradska kompanija "Throne Solutions" razvila je "Throne CNBS" (Client Network Backup Solution) – inovativno rešenje koje nudi najsavremeniju tehnologiju za bekap (backup) i čuvanje, kopiranje, arhiviranje i kontrolu podataka (disaster recovery). Ideja za "Throne CNBS" kao samostalni bekap softver došla je posle iskustava sa više klijenata koji su tražili centralizovan bekap servis koji može raditi na već postojećoj infrastrukturi u kompaniji.
kirka_suri_1_280213
“Kirka Suri” – Mikro postrojenje za sagorevanje biomase
Kompanija "Kirka Suri" jedna je od najpoznatijih domaćih kompanija kotlova i energetske opreme sa dvadesetogodišnjim iskustvom u razvoju postrojenja na biomasu i industrijski otpad. "Kirka Suri" svoje proizvode, osim u zemlje bivše Jugoslavije, izvozi u Rumuniju, Bugarsku, Ukrajnu, Rusku federaciju, Italiju, a u planu je i proširenje na tržišta Grčke i Bliskog istoka. Novo mikro kogenerativno postrojenje na biomasu "Micro CHP 65 Kirka" krajem 2012. godine je instalirano u fabrici kompanije "Kirka Suri" u Krnjači a ugovorena je isporuka 9 postrojenja za italijanskog partnera od čega će 3 otići za Afriku, 4 za Italiju i 2 za Rumuniju. Upotreba novog postrojenja kompanije "Kirka Suri", omogućava malim proizvođačima da od ostataka svoje proizvodnje proizvode električnu energiju čime se postižu značajne uštede, ali i nudi mogućnost da se više malih proizvođača udruži i prodaje električnu energiju po beneficiranim cenama. Prema Kyoto sporazumu, postoje zemlje Anex-a 1 (većinom zemlje EU) koje s obavezi da smanje količinu CO2 i zemlje Anex-a 2 (zemlje kandidati za EU i zemlje 3 sveta) koje to nisu u obavezi. Jedan od glavnih puteva kako smanjiti količinu emitovanog CO2 je primena obnovljivih izvora energije tj. zamena klasičnih izvora energije (ugalj, mazut, nafta,...) sa obnovljivim izvorima (vetar, sunce, voda i biomasa). U EU je usvojena strategija 20-20-20 tj. zemlje EU moraju do 2020. godine imati udeo od 20% obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije na godišnjem nivou. Kao glavni mehanizam za postizanje tog cilja su feed in tarife, tj povlašćena cena struje iz obnovljivih izvora energije. U Srbiji takođe postoji Uredba o feed-in tarifama, koja kaže da za električnu energiju dobijenu iz biomase, u zavisnosti od kapaciteta, ta cena iznosi od 11,4 do 13,6 eurcenti za KWh. U zemljama EU ove cenu su znatno veće i kreću se čak i do 30 eurcenti. Država je takođe obavezna da 12 godina otkupljuje električnu energiju po povlašćenim cenama čime se skraćuju rokovi povraćaja investicije a samim tim i povećava interesovanje investitora. Ukoliko je mikro postrojenje za sagorevanje biomase kompanije "Kirka Suri" Vaš favorit za investiciju godine, glasanje možete obaviti na oficijalnom sajtu nagrade "Aurea".